NY Temaeftermiddag: Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen?

Væksthuset inviterer kunder og samarbejdspartnere til temaeftermiddag i Væksthuset, onsdag den 22. november 2017. Emnet er denne gang “Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen? Resultater fra Beskæftigelses Indikator Projektet”

  • Hvor vigtig en rolle har sagsbehandleren?
  • Hvordan skabes bedst progression for aktivitetsparate borgere?
  • Hvilke indsatser fører til job?
  • Hvilke jobkanaler virker?

Charlotte Hansen, forskningschef i Væksthusets Forskningscenter vil fortælle om den nyeste viden fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP).

Læs hele invitationen her

 

Arrangementet afholdes:

Onsdag den 22. november 2017, kl. 14:00 – 16:00

Sundholmsvej 34, 1. sal

2300 København S

Arrangementet er gratis, men der er begrænset antal pladser.

Husk at tilmelde dig senest den 15. november til tilmelding@vaeksthus.dk

Væksthuset skal fremover hjælpe ledige i Halsnæs kommune

Nyt samarbejde med Jobcenter Halsnæs betyder, at Væksthuset fremover skal levere beskæftigelsesrettede forløb til borgere i Halsnæs Kommune. 

Væksthuset skal hjælpe kommunens aktivitetsparate borgere, samt borgere på ledighedsydelse og borgere, der er visiteret til fleksjob, med at komme tættere på arbejdsmarkedet. Der vil være fokus på personlig, helbredsmæssig og social udvikling samt virksomhedspraktik og etablering af jobs og småjobs.

Væksthuset tilbyder følgende typer af forløb:

  • Intensivt udviklingsforløb
  • Beskæftigelsesforløb
  • Jobformidlingsforløb

Væksthuset vil lægge vægt på en individuel, helhedsorienteret og håndholdt indsats, der passer til den enkeltes behov og problematikker. Som altid vil det ske i samarbejde med relevante samarbejdspartnere og virksomheder i området.

 

Temaeftermiddag: Jens Romundstad gav indspark til godt virksomhedssamarbejde

Det var en veloplagt Jens Romundstad, salgsdirektør i Fakta, der onsdag d. 20. september gæstede Væksthuset. Her gav han sit bud på, hvordan virksomheder og jobcentre sammen kan blive bedre til at få udsatte borgere i job.

Drop ydmygheden
Der var både gode ideer og spændende input til virksomheder og til kommuner. Først og fremmest opfordrede han kommunerne til at finde nye perspektiver på gruppen af udsatte ledige.

Han opfordrede jobkonsulenter til at pakke ydmygheden væk, når de skulle tage kontakt til virksomheder og pointerede, at jobcentrene står med en kæmpe ressource – overfor blandt andet en detailbranche, der har store problemer med at finde både nok og stabil nok arbejdskraft.

Kig på de opgaver, der skal løses
Jens Romundstad, der har stor erfaring med at ansætte mange forskellige typer af udsatte borgere i Faktakæden, rettede også en appel til virksomhederne. Lad være med at at kigge efter medarbejdere, der kan det hele. Alt for ofte resulterer det i, at der ikke er kvalificerede ansøgere. Eller det ender med at den, der bliver ansat, stopper efter kort tid.

Kig i stedet på hvilke enkeltopgaver, virksomheden har brug for at få løst. For eksempel vil mange personer med autisme være superkvalificerede til at trimme en butik hver dag i 5 timer, men vil have problemer med at sidde ved kassen eller servicere kunder.

Diskussionen fortsætter
Eftermiddagen blev rundet af med en engageret debat og udveksling af gode ideer og refleksioner. Der var blandt andet forslag til hvordan man, bedre får udsattes kompetencer i spil, hvordan man pitcher en virksomhedsleder, og hvad der skal til for at opbygge holdbare samarbejdsrelationer mellem jobcentrene og virksomhederne.

Mange tak til alle der deltog i arrangementet. Vi håber at se jer igen den 22. november, hvor forskningschef Charlotte Hansen fra Væksthusets Forskningscenter fortæller om Beskæftigelses Indikator Projektet.

Se Jens Romundstads præsentation her

Væksthuset skal levere forløb til Jobcenter Gribskov

Væksthuset har vundet udbud i Gribskov Kommune, og skal fra oktober måned levere virksomhedsrettede forløb til kommunens aktivitetsparate borgere på uddannelseshjælp, kontanthjælp, sygedagpenge samt borgere på ledighedsydelse og i ressourceforløb.

”Det er en opgave og en tilgang, der passer rigtig godt til Væksthuset. Der bliver tale om individuelle og virksomhedsrettede forløb, hvor fokus er på udvikling og afklaring af borgernes ressourcer og hvor målet er uddannelse eller arbejde,” siger Jan Rasmussen, direktør i Væksthuset.

Det vundne udbud betyder, at Væksthuset åbner en helt ny afdeling i kommunen. Afdelingen vil ligge i Helsinge, og Væksthuset forventer at kunne tage imod de første borgere i begyndelsen af oktober måned.

“Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde med Jobcenter Gribskov og glæder os til at medvirke til at løfte beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune”, siger en glad Jan Rasmussen.

Konsulentstillinger i Gribskov Kommune

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset søger lige nu 2 konsulenter til vores nye afdeling i Gribskov Kommune. En konsulent med sundhedsfaglig baggrund samt en konsulent med psykologfaglig baggrund.

Jobannoncen til konsulentstillingen med sundhedsfaglig baggrund finder du her.

Jobannoncen til konsulentstillingen med psykologfaglig baggrund finder du her.

Du kan læse mere om, hvad vi gerne vil vide om dig i en ansøgning her.

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 25. september 2017. Skriv “ansøgning Gribskov” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgningen hurtigst muligt. For yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside.

Væksthuset testede formen til DHL i Fælledparken

Ida dribler afsted med stafetten på aftenens første runde

Væksthuset løbere og heppere var tændte til årets DHL i Fælledparken i fredags. I bagende solskin og sekunderet af jubelbrøl fra Parken ved siden af, (hvor Danmark vandt 4-0 over Polen), var det svært ikke at blive grebet af den gode stemning.

Aftenens helt store profil var Ida, der udviste storsind og heltemod og løb en ekstra 5 km., da en anden løber var blevet ramt af sygdom.

Bedste individuelle tid var 28 min. mens den samlede tid var 2 timer og 52 minutter.

Tak til nye og gamle kolleger, der kiggede forbi til en festlig aften.

 

 

Nyt samarbejde med Jobcenter Greve

Fremover vil Væksthuset hjælpe Jobcenter Greve med at få ledige borgere med komplekse problemer tættere på job eller uddannelse.

Væksthuset yder en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borger. Indsatsen vil blandt andet bestå af individuelle samtaler, kontakt til virksomheder, sundhedsmyndigheder mv. med henblik på afklaring og opkvalificering.

Vi har allerede taget hul på opgaven med at afklare, motivere og udvikle kompetencer hos en gruppe af borgere i Greve Kommune. Det sker bl.a. i samarbejde med en lang række virksomheder i kommunen, der stiller deres arbejdsplads og personale til rådighed for praktik og møder med borgerne.

Væksthuset samarbejder med Greve kommune om følgende forløbstyper: Særlig intensivt udviklingsforløb, beskæftigelsesforløb og mentorforløb.

Uddannelsespraktik for unge – nyt hold starter 19. september

Der er mulighed for at få trænet uddannelsesfærdigheder i et trygt studiemiljø, når Væksthuset starter nyt hold op for unge, der endnu ikke helt er parate til at påbegynde uddannelse.

Holdet henvender sig til unge der ikke er klar til at starte direkte på en uddannelse eller på et brobygningsforløb på en skole. I små hold og i et trygt studiemiljø på Metropol på Frederiksberg træner vi faglige færdigheder, sociale spilleregler og arbejder med selvtillid og uddannelsestillid. Vi undersøger forskellige uddannelsesretninger og bliver hver især klogere på egne kompetencer, uddannelsesmål og vejen dertil.

Sideløbende med holdundervisningen har den unge tilknyttet en fast konsulent, der følger op, motiverer, koordinerer og igangsætter supplerende indsatser, der støtter henimod det rigtige uddannelsesvalg.

Hold info:

Holdet mødes i en 6 ugers periode, hver tirsdag og torsdag fra kl. 10-13 på Metropol på Frederiksberg. Første gang er tirsdag d. 19. september.

Hvordan bliver jeg tilmeldt?

Er du allerede i forløb i Væksthuset, skal du tage fat i din personlige konsulent. Ellers er du velkommen til at kontakte Væksthuset på tlf: 8824 5400.

 

 

 

 

 

 

 

 

Temaeftermiddag i Væksthuset: Virksomheder kan og vil

Væksthuset inviterer kunder og samarbejdspartnere til temaeftermiddag i Væksthuset, onsdag d. 20 september 2017. Emnet er denne gang “Det gode virksomhedssamarbejde”.

  • Hvad kendetegner det gode samarbejde mellem borger, virksomhed og jobcenter?
  • Hvad skal virke, før virksomhederne ansætter?
  • Hvordan sikres bedst forberedelse og støtte i praktik/oplæringsperioden?

Salgsdirektør i Fakta, tidligere tv-vært m.m. Jens Romundstad fortæller om virksomhedens målrettede arbejde og erfaringer med at inkludere udsatte på arbejdspladsen, blandt andet i forbindelse med projektet Klar til Start.

Læs hele invitationen her

Arrangementet afholdes:

Onsdag d. 20. september 2017, kl. 14:00 – 16:00

Sundholmsvej 34, 1. sal
2300 København S

Arrangementet er gratis, men der er begrænset antal pladser.

Husk at tilmelde dig senest 13. september til tilmelding@vaeksthus.dk

 

Væksthuset arbejder for en mere bæredygtig verden

Læs vores seneste rapport om, hvordan Væksthuset arbejder med bæredygtighed og samfundsansvar.

Læs rapporten her

Rapporten redegør for, hvordan vi i Væksthuset påvirker vores ansatte, miljøet, vores leverandører og ikke mindst gør en forskel i forhold til det samfund, vi er en del af.

Mindre ulighed, anstændige jobs og bedre uddannelse er nogle af de områder, der relaterer sig direkte til vores kerneopgaver, og hvor vi som virksomhed og arbejdsplads har størst mulighed for at sætte et positivt aftryk på vores omverden.

Det gør vi ved at arbejde for et rummeligt arbejdsmarked og støtte og hjælpe mennesker med komplekse problemer i uddannelse eller i job. Og det gør vi ved at udvikle og dele viden om og metoder til, hvordan vi som samfund bedst kan få udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet.

Du kan også læse om, hvordan vi – om end i mindre skala – er med til at begrænse aftrykket på klima og miljø. Vi har haft fokus på minimering af ressourcespild i vores daglige drift,  blandt andet har vores kantine de seneste år arbejde med at begrænse madspild og i højere grad genanvende rester og spildprodukter.

Væksthuset er medlem af FN’s Global Compact. Det betyder, at vi har tilsluttet os organisationens ti grundlæggende principper for ansvarlig virksomhedsførelse, og sammen med virksomheder over hele verden har forpligtet os til at arbejde målrettet med FN’s 17 Verdensmål.

Læs mere om FN’s Verdensmål her