Samarbejdet med Odense Jobcenter fortsætter

Væksthuset har vundet udbudsrunde om helhedsorienteret indsats for borgere i ressourceforløb i Odense Kommune.  Det betyder, at samarbejdet fortsætter og Væksthuset også fremover vil levere individuelle udviklings- afklarings og mentorforløb til kommunens borgere på ressourceforløb.

Den nye samarbejdsaftale træder i kraft 15. april 2018.

Vi glæder os til at få lov til at fortsætte det gode og tætte samarbejde med Odense jobcenter og ser frem til  at kunne tilbyde Odenses borgere hjælp til afklaring og støtte til at nærme sig job eller uddannelse.

Du kan læse mere om de forskellige forløb Væksthuset tilbyder i Odense her

Temaeftermiddag: Beskæftigelse – et vigtigt redskab i behandlingen af psykiske sygdomme

Der var fuldt hus i Væksthuset torsdag d. 8. marts, hvor speciallæge i psykiatri Lars Aakerlund fortalte om, hvorfor det er vigtigt at tænke beskæftigelse ind som en del af behandlingsindsatsen for mennesker med psykiske sygdomme og sårbarheder. Og udfordrede påstanden om at fred og ro er den bedste middel mod stress, depression og en lang række andre psykiske lidelser.

Beskæftigelse er sundt 

At det er sundt at arbejde – også for mennesker med de sværere psykiske lidelser – var en af hovedpointerne i Lars Aakerlund oplæg. Den helt centrale forklaring skal findes i, at beskæftigelse holder ensomhed og isolation fra døren. “Alt for ofte møder jeg mennesker i min klinik, der har fået lov at gå alt for længe alene med deres sygdom, uden at der er stillet krav om aktivitet. Det fører sjældent noget godt med sig”, sagde han til de mange interesserede fremmødte.

Det som ofte sker, hvis personen isolerer sig er, at alt udvikling standser, og de havner i en ond spiral, hvor passiviteten fører til negative tanker, der fører til nye symptomer. Hvor man kan tro, at fred og ro alene kan understøtte en positiv udvikling, viser det sig i langt de fleste tilfælde at føre til en forværring af sygdom. Det er derfor vigtigt at få brudt cirklen. Her er det væsentligt, at den lægefaglige behandling arbejder side om side med en socialfaglig og beskæftigelsesfaglig indsats.

Angsten bliver en barriere

På jobcentre er det ikke usædvanligt at beskæftigelsesmedarbejdere møder modstand fra ledige borgere med psykiske lidelser, når de stilles over for krav eller forventning om praktik, arbejde eller anden aktivitet. Modstanden kommer til udtryk som blandt andet ængstelighed, mistillid eller aggressivitet, men til grund for modstanden ligger næsten altid angst. Lars Aakerlund peger på, at angst er den allerstørste barriere for at få psykisk sårbare mennesker på arbejdsmarkedet. Angst er så stærk en følelse, at de fleste er villige til at gå meget langt for at undgå det, som de er bange for. Det er derfor vigtigt at de mennesker, der arbejder omkring borgeren, er opmærksomme på at håndtere angsten: at borgeren lærer om, hvordan den virker og får hjælp til at tage udfordringen op i et tempo, som de kan klare. “Det at gå på arbejde skal gøres så ufarligt som muligt, og der skal tages hånd om borgeren med klare aftaler, viden, og samarbejde sideløbende med evt. behandling”, siger Lars Aakerlund.

De fleste vil profitere af at arbejde

Lars Aakerlund pointerede, at der selvfølgelig findes mennesker, som er for syge til at arbejde. Men for langt størstedelen vil det have positiv indvirkning, hvis man sideløbende med behandling, finder en arbejdsplads og får tilpasset arbejdstider, opgaver og miljø. “Hvis man fokuserede på at hjælpe de 80 pct., der har bedst chancer for at komme sig, i stedet for de 20 pct. dårligste, ville man komme rigtigt langt” sagde Lars Aakerlund og sluttede af med at opfordre alle de forskellige faggrupper omkring borgeren til at tale meget mere sammen og samarbejde om at lægge en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Vi ses igen d. 23. maj

Eftermiddagen blev rundet af med en engageret debat og udveksling af gode ideer og refleksioner.

Mange tak til alle der deltog i arrangementet. Vi håber at se jer igen den 23. maj 2018, hvor vi har inviteret Charlotte Hansen, forskningschef i Væksthusets Forskningscenter. Hun vil med udgangspunkt i den nyeste forskning, herunder rapporterne Fra udsat til ansat – set fra et arbejdsgiverperspetiv og Fra udsat til ansat – set fra et arbejdstagerperspektiv, fortælle om den virksomhedsrettede indsats for mennesker med komplekse problematikker.

Læs Lars Aakerlunds oplæg: Beskæftigelse – et vigtigt redskab i behandlingen af psykiske sygdomme

Konsulent søges til Væksthuset i Nordsjælland

 ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET 

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem 25 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en konsulent til beskæftigelsesrettede forløb i vores afdeling i Nordsjælland.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i forløbene og sikre, at de hjælper personen i retning af arbejde
 • At skabe match med virksomheder, hvor personen kan træne sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

DIN BAGGRUND

I Væksthuset ønsker vi at have ansatte med mange forskellige uddannelsesmæssige og jobmæssige baggrunde. Du kan eksempelvis have en baggrund som akademiker, psykolog, antropolog, fysioterapeut, projektleder m.m. Gennem intern efteruddannelse sikrer vi, at alle medarbejdere har et fælles metodemæssigt og værdimæssigt ståsted samtidig med, at vi ønsker at udnytte forskelligheden i baggrunde og erfaringer.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Lyst til udadvendte og opsøgende aktiviteter
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner
 • Kørekort og egen bil

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 21.02.18. Skriv “ansøgning Nordsjælland” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle –
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Nyt hold Uddannelsespraktik starter 20. februar

Så er det snart tid til endnu en omgang uddannelsespraktik på Metropol. Uddannelsespraktik er stedet, hvor du – sammen med en lille gruppe andre unge – får mulighed for at træne dine uddannelsesfærdigheder i et trygt studiemiljø, inden du starter uddannelse. 

Holdet henvender sig til unge, der ikke er helt parate til at starte direkte på en uddannelse eller på et brobygningsforløb på en skole. I små hold og i et trygt studiemiljø på Metropol på Frederiksberg træner unge deres faglige færdigheder, sociale spilleregler og arbejder med selvtillid og uddannelsestillid. De får mulighed for at undersøge forskellige uddannelsesretninger, og bliver hver især klogere på egne kompetencer, uddannelsesmål og vejen dertil.

Sideløbende med holdundervisningen har de unge tilknyttet deres egen faste konsulent, der følger op, motiverer, koordinerer og igangsætter supplerende indsatser, der støtter henimod det rigtige uddannelsesvalg.

Hold info:

Holdet mødes i en seks ugers periode, hver tirsdag og torsdag fra kl. 10-13 på Metropol på Frederiksberg. Første gang er tirsdag d. 20. februar.

Hvordan bliver jeg tilmeldt?

Er du interesseret og i forløb i Væksthuset, skal du tage fat i din personlige konsulent. Ellers er du velkommen til at kontakte Væksthuset på tlf: 8824 5400.

 

 

 

 

 

 

 

 

NY Temaeftermiddag: Beskæftigelse – et vigtigt redskab i behandlingen af psykiske lidelser

OBS! Temadagen er overtegnet og der er venteliste til arrangementet. Du er velkommen til kontakte os på tilmelding@vaeksthus.dk, hvis du ønsker at blive skrevet på ventelisten. Vi kontakter dig, såfremt vi modtager afbud. Du skal være forberedt på, at dette kan ske helt op til selve dagen. 

Næste temadag i Væksthuset bliver holdt den 23. maj. Hold øje med vores hjemmeside for yderligere information.

 

Væksthuset inviterer kunder og samarbejdspartnere til temaeftermiddag i Væksthuset, torsdag den 8. marts 2018. Emnet er denne gang “Beskæftigelse, et vigtigt redskab i behandlingen af psykiske lidelser”

 • Kan alle med psykisk lidelse arbejde?
 • Hvorfor er motivation og fastholdelse af arbejdsidentitet så vigtig?
 • Hvordan etableres en bæredygtig plan for arbejde under sygdom?
 • Hvordan kan der arbejdes beskæftigelsesorienteret med mennesker med psykiske lidelser?

Lars Aakerlund er psykiater og direktør i PP Clinic samt medforfatter til bogen Tag på arbejde – fra sygemelding til samarbejde. Han har mange års erfaring med at fastholde menneskers tilknytning til arbejdsmarkedet som led i behandlingen af psykiske lidelser. Han vil i oplægget dele både teoretisk og praktisk erfaring.

Læs hele invitationen her

 

Arrangementet afholdes:

Torsdag den 8. marts 2018, kl. 14:00 – 16:00

Sundholmsvej 34, 1. sal

2300 København S

Arrangementet er gratis, men der er begrænset antal pladser.

Husk at tilmelde dig senest den 22. februar 2018 til tilmelding@vaeksthus.dk

 

Socialrådgiver søges til konsulentstilling – Væksthuset i Nordsjælland

ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem 25 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en konsulent til beskæftigelsesrettede forløb i vores afdeling i Nordsjælland.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i forløbene og sikre, at de hjælper personen i retning af arbejde
 • At skabe match med virksomheder, hvor personen kan træne sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Lyst til udadvendte og opsøgende aktiviteter
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner
 • Kørekort og egen bil

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 26.01.18. Skriv “ansøgning Nordsjælland” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle –
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Fra ledighed til job – Vendepunkter set fra et borgerperspektiv

I ny forskningsrapport “Fra udsat til ansat – set fra et arbejdstagerperspektiv” undersøges, hvad der ifølge forhenværende ledige har været afgørende for at komme tilbage i job.

Læs den fulde rapport Fra udsat til ansat – set fra et arbejdstagerperspektiv

På baggrund af interview med 24 udsatte borgere, der har taget springet fra langtidsledighed til fastansættelse, har Væksthusets Forskningscenter forsøgt at finde svar på, hvad der får udsatte ud på arbejdsmarkedet og hvad der fastholder dem i arbejde. De interviewede er blandt andet blevet bedt om at udpege afgørende vendepunkter i deres ledighedsforløb, der har været medvirkende til at bane vejen mod beskæftigelse. De medvirkende peger især på tre afgørende faktorer:

 • En beskæftigelsesmedarbejder har gjort en forskel og banet vejen for job. Eksempelvis ved at lytte og tage udgangspunkt i borgerens ønsker og behov, udvise tro på borgerens mulighed for at finde job, ved at sikre fremdrift i sagsbehandlingen, og/eller ved at tilbyde borgeren en indsats, der er rettet mod borgerens individuelle behov og ønsker.
 • Det rette match med en virksomhed har gjort en forskel og banet vejen for job. Borgeren oplever i praksis at egne individuelle skånebehov godt kan forenes med en specifik virksomheds krav og forventninger. Borgeren oplever at tilføre værdi på en arbejdsplads og at blive anerkendt af en arbejdsgiver for det.
 • Borgerens netværk har gjort en forskel og banet vejen for job. Netværket understøtter borgeren på en måde, der er afgørende for borgerens selvværd, økonomi, helbred eller kontakt til en virksomhed.

Beskæftigelsesmedarbejderen har en nøglerolle

Analysen peger på at beskæftigelsesmedarbejderne spiller en væsentlig rolle. Potentielt set kan den lediges møde med en joborienteret beskæftigelsesmedarbejder blive dét vendepunkt, der målretter og forkorter den lediges vej mod job. Modsat kan beskæftigelsesmedarbejderen også risikere at være med at komplicere og forlænge borgerens vej mod job.

Praktik virker – men kun hvis der er et match

Analysen viser samtidigt tydeligt, at virksomhedspraktikker ikke per definition opleves meningsfulde og som et skridt mod arbejde for borgerne – til trods for at der er dokumentation for, at virksomhedspraktikker er det mest effektive redskab i beskæftigelsesindsatsen. Kun dér, hvor man har brugt tid og ressourcer på at finde et godt match mellem borger og virksomhed, kan man forvente, at den virksomhedsrettede indsats kan blive et vendepunkt for borgeren i retning mod job.

Analysen er gennemført af Rambøll for Væksthusets Forskningscenter og er en del af Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP). Den er samtidig en pendant til virksomhedsundersøgelsen ”Fra udsat til ansat – set fra et arbejdsgiverperspektiv”, som Væksthusets Forskningscenter udgav i oktober 2016.

Læs den fulde rapport Fra udsat til ansat – set fra et arbejdstagerperspektiv

Link til Væksthusets Forskningscenters hjemmeside her

Væksthuset i nyt samarbejde med Jobcenter Gladsaxe

Væksthuset skal fra januar 2018 levere beskæftigelsesrettede forløb til ledige borgere i Gladsaxe Kommune. 

Væksthuset skal fremover hjælpe ledige med at komme tættere på arbejdsmarkedet. Målgruppen vil primært være borgere med komplekse psykiske eller sociale problemer, og indsatsen vil tage udgangspunkt i personlig-, helbredsmæssig- og social udvikling, rettet mod beskæftigelse.

Væksthuset vil lægge vægt på en individuel, helhedsorienteret og håndholdt indsats, der passer til den enkeltes behov og problematikker. Som altid vil det ske i samarbejde med relevante samarbejdspartnere og virksomheder i området.

I forbindelse med det nye samarbejde åbner Væksthuset en ny afdeling i kommunen. Vi glæder vi os til at møde borgerne i Gladsaxe og til at samarbejde med medarbejderne på Jobcenter Gladsaxe.

Temaeftermiddag: Dét virker i beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedsrettet indsats virker, og sagsbehandlerens tro på borgerens jobchancer er afgørende, fastslog forskningschef Charlotte Hansen fra Væksthusets Forskningscenter til Væksthusets temaeftermiddag d. 22. november.

Væksthusets sal var fyldt med engagerede lyttere til forskningschef Charlotte Hansen oplæg om Beskæftigelses Indikator Projektet.

Virksomhedspraktik virker

En af hovedkonklusionerne fra Beskæftigelses Indikator Projektet er blandt andet, at virksomhedsrettet indsats virker. Faktisk er det den eneste indsats, der har dokumenterede positive beskæftigelseseffekter i forhold til udsatte borgere. Derudover er det den indsats, der er bedst til at skabe progression i borgerens forløb.

Alligevel bliver virksomhedspraktik brugt meget lidt – og sandsynligheden for at få et virksomhedsrettet tilbud falder over tid og i forhold til, hvordan borgeren er kategoriseret af jobcentret. Jobparate kontanthjælpsmodtagere modtager således i langt højere grad virksomhedsrettet indsats ift. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Et af de centrale spørgsmål er, hvor parat en borger skal være for at komme i virksomhedspraktik. Skal man lære noget for at komme ud – eller skal man ud for at lære noget? Det handler altså om, hvorvidt en borger skal tilegne sig en række kompetencer, før en virksomhedspraktik bliver igangsat. Charlotte Hansen er ikke i tvivl:

”Det er rigtigt vigtigt, at vi gør op med ”trappestige-tænkningen” om, at borgeren skal tilegne sig en lang række kompetencer, før de er klar til at kunne deltage i en virksomhedspraktik. Vi kan se, at når borgeren kommer i virksomhedspraktik så sker der en langt større progression, og vi skal derfor blive gode til at igangsætte virksomhedspraktik så tidligt som muligt og i kombination med andre indsatser, hvis borgeren fx samtidig har behov for behandling eller hjælp til andre ting. Det skal foregå sideløbende og parallelt med hinanden i stedet for sekventielt.

Tro på borgerens chancer for job er afgørende

En anden konklusion fra projektet er, at sagsbehandlerens tro på borgerens mulighed for job er afgørende for borgerens jobchance. Faktisk viser projektet, at chancen for job øges med 32 procent for de borgere, hvis sagsbehandlere tror på, at borgerne kan komme i job, fortæller forskningschefen. Forskningen viser, at sagsbehandlerens vurdering af borgernes jobchancer ikke kun er baseret på en faglig vurdering af borgerens kompetencer, ressourcer og udfordringer, men også hænger sammen med sagsbehandlerens generelle tilgang til borgerne.

Charlotte Hansen kom også med bud på, hvordan man kan arbejde med at øge sagsbehandlernes tro på borgernes jobchancer:

”Del de gode historier, tænk over hvordan, I taler om jeres borgere, vær god til at sætte spørgsmålstegn ved dine forforståelser, overvej betydningen af organisering og ressourcer og endelig sørg for at være opdaterede på den nyeste viden om arbejdsmarkedet, herunder konkrete muligheder for gode match”.

Vi ses i det nye år
Eftermiddagen blev rundet af med en engageret debat og udveksling af gode ideer og refleksioner.

Mange tak til alle der deltog i arrangementet. Vi håber at se jer igen den 8. marts 2018, hvor Lars Aakerlund, psykiater og direktør fra PP Clinic kommer og deler ud af sine gode erfaringer med virksomhedsrettet indsats i behandlingen af psykiske lidelser.

Her kan du læse forskningschef Charlotte Hansens oplæg fra dagen:

Hovedpointer fra Beskæftigelses Indikator Projektet

Nyt hold Uddannelsespraktik starter 14. november

I næste uge mødes en ny gruppe unge på Metropol til en hel ny sæson uddannelsespraktik. I løbet af de næste seks uger vil de træne deres uddannelsesfærdigheder i et trygt studiemiljø.

Holdet henvender sig til unge, der ikke er helt parate til at starte direkte på en uddannelse eller på et brobygningsforløb på en skole. I små hold og i et trygt studiemiljø på Metropol på Frederiksberg træner de unge deres faglige færdigheder, sociale spilleregler og arbejder med selvtillid og uddannelsestillid. De får mulighed for at undersøge forskellige uddannelsesretninger, og bliver hver især klogere på egne kompetencer, uddannelsesmål og vejen dertil.

Sideløbende med holdundervisningen har de unge tilknyttet deres egen faste konsulent, der følger op, motiverer, koordinerer og igangsætter supplerende indsatser, der støtter henimod det rigtige uddannelsesvalg.

Hold info:

Holdet mødes i en seksugers periode, hver tirsdag og torsdag fra kl. 10-13 på Metropol på Frederiksberg. Første gang er tirsdag d. 14. november.

Hvordan bliver jeg tilmeldt?

Er du allerede i forløb i Væksthuset, skal du tage fat i din personlige konsulent. Ellers er du velkommen til at kontakte Væksthuset på tlf: 8824 5400.