Ny beskæftigelsesalliance vil bygge bro mellem sektorer til gavn for udsatte ledige

Væksthuset er gået sammen med en række aktører på tværs af sektorer og har skabt Beskæftigelsesalliancen. Sammen ønsker vi at bygge bro mellem sektorer til gavn for udsatte borgere. 

Vi synes, det er vigtigt at vise, at der er stort potentiale i at samarbejde på tværs af både sundheds, beskæftigelses og socialområdet, samt virksomheds og uddannelsessektoren – og at det faktisk er muligt at finde sammen om gode løsninger til gavn for borgerne.

Vi vil i løbet af det næste år samle flere aktører i alliancen og sammen med dem bidrage til en række debatmøder, debatindlæg, dialog med politikere, praktikere og forskere inden for den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats.

Første debatindlæg er offentliggjort her til morgen på Altinget. Her giver vi alliancens bud på 5 principper til kommuner, der vil bidrage til en mere meningsfuld, ansvarlig og effektiv beskæftigelsesindsats til udsatte ledige.

Læs indlægget her: Polariseret jobdebat skal erstattes af samarbejde

 

Servicemedarbejder søges til Væksthuset i København – fleksjob

STILLINGEN ER BESAT

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere end 25 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en servicemedarbejder til vores afdeling på Frederiksberggade. Afdelingen huser 15 ansatte og har brug for en servicemedarbejder til at hjælpe med forefaldende arbejde i det daglige. Stillingen er et fleksjob.

DINE ARBEJDSOPGAVER VIL EKSEMPELVIS VÆRE

 • At sørge for frisk vand, frugt og aviser i velkomstområdet
 • At dække op og rydde af ifm. frokost
 • At sørge for frisk kaffe til gæster og personale
 • At bestille mælk, kaffe, frugt, rene viskestykker, kontorartikler og lignende
 • At pakke varer ud og sætte på plads
 • At makulere, sætte labels på kuverter, holde orden på kontorlager
 • Vande blomster, fordele post
 • At bidrage til en velholdt afdeling (den daglige rengøring varetages af et eksternt firma).

ARBEJDSTID OG START

 • Arbejdstid: Mellem 10 og 15 timer/ugen – fordelt på 3-5 dage. Det aftale vi nærmere
 • Opstart: hurtigst muligt.

DINE KOMPETENCER

 • Du skal være serviceminded
 • Du skal have lyst til at være sammen med mennesker hver dag
 • Du skal kunne arbejde selvstændigt
 • Du skal være indstillet på, at opgaverne kan ændre sig fra dag til dag efter behov.

VI TILBYDER

 • Et meningsfyldt arbejde i en værdidrevet virksomhed
 • En dejlig arbejdsplads med søde kolleger
 • Mulighed for at justere arbejdstid, opgaver og tempo, så det passer dig
 • Du vil få et tæt samarbejde med afdelingslederen.

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 15.10.18. Skriv “ansøgning servicemedarbejder” i emnelinjen på din mail.

Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle –
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Konsulent med psykologfaglig baggrund søges – Væksthuset i Nordsjælland

ANSØGNINGSFRISTEN ER NU UDLØBET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere end 25 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en konsulent med psykologfaglig baggrund til vores afdeling i Helsinge.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i forløbene og sikre, at de hjælper personen i retning af uddannelse og arbejde
 • At skabe match med virksomheder, hvor personen kan udvikle sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet
 • Evne til at tænke og handle kreativt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Lyst til udadvendte og opsøgende aktiviteter
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner
 • Kørekort og egen bil

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 19.10.18. Skriv “ansøgning Nordsjælland” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle –
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

NY Temaeftermiddag: Fra modborgerskab til medborgerskab

Væksthuset inviterer til temaeftermiddag i Væksthuset, onsdag den 28. november 2018. Emnet er denne gang “Fra modborgerskab til medborgerskab – årsager og løsninger”

Hvordan bliver vi bedre til at hjælpe marginaliserede unge fra udsatte boligområder i uddannelse eller arbejde. Manglende tillid til de danske systemer, dårlige faglige og sociale forudsætninger samt kulturelle og psykiske barrierer er nogle af de udfordringer, der gør det svært for gruppen af finde fodfæste i samfundet.

 • Et liv på kanten – Hvad kendetegner de unge?
 • Hvilke forståelser er på spil – hos de unge og hos os, der ser på dem udefra?
 • Hvordan skabes en modborger? Marginalisering, selvfortælling og fjendebilleder
 • Fordom og fakta – hvad siger forskningen?
 • Løsninger til bedre integration på arbejdsmarkedet

Audin Soei er forfatter, journalist og sociolog og har et indgående kendskab til mange af de problematikker, der knytter sig til marginaliserede unge i udsatte boligområder. Han har i en årrække beskæftiget sig med området, både i romanform, i debatbøger og i forskningsprojekter.

Læs hele invitationen her

 

Arrangementet afholdes:

Onsdag den 28. november 2018, kl. 14:00 – 16:00

Sundholmsvej 34, 1. sal

2300 København S

Arrangementet henvender sig særligt til medarbejdere på jobcentre, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og praktikere. Det er gratis, men der er et begrænset antal pladser.

Husk at tilmelde dig senest den 19. november 2018 til tilmelding@vaeksthus.dk

 

Væksthuset samarbejder med Skive Jobcenter

Væksthuset har indgået en aftale med Skive Jobcenter om et læringsfællesskab omkring indsatser for borgere i jobafklaringsforløb. Væksthuset laver i perioden individuelle og helhedsorienterede forløb til borgere i jobafklaringsforløb, som har brug for afklaring eller støtte for at nærme sig job eller uddannelse.

Forløbene tilrettelægges, så de passer til den enkelte, og borgerne har én fast konsulent gennem hele forløbet. Konsulenten koordi­nerer alle indsatser og varetager rollen som eksempelvis vejleder, virksomhedskonsulent, social mentor, samta­lepartner og projektleder.

Indsatsmæssigt prioriteres det højt, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner spiller en aktiv rolle i forløbene. Der bliver arbejdet parallelt med mestringstræning samt relevante sociale og sundhedsfaglige indsatser.

Væksthuset er særligt specialiseret i at samarbejde med borgere med komplekse problemstillinger. Det kan eksempelvis være sociale problemer, psykiske lidelser, misbrug, udad reagerende adfærd og lignende.

FORLØBSPAKKER I SKIVE JOBCENTER 

Borgere med komplekse psykiske problemstillinger

Målgruppen er borgere, der på grund af psykiske vanskeligheder helt eller delvist er sat udenfor arbejdsmarkedet eller hægtet af uddannelsessystemet, men som vurderes at kunne vende tibage gennem en relevant og målrettet indsats. Det kan være både diagnosticerede og ikke-diagnosticerede lidelser. I relation til de psykiske problematikker, kan borgerne ligeledes opleve at have private og sociale problemer.

Alle borgere i Væksthuset får deres egen faste konsulent, der sikrer, at forløbet bliver helhedsorienteret, håndholdt, koordineret og målrettet mod uddannelse og beskæftigelse.

Målet er størst mulig udvikling for borgeren. Alle indsatser sættes i relation til slutmålet om job eller uddannelse.

Varighed og opstart

Skive Jobcenter kan som udgangspunkt henvise til forløb på 12 uger, med mulighed for forlængelse. Der betales kun for afholdte uger – dvs. et forløb kan afbrydes af jobcenteret, når som helst det ønskes. Forløb kan bookes fra dag til dag med opstart indenfor få dage.

Konsulent søges til Væksthuset i Odense

ANSØGNINGSFRISTEN ER NU UDLØBET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere end 25 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en konsulent til beskæftigelsesrettede ressourceforløb i vores afdeling i Odense.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i forløbene og sikre, at de hjælper personen i retning af arbejde, uddannelse eller afklaring af arbejdsevne
 • At skabe match med virksomheder og uddannelser, hvor personen kan træne, udvikle og afklare sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

DIN BAGGRUND

I Væksthuset ønsker vi at have ansatte med mange forskellige uddannelsesmæssige og jobmæssige baggrunde. Du kan eksempelvis have en baggrund som psykolog, antropolog, fysioterapeut, ergoterapeut m.m. Gennem intern efteruddannelse sikrer vi, at alle medarbejdere har et fælles metodemæssigt og værdimæssigt ståsted samtidig med, at vi ønsker at udnytte forskelligheden i baggrunde og erfaringer.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder og uddannelser
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 21.09.18. Skriv “ansøgning Odense” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle –
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Væksthuset får ny administrerende direktør samt ny faglig direktør

Den 14. august sagde Væksthuset et varmt og hjerteligt farvel til direktør og grundlægger af Væksthuset Jan Rasmussen, der efter 26 år i spidsen for Væksthuset har valgt at gå på pension.

Væksthuset har i den forbindelse lavet en ny ledelsesstruktur med to direktører. Det betyder at Jens Højlund fremover vil være administrerende direktør, mens Leif Tøfting Kongsgaard bliver ny faglig direktør.

Konsulent søges til Væksthuset i København

ANSØGNINGSFRISTEN ER NU UDLØBET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere end 25 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en konsulent til beskæftigelsesrettede forløb i vores afdeling i København. Stillingen er et 1-årigt barselsvikariat med mulighed for fastansættelse efterfølgende.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i forløbene og sikre, at de hjælper personen i retning af arbejde eller uddannelse
 • At skabe match med virksomheder og uddannelser, hvor personen kan træne sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

DIN BAGGRUND

I Væksthuset ønsker vi at have ansatte med mange forskellige uddannelsesmæssige og jobmæssige baggrunde. Du kan eksempelvis have en baggrund som akademiker, psykolog, antropolog, fysioterapeut, ergoterapeut m.m. Gennem intern efteruddannelse sikrer vi, at alle medarbejdere har et fælles metodemæssigt og værdimæssigt ståsted samtidig med, at vi ønsker at udnytte forskelligheden i baggrunde og erfaringer.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder og uddannelser
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 07.09.18. Skriv “ansøgning København” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle –
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Parallelle og sammenhængende indsatser får udsatte tættere på arbejdsmarkedet

Ny analyse fra Væksthusets Forskningscenter ”Aktiv beskæftigelsesindsats og progression” undersøger forholdet mellem forskellige typer af beskæftigelsesindsats og progression i forhold til arbejdsmarkedet for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Konklusionen er meget klar: Helhedorienterede og sammenhængende indsatser med fokus på job skaber de bedste resultater. De borgere, der får en virksomhedsrettet indsats parallelt med en anden indsats – det være sig en sundhedsfaglig, socialfaglig eller opkvalificerende indsats – opnår den største progression. Omvendt viser analysen, at de borgere der slet ikke modtager nogen indsats, i bedste fald oplever stilstand, men for det meste oplever negativ progression.

Kigger man på enkeltstående indsatser, ser det ud til, at de virksomhedsrettede indsatser har størst effekt, men effekten forstærkes altså yderligere, hvis indsatsen kombineres med andre indsatser.

Analysen er foretaget på baggrund af data fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), der gennem 4 år har indsamlet over 27.000 progressionsmålinger fra aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og deres sagsbehandlere i jobcentrene. BIP rapporten, der blev offentliggjort i 2017, er den mest omfattende undersøgelse af beskæftigelses indsatsen for udsatte kontanthjælpsmodtagere nogensinde.

Læs mere på Væksthusets Forskningscenters hjemmeside her

DU KAN HENTE RAPPORTEN HER:
Aktiv beskæftigelsesindsats og progression

Temaeftermiddag: Hvad kendetegner god virksomhedspraktik

Det kræver indsigt, opfølgning og fælles forståelse af formål, før en virksomhedspraktik for alvor kan skabe forandring hos udsatte ledige, fastslog Forskningschef i Væksthusets Forskningscenter, Charlotte Hansen til Væksthusets temaeftermiddag d.  23. maj.

Forskning viser gang på gang, at virksomhedspraktikker er den enkeltindsats, der har den største effekt i forhold til rykke ledige fra overførselsindkomst til selvforsørgelse. Det gælder ikke mindst den gruppe af ledige, der står længst væk fra arbejdsmarkedet.

Men det er ikke alle praktikker, der er lige virksomme, og det er ikke altid, at jobcentrene, virksomhederne og borgerne har samme syn på, hvad der kendetegner en god praktik. Med baggrund i to rapporter fra Væksthusets Forskningscenter, der undersøger den virksomhedsrettede indsats fra henholdsvis arbejdsgivernes og arbejdstagernes synspunkt gav Charlotte Hansen gode bud på, hvordan man kvalificerer brugen af virksomhedspraktikker i beskæftigelsesindsatsen.

Tal værdi fremfor rummelighed

En af de helt afgørende forskelle finder man i synet på den ledige. Hvor den fagprofessionelle ofte fremhæver udfordringer og sårbarheder hos den ledige og taler til virksomhedernes rummelighed, så ser virksomhederne i langt højere grad den ledige som en ressource:

”Måden som virksomhederne taler samarbejde med jobcentre på er, at de gerne vil inkludere udsatte ledige, hvis de kan se, at det skaber værdi for dem. Og her taler vi både om økonomisk og social værdiskabelse i form af øget produktion, bedre udnyttelse af medarbejderressourcer, reduktion af omkostninger til rekruttering, højere trivsel og tryghed blandt de ansatte, udvikling af medarbejderkompetencer og mulighed for strategisk branding”, siger Charlotte Hansen.

Skal man have flere virksomheder til at åbne dørene op for udsatte ledige, er det vigtigt, at man taler ind i deres forståelsesramme. Der er derfor rigtig god grund til, at de fagprofessionelles bliver bedre til at nedtone fokus på virksomhedernes rummelighed og i stedet italesætter den værdi, som en praktikant kan tilføre virksomheden.

Match, mål og mening 

Både virksomheder og arbejdstagere fremhæver vigtigheden af, fra begyndelsen at få lagt en plan og mål for praktikken. Det er helt afgørende, at der er et match, og at der ikke bare er tale om en ”tilfældig” placering, ligesom det er vigtigt, at der løbende følges op, afstemmes forventninger og opsættes nye mål for praktikken.

“Det stiller krav til den fagprofessionelle om at bruge ressourcer på at sætte sig ind både den lediges faglige og personlige kompetencer, interesser og udfordringer – og i virksomhedens særlige behov og kultur. Helt grundlæggende så handler det om at finde ud af, om den ledige har potentiale, der kan udvikles gennem praktikken”, udtaler Charlotte Hansen.

Når det er tydeligt for både den ledige og virksomheden, hvad der er målet med praktikken, er begge parter mere villige til at investere tid og ressourcer i samarbejdet. Virksomheden kan tilbyde en konkret ramme for træning og udvikling af kompetencer, der udover den faglige læring, blandt andet tæller øget ansvarliggørelse, mødestabilitet, etablering af nye netværk og synliggørelse af de små succeser.

Og først dér kan man forvente, at den virksomhedsrettede indsats kan blive et vendepunkt for borgeren i retning mod job eller uddannelse.

Vi ses til efteråret

Eftermiddagen blev rundet af med en engageret debat og udveksling af gode ideer og refleksioner.

Mange tak til alle der deltog i arrangementet. Vi håber at se jer igen i efteråret.

Her kan du læse forskningschef Charlotte Hansens oplæg fra dagen:

Virksomme elementer i den virksomhedsrettede indsats

Link til forskningsrapporter:

Fra udsat til ansat – set fra et arbejdsgiverperspektiv

Fra udsat til ansat – set fra et arbejdstagerperspektiv