Temaeftermiddag i Væksthuset: Virksomheder kan og vil

Væksthuset inviterer kunder og samarbejdspartnere til temaeftermiddag i Væksthuset, onsdag d. 20 september 2017. Emnet er denne gang “Det gode virksomhedssamarbejde”.

 • Hvad kendetegner det gode samarbejde mellem borger, virksomhed og jobcenter?
 • Hvad skal virke, før virksomhederne ansætter?
 • Hvordan sikres bedst forberedelse og støtte i praktik/oplæringsperioden?

Salgsdirektør i Fakta, tidligere tv-vært m.m. Jens Romundstad fortæller om virksomhedens målrettede arbejde og erfaringer med at inkludere udsatte på arbejdspladsen, blandt andet i forbindelse med projektet Klar til Start.

Læs hele invitationen her

Arrangementet afholdes:

Onsdag d. 20. september 2017, kl. 14:00 – 16:00

Sundholmsvej 34, 1. sal
2300 København S

Arrangementet er gratis, men der er begrænset antal pladser.

Husk at tilmelde dig senest 13. september til tilmelding@vaeksthus.dk

 

Væksthuset arbejder for en mere bæredygtig verden

Læs vores seneste rapport om, hvordan Væksthuset arbejder med bæredygtighed og samfundsansvar.

Læs rapporten her

Rapporten redegør for, hvordan vi i Væksthuset påvirker vores ansatte, miljøet, vores leverandører og ikke mindst gør en forskel i forhold til det samfund, vi er en del af.

Mindre ulighed, anstændige jobs og bedre uddannelse er nogle af de områder, der relaterer sig direkte til vores kerneopgaver, og hvor vi som virksomhed og arbejdsplads har størst mulighed for at sætte et positivt aftryk på vores omverden.

Det gør vi ved at arbejde for et rummeligt arbejdsmarked og støtte og hjælpe mennesker med komplekse problemer i uddannelse eller i job. Og det gør vi ved at udvikle og dele viden om og metoder til, hvordan vi som samfund bedst kan få udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet.

Du kan også læse om, hvordan vi – om end i mindre skala – er med til at begrænse aftrykket på klima og miljø. Vi har haft fokus på minimering af ressourcespild i vores daglige drift,  blandt andet har vores kantine de seneste år arbejde med at begrænse madspild og i højere grad genanvende rester og spildprodukter.

Væksthuset er medlem af FN’s Global Compact. Det betyder, at vi har tilsluttet os organisationens ti grundlæggende principper for ansvarlig virksomhedsførelse, og sammen med virksomheder over hele verden har forpligtet os til at arbejde målrettet med FN’s 17 Verdensmål.

Læs mere om FN’s Verdensmål her

Få arbejde som chauffør med et målrettet forløb i Væksthuset

Der er mangel på chauffører i Danmark og Væksthusets københavnerafdeling har derfor tilrettelagt et intensivt forløb, der målrettet sigter mod job i transportbranchen.

Forløbet indebærer bl.a. praktik og oplæring på vores interne chaufførværksted og/eller hos ekstern virksomhed, samt skoleforløb og erhvervelse af kørekort på køreskole. Der vil være mulighed for ekstra teoriundervisning, hjælp til ordblinde, omsætning af teori til praksis, ligesom der vil blive arbejdet med mødestabilitet og individuelle styrker og barrierer.

I Væksthuset vil en virksomhedskonsulent stå for individuel tilrettelæggelse af indsatsen, så den passer den enkelte. Konsulenten følger borgeren gennem hele forløbet og sørger for den fornødne hjælp, støtte og træning til at gennemføre uddannelse til chauffør og efterfølgende finde job.

Transportsektorens egen brancheforening Brancheorganisationen for Den Danske Vejgodstransport og DI peger på, at man i de kommende år forventer en stor mangel på arbejdskraft indenfor feltet. Det betyder at mange af de eksterne virksomheder som Væksthuset samarbejder med tilbyder jobgaranti, såfremt borger erhverver stort kørekort og passer praktikken.

Læs mere om forløbet nedenfor.

 

Ny digital løsning for oprettelse af virksomhedspraktik og løntilskudsjob

Kommunerne digitaliserer arbejdsgangen for ansøgning om virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlingetilskud.

Det betyder, at det fremover er slut med blanketter frem og tilbage mellem virksomhed, kommune og borger, når en ledig skal i praktik eller løntilskudsjob. Fra 1. juli overgår alle kommuner til digital sagsbehandling via det nye it system VITAS.

For virksomheder betyder det, at de fremover skal oprette praktikker og løntilskudsjob direkte via Virk.dk eller Vitas.dk og underskrive med digital signatur.

Kommunerne ser frem til en lang række fordele ved at bruge det nye system. KL forventer, at det vil mindske sagsbehandlingstiden væsentligt og medvirke til, at alle borgere får en ens og juridisk korrekt sagsbehandling. For virksomheder betyder det hurtigere arbejdsgang, og overblik over alle oprettede praktikker og løntilskudsjob, der fremover vil være samlet et sted.

Skal din virksomhed have oprettet en praktik, kan du indtil 1. juli stadig benytte de fysiske blanketter. Efter denne dato skal alle ansøgninger foregå via Vitas.bm.dk eller Virk.dk

Du skal bruge NemID medarbejdersignatur for at logge på systemet. 

Har du ikke en NemID, kan den bestilles her

Læs mere om Vitas, samt guide til Vitas her

 

Væksthusets Forskningscenter søger ny medarbejder

VIL DU VÆRE MED TIL AT SØSÆTTE OG GENNEMFØRE FORSKNINGSPROJEKTER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

 

Ansøgningsfristen er nu udløbet, og ansøgninger modtaget efter fristens udløb vil grundet ferie ikke blive læst før medio august

 

Væksthusets Forskningscenter har ikke mange år på bagen, men til gengæld har vi fået stor opmærksomhed både i medierne og blandt aktørerne på beskæftigelsesområdet.

Alt, hvad vi tænker på, forsker i, udvikler og formidler har et eneste formål: Vi vil være med til at videreudvikle beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Alle vores forskningsprojekter skal være til gavn for udsatte ledige, som har brug for en beskæftigelsesindsats for at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi søger en kollega, som har lyst til at være med på denne rejse. Helt konkret har vi behov for, at du kan varetage primært disse opgaver:

 • Udforme projektansøgninger. Her skal du kunne drive processen fra start til slut; dvs. bidrage med ideudvikling, finde de rette samarbejdspartnere, skrive projektansøgninger og indgå i dialog med relevante parter
 • Daglig projektleder på forskellige forskningsprojekter. Din rolle vil typisk være at understøtte og sikre, at projekter kører som planlagt og får den rette støtte. Der vil i et vist omfang indgå opgaver med kvalitetssikring samt proceskonsulentlignende opgaver.

Du vil i et vist omfang også blive inddraget i opgaver, der omhandler undervisning og oplæg for særligt beskæftigelsesmedarbejdere og ledere samt indgå som projektmedarbejder i interne evaluerings- og udviklingsopgaver.

Det vil være en klar fordel, hvis du har erfaring med pulje- og fondsansøgninger, projektledelse, netværksskabelse samt procesunderstøttelse. Derudover at du behersker kvalitative og kvantitative metoder, har en kandidatuddannelse og ikke mindst ved noget om beskæftigelsesområdet.

Vi søger en person, der er handlekraftig, tillidsskabende, nysgerrig og god til at skabe overblik og fremdrift.

Vi tilbyder en arbejdsplads, der er drevet af et ønske om at gøre en forskel. Forskningscentret er en del af Væksthuset, som er en socialøkonomisk virksomhed, der er sat i verden for at hjælpe ledige med at komme i job eller uddannelse. Forskningscentret er beliggende på Amager sammen med Væksthusets hovedkontor.

Hvis du er interesseret så send en ansøgning til os på ansoegning@vaeksthus.dk. Ansøgningsfristen er 21. juli 2017, kl. 12. Der er tale om en tidsbegrænset projektansættelse af 2 års varighed. Hos os er dit engagement og dine kompetencer det vigtigste – ikke dit efternavn, køn eller alder.

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, så kontakt Charlotte Hansen, Forskningschef, chh@vaeksthus.dk. Det er dog grundet sommerferie ikke muligt i perioden 8. juli til 6. august.

Samtaler afholdes fra uge 33. Tiltrædelse senest 1. oktober. Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

OM VÆKSTHUSETS FORSKNINGSCENTER:

I Væksthusets Forskningscenter arbejder vi med at skaffe viden, som kan bidrage til at kvalificere beskæftigelsesindsatsen til at blive endnu bedre til at få udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet. Det gør vi gennem forskning, formidling og udvikling af nye redskaber og metoder. Besøg vores hjemmeside og læs mere om os: www.vaeksthusets-forskningscenter.dk

Ny forskning sætter spot på den beskæftigelsesrettede samtale på jobcentre

Ny forskningsrapport Spot på Samtalen fra Væksthusets Forskningscenter og Aalborg Universitet kaster lys over de samtaler, der foregår mellem aktivitetsparate borgere på kontanthjælp og deres tilknyttede beskæftigelsesmedarbejdere på landets jobcentre.

Set fra et beskæftigelsesfagligt perspektiv, er der tale om helt ny viden om et centralt område, der ikke har fået meget plads i den eksisterende forskning. For selv om samtalerne er en integreret og lovpligtig del af den beskæftigelsesrettede indsats for gruppen af aktivitetsparate borgere, så er det bemærkelsesværdig lidt forskning, der knytter an til selve indholdet af samtalerne.

Ny viden til bedre praksis

I forskningsrapporten Spot på samtalen analyseres konkrete samtaleuddrag, og der gives inspiration og værktøjer til, hvordan man som beskæftigelsesmedarbejder kan reflektere over egen praksis og skabe fremdrift og meningsfuldhed for den enkelte ledige. Forskernes analyser koncentrerer sig særligt om fire centrale tematikker, der alle har vist sig at have afgørende effekt i forhold til at rykke denne gruppe af borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Læs den fulde rapport Spot på samtalen her

De fire tematikker, der behandles i samtaleuddragene er: 

 1. Meningsfuldhed: Hvordan forenes det, der giver mening for borgeren med det, der giver mening i jobcentrets kontekst?
 2. Mestringsforventning: Hvordan kommer borgerens tro på egne evner til udtryk i samtaler på jobcentret? Og hvordan mødes dette af beskæftigelsesmedarbejderen?
 3. Handlekraft: Hvordan udtrykkes handlekraft gennem sproget, og hvordan kan handlekraft henholdsvis bremses eller understøttes?
 4. Arbejdsmarkedsperspektiv: Hvordan udfoldes det arbejdsmarkedsrettede perspektiv i samtaler med ikke-arbejdsmarkedsparate ledige?

Spot på samtalen er udarbejdet af en forskergruppe fra Aalborg Universitet i samarbejde med Væksthusets Forskningscenter. Analysen er baseret på observationer af samtaler i forbindelse med dataindsamlingen til Beskæftigelses Indikator Projektets kvalitative ph.d. studie: Er du klar til at arbejde?

Link til Væksthusets Forskningscenters hjemmeside her

Væksthuset og Odense kommune går sammen om projekt SMÅ-JOB

Nyt samarbejde mellem Væksthuset og Odense Jobcenter skal bygge bro til lønnet beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Projektet er en udløber af et tidligere samarbejde, hvor Væksthuset var medvirkende til at finde praktikker til borgere i ressourceforløb. Det er 50 af disse borgere som Væksthuset nu vil følge særligt tæt i en periode med henblik på at undersøge hvorledes praktik-indsatsen kan understøttes, så der opstår muligheder for ansættelse som led i ressourceforløb.

Håndholdt og virksomhedsrettet indsats med fokus på jobskabelse

Væksthuset skal varetage den løbende kontakt til de involverede virksomheder, og samtidig stå for en håndholdt og helhedsorienteret indsats, der sikrer, at borgeren sideløbende får håndteret de udfordringer, der ligger ud over deres ledighed.

Parallelt hermed vil Væksthuset undersøge og observere, dels om – og hvordan – de etablerede virksomhedspraktikker kan udmønte sig i en konkret ansættelse på virksomheden, og dels hvilken betydning det har for udvikling af borgernes arbejdsevne og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du kan læse mere om Væksthusets samarbejde med Odense Jobcenter her

Link til Odense Kommunes hjemmeside

 

Væksthuset og Kulturhuset Pulsen samarbejder om at få unge med autisme i uddannelse og beskæftigelse

Væksthusets virksomhedskonsulent Nina giver gode råd og vejledning om muligheder for job og uddannelse til Pulsens brugere.

Væksthuset har startet et samarbejde med Kulturhuset Pulsen, som hører under socialforvaltningen i Københavns kommune. Kulturhuset Pulsen er et innovativt og visionært netværkstilbud for borgere med autisme spektrum forstyrrelse (ASF), borgere med udviklingshæmning samt unge borgere med særlige behov.

Individuel rådgivning om uddannelses- og jobmuligheder

Samarbejdet indebærer at to af Væksthusets beskæftigelseskonsulenter stiller sig til rådighed for beskæftigelsesrettet rådgivning og vejledning, og hjælper brugerne af Pulsen til at finde individuelle veje til beskæftigelse og uddannelse.

På udvalgte dage kan borgere møde op i Pulsens lokaler i Larslejsstræde 2, Kbh. K og få råd og vejledning til, hvordan de kan komme videre med deres uddannelsesplaner eller jobsøgning.

Næste gang beskæftigelseskonsulenterne er på besøg i Pulsen er mandag d. 12. juni fra 12:00 til 14:00.

Læs mere om Kulturhuset Pulsen her

Konsulentstillinger i Odense

Konsulenter til beskæftigelsesrettede ressourceforløb søges – Væksthuset i Odense

 

ANSÆTTELSESFRISTEN ER UDLØBET

Du er dog velkommen til at sende en uopfordret ansøgning.

Du kan læse mere om, hvad vi gerne vil vide om dig i en ansøgning her.

 

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem 25 år samarbejdet med personer med psykiske,
fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu 2
konsulenter til vores afdeling i Odense.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser,
  misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i ressourceforløbene og sikre, at de hjælper personen i retning af
  uddannelse og arbejde
 • At skabe match med virksomheder, hvor personen kan træne sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis
  problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige
  samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

DIN BAGGRUND

I Væksthuset ønsker vi at have ansatte med mange forskellige uddannelsesmæssige og jobmæssige baggrunde. Du
kan eksempelvis have en baggrund som ergoterapeut, akademiker, psykolog, antropolog, fysioterapeut, projektleder
m.m. Gennem intern efteruddannelse sikrer vi, at alle medarbejdere har et fælles metodemæssigt og værdimæssigt
ståsted samtidig med, at vi ønsker at udnytte forskelligheden i baggrunde og erfaringer.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet
 • Evne til at tænke og handle kreativt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Lyst til udadvendte og opsøgende aktiviteter
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et godt forløb af høj
  kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 31.05.17. Skriv “ansøgning Odense” i emnelinjen
på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt. Yderligere
oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk.

Du kan læse mere om, hvad vi gerne vil vide om dig i en ansøgning her.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle –
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Væksthuset og Odense Jobcenter løfter den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats markant

Væksthuset og Odense Kommune har sammen løftet den virksomhedsrettede indsats for borgere på ressourceforløb markant det seneste år. Fra at ca. 2% af ressourceforløbene var virksomhedsrettede i marts 2016 til at op mod 20 % af aktive ressourceforløb i dag involverer virksomhedspraktik.

Læs flere resultater og konklusioner fra samarbejdet i evalueringsrapporten: Evaluering af særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i resssourceforløb.

Individuel matchet praktik udvikler og afklarer

Dette er gjort ved at sætte særligt fokus på det virksomhedsrettede arbejde i perioden og målrettet gå efter individuelle praktikmatch mellem borgere og virksomheder i Odense og omegn. Formålet med praktikkerne har været både at udvikle og afklare arbejdsevnen hos borgerne.

Virksomhedskonsulenter åbner døre til virksomheder

Det tætte samarbejde har samtidigt betydet, at Væksthuset i en seksmåneders periode fra 1. oktober 2016 til 1. april 2017 har udlånt fire konsulenter til jobcenteret. De har målrettet arbejdet mod at løfte antallet af virksomhedspraktikker for borgere på ressourceforløb. I tæt dialog med sagsbehandlere på jobcenteret har de fire konsulenter blandt andet stået for den opsøgende virksomhedsindsats og varetaget etableringen og opfølgningen på praktikkerne.

Læs mere om Væksthusets samarbejde med  Odense kommune