Temaeftermiddag: Dét virker i beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedsrettet indsats virker, og sagsbehandlerens tro på borgerens jobchancer er afgørende, fastslog forskningschef Charlotte Hansen fra Væksthusets Forskningscenter til Væksthusets temaeftermiddag d. 22. november.

Væksthusets sal var fyldt med engagerede lyttere til forskningschef Charlotte Hansen oplæg om Beskæftigelses Indikator Projektet.

Virksomhedspraktik virker

En af hovedkonklusionerne fra Beskæftigelses Indikator Projektet er blandt andet, at virksomhedsrettet indsats virker. Faktisk er det den eneste indsats, der har dokumenterede positive beskæftigelseseffekter i forhold til udsatte borgere. Derudover er det den indsats, der er bedst til at skabe progression i borgerens forløb.

Alligevel bliver virksomhedspraktik brugt meget lidt – og sandsynligheden for at få et virksomhedsrettet tilbud falder over tid og i forhold til, hvordan borgeren er kategoriseret af jobcentret. Jobparate kontanthjælpsmodtagere modtager således i langt højere grad virksomhedsrettet indsats ift. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Et af de centrale spørgsmål er, hvor parat en borger skal være for at komme i virksomhedspraktik. Skal man lære noget for at komme ud – eller skal man ud for at lære noget? Det handler altså om, hvorvidt en borger skal tilegne sig en række kompetencer, før en virksomhedspraktik bliver igangsat. Charlotte Hansen er ikke i tvivl:

”Det er rigtigt vigtigt, at vi gør op med ”trappestige-tænkningen” om, at borgeren skal tilegne sig en lang række kompetencer, før de er klar til at kunne deltage i en virksomhedspraktik. Vi kan se, at når borgeren kommer i virksomhedspraktik så sker der en langt større progression, og vi skal derfor blive gode til at igangsætte virksomhedspraktik så tidligt som muligt og i kombination med andre indsatser, hvis borgeren fx samtidig har behov for behandling eller hjælp til andre ting. Det skal foregå sideløbende og parallelt med hinanden i stedet for sekventielt.

Tro på borgerens chancer for job er afgørende

En anden konklusion fra projektet er, at sagsbehandlerens tro på borgerens mulighed for job er afgørende for borgerens jobchance. Faktisk viser projektet, at chancen for job øges med 32 procent for de borgere, hvis sagsbehandlere tror på, at borgerne kan komme i job, fortæller forskningschefen. Forskningen viser, at sagsbehandlerens vurdering af borgernes jobchancer ikke kun er baseret på en faglig vurdering af borgerens kompetencer, ressourcer og udfordringer, men også hænger sammen med sagsbehandlerens generelle tilgang til borgerne.

Charlotte Hansen kom også med bud på, hvordan man kan arbejde med at øge sagsbehandlernes tro på borgernes jobchancer:

”Del de gode historier, tænk over hvordan, I taler om jeres borgere, vær god til at sætte spørgsmålstegn ved dine forforståelser, overvej betydningen af organisering og ressourcer og endelig sørg for at være opdaterede på den nyeste viden om arbejdsmarkedet, herunder konkrete muligheder for gode match”.

Vi ses i det nye år
Eftermiddagen blev rundet af med en engageret debat og udveksling af gode ideer og refleksioner.

Mange tak til alle der deltog i arrangementet. Vi håber at se jer igen den 8. marts 2018, hvor Lars Aakerlund, psykiater og direktør fra PP Clinic kommer og deler ud af sine gode erfaringer med virksomhedsrettet indsats i behandlingen af psykiske lidelser.

Her kan du læse forskningschef Charlotte Hansens oplæg fra dagen:

Hovedpointer fra Beskæftigelses Indikator Projektet

Nyt hold Uddannelsespraktik starter 14. november

I næste uge mødes en ny gruppe unge på Metropol til en hel ny sæson uddannelsespraktik. I løbet af de næste seks uger vil de træne deres uddannelsesfærdigheder i et trygt studiemiljø.

Holdet henvender sig til unge, der ikke er helt parate til at starte direkte på en uddannelse eller på et brobygningsforløb på en skole. I små hold og i et trygt studiemiljø på Metropol på Frederiksberg træner de unge deres faglige færdigheder, sociale spilleregler og arbejder med selvtillid og uddannelsestillid. De får mulighed for at undersøge forskellige uddannelsesretninger, og bliver hver især klogere på egne kompetencer, uddannelsesmål og vejen dertil.

Sideløbende med holdundervisningen har de unge tilknyttet deres egen faste konsulent, der følger op, motiverer, koordinerer og igangsætter supplerende indsatser, der støtter henimod det rigtige uddannelsesvalg.

Hold info:

Holdet mødes i en seksugers periode, hver tirsdag og torsdag fra kl. 10-13 på Metropol på Frederiksberg. Første gang er tirsdag d. 14. november.

Hvordan bliver jeg tilmeldt?

Er du allerede i forløb i Væksthuset, skal du tage fat i din personlige konsulent. Ellers er du velkommen til at kontakte Væksthuset på tlf: 8824 5400.

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykolog søges til Væksthuset i København

ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET

 

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem 25 år samarbejdet med personer med psykiske,
fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi har lige nu en ledig stilling som konsulent
i København, som vi ønsker besat med en psykolog.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser,
  misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i deres forløb og sikre, at de hjælper personen i retning af
  uddannelse og arbejde
 • At skabe match med virksomheder, hvor personen kan udvikle sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis
  problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisation
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Evne til at tænke og handle kreativt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Lyst til udadvendte og opsøgende aktiviteter
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et godt forløb af høj
  kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

Det er ikke afgørende, at du har lang erfaring eller har arbejdet med beskæftigelsesindsats før. Vi ansætter også nyuddannede psykologer.

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 15.11.17. Skriv “ansøgning København” i emnelinjen
på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt. Yderligere
oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk.

Du kan læse mere om, hvad vi gerne vil vide om dig i en ansøgning her.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle –
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

NY Temaeftermiddag: Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen?

Væksthuset inviterer kunder og samarbejdspartnere til temaeftermiddag i Væksthuset, onsdag den 22. november 2017. Emnet er denne gang “Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen? Resultater fra Beskæftigelses Indikator Projektet”

 • Hvor vigtig en rolle har sagsbehandleren?
 • Hvordan skabes bedst progression for aktivitetsparate borgere?
 • Hvilke indsatser fører til job?
 • Hvilke jobkanaler virker?

Charlotte Hansen, forskningschef i Væksthusets Forskningscenter vil fortælle om den nyeste viden fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP).

Læs hele invitationen her

 

Arrangementet afholdes:

Onsdag den 22. november 2017, kl. 14:00 – 16:00

Sundholmsvej 34, 1. sal

2300 København S

Arrangementet er gratis, men der er begrænset antal pladser.

Husk at tilmelde dig senest den 15. november til tilmelding@vaeksthus.dk


OBS! Temadagen er overtegnet og der er venteliste til arrangementet. Du er velkommen til kontakte os på tilmelding@vaeksthus.dk, hvis du ønsker at blive skrevet på ventelisten. Vi kontakter dig, såfremt vi modtager afbud. Du skal være forberedt på, at dette kan ske helt op til selve dagen. 

Væksthuset skal fremover hjælpe ledige i Halsnæs kommune

Nyt samarbejde med Jobcenter Halsnæs betyder, at Væksthuset fremover skal levere beskæftigelsesrettede forløb til borgere i Halsnæs Kommune. 

Væksthuset skal hjælpe kommunens aktivitetsparate borgere, samt borgere på ledighedsydelse og borgere, der er visiteret til fleksjob, med at komme tættere på arbejdsmarkedet. Der vil være fokus på personlig, helbredsmæssig og social udvikling samt virksomhedspraktik og etablering af jobs og småjobs.

Væksthuset tilbyder følgende typer af forløb:

 • Intensivt udviklingsforløb
 • Beskæftigelsesforløb
 • Jobformidlingsforløb

Væksthuset vil lægge vægt på en individuel, helhedsorienteret og håndholdt indsats, der passer til den enkeltes behov og problematikker. Som altid vil det ske i samarbejde med relevante samarbejdspartnere og virksomheder i området.

 

Temaeftermiddag: Jens Romundstad gav indspark til godt virksomhedssamarbejde

Det var en veloplagt Jens Romundstad, salgsdirektør i Fakta, der onsdag d. 20. september gæstede Væksthuset. Her gav han sit bud på, hvordan virksomheder og jobcentre sammen kan blive bedre til at få udsatte borgere i job.

Drop ydmygheden
Der var både gode ideer og spændende input til virksomheder og til kommuner. Først og fremmest opfordrede han kommunerne til at finde nye perspektiver på gruppen af udsatte ledige.

Han opfordrede jobkonsulenter til at pakke ydmygheden væk, når de skulle tage kontakt til virksomheder og pointerede, at jobcentrene står med en kæmpe ressource – overfor blandt andet en detailbranche, der har store problemer med at finde både nok og stabil nok arbejdskraft.

Kig på de opgaver, der skal løses
Jens Romundstad, der har stor erfaring med at ansætte mange forskellige typer af udsatte borgere i Faktakæden, rettede også en appel til virksomhederne. Lad være med at at kigge efter medarbejdere, der kan det hele. Alt for ofte resulterer det i, at der ikke er kvalificerede ansøgere. Eller det ender med at den, der bliver ansat, stopper efter kort tid.

Kig i stedet på hvilke enkeltopgaver, virksomheden har brug for at få løst. For eksempel vil mange personer med autisme være superkvalificerede til at trimme en butik hver dag i 5 timer, men vil have problemer med at sidde ved kassen eller servicere kunder.

Diskussionen fortsætter
Eftermiddagen blev rundet af med en engageret debat og udveksling af gode ideer og refleksioner. Der var blandt andet forslag til hvordan man, bedre får udsattes kompetencer i spil, hvordan man pitcher en virksomhedsleder, og hvad der skal til for at opbygge holdbare samarbejdsrelationer mellem jobcentrene og virksomhederne.

Mange tak til alle der deltog i arrangementet. Vi håber at se jer igen den 22. november, hvor forskningschef Charlotte Hansen fra Væksthusets Forskningscenter fortæller om Beskæftigelses Indikator Projektet.

Se Jens Romundstads præsentation her

Væksthuset skal levere forløb til Jobcenter Gribskov

Væksthuset har vundet udbud i Gribskov Kommune, og skal fra oktober måned levere virksomhedsrettede forløb til kommunens aktivitetsparate borgere på uddannelseshjælp, kontanthjælp, sygedagpenge samt borgere på ledighedsydelse og i ressourceforløb.

”Det er en opgave og en tilgang, der passer rigtig godt til Væksthuset. Der bliver tale om individuelle og virksomhedsrettede forløb, hvor fokus er på udvikling og afklaring af borgernes ressourcer og hvor målet er uddannelse eller arbejde,” siger Jan Rasmussen, direktør i Væksthuset.

Det vundne udbud betyder, at Væksthuset åbner en helt ny afdeling i kommunen. Afdelingen vil ligge i Helsinge, og Væksthuset forventer at kunne tage imod de første borgere i begyndelsen af oktober måned.

“Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde med Jobcenter Gribskov og glæder os til at medvirke til at løfte beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune”, siger en glad Jan Rasmussen.

Konsulentstillinger i Gribskov Kommune

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset søger lige nu 2 konsulenter til vores nye afdeling i Gribskov Kommune. En konsulent med sundhedsfaglig baggrund samt en konsulent med psykologfaglig baggrund.

Jobannoncen til konsulentstillingen med sundhedsfaglig baggrund finder du her.

Jobannoncen til konsulentstillingen med psykologfaglig baggrund finder du her.

Du kan læse mere om, hvad vi gerne vil vide om dig i en ansøgning her.

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 25. september 2017. Skriv “ansøgning Gribskov” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgningen hurtigst muligt. For yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside.

Væksthuset testede formen til DHL i Fælledparken

Ida dribler afsted med stafetten på aftenens første runde

Væksthuset løbere og heppere var tændte til årets DHL i Fælledparken i fredags. I bagende solskin og sekunderet af jubelbrøl fra Parken ved siden af, (hvor Danmark vandt 4-0 over Polen), var det svært ikke at blive grebet af den gode stemning.

Aftenens helt store profil var Ida, der udviste storsind og heltemod og løb en ekstra 5 km., da en anden løber var blevet ramt af sygdom.

Bedste individuelle tid var 28 min. mens den samlede tid var 2 timer og 52 minutter.

Tak til nye og gamle kolleger, der kiggede forbi til en festlig aften.

 

 

Nyt samarbejde med Jobcenter Greve

Fremover vil Væksthuset hjælpe Jobcenter Greve med at få ledige borgere med komplekse problemer tættere på job eller uddannelse.

Væksthuset yder en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borger. Indsatsen vil blandt andet bestå af individuelle samtaler, kontakt til virksomheder, sundhedsmyndigheder mv. med henblik på afklaring og opkvalificering.

Vi har allerede taget hul på opgaven med at afklare, motivere og udvikle kompetencer hos en gruppe af borgere i Greve Kommune. Det sker bl.a. i samarbejde med en lang række virksomheder i kommunen, der stiller deres arbejdsplads og personale til rådighed for praktik og møder med borgerne.

Væksthuset samarbejder med Greve kommune om følgende forløbstyper: Særlig intensivt udviklingsforløb, beskæftigelsesforløb og mentorforløb.