Konsulent søges til Væksthuset i Odense

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere end 25 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en konsulent til beskæftigelsesrettede ressourceforløb i vores afdeling i Odense.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i forløbene og sikre, at de hjælper personen i retning af arbejde, uddannelse eller afklaring af arbejdsevne
 • At skabe match med virksomheder og uddannelser, hvor personen kan træne, udvikle og afklare sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

DIN BAGGRUND

I Væksthuset ønsker vi at have ansatte med mange forskellige uddannelsesmæssige og jobmæssige baggrunde. Du kan eksempelvis have en baggrund som psykolog, antropolog, fysioterapeut, ergoterapeut m.m. Gennem intern efteruddannelse sikrer vi, at alle medarbejdere har et fælles metodemæssigt og værdimæssigt ståsted samtidig med, at vi ønsker at udnytte forskelligheden i baggrunde og erfaringer.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder og uddannelser
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 21.09.18. Skriv “ansøgning Odense” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle –
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Væksthuset får ny administrerende direktør samt ny faglig direktør

Den 14. august sagde Væksthuset et varmt og hjerteligt farvel til direktør og grundlægger af Væksthuset Jan Rasmussen, der efter 26 år i spidsen for Væksthuset har valgt at gå på pension.

Væksthuset har i den forbindelse lavet en ny ledelsesstruktur med to direktører. Det betyder at Jens Højlund fremover vil være administrerende direktør, mens Leif Tøfting Kongsgaard bliver ny faglig direktør.

Konsulent søges til Væksthuset i København

ANSØGNINGSFRISTEN ER NU UDLØBET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere end 25 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en konsulent til beskæftigelsesrettede forløb i vores afdeling i København. Stillingen er et 1-årigt barselsvikariat med mulighed for fastansættelse efterfølgende.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i forløbene og sikre, at de hjælper personen i retning af arbejde eller uddannelse
 • At skabe match med virksomheder og uddannelser, hvor personen kan træne sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

DIN BAGGRUND

I Væksthuset ønsker vi at have ansatte med mange forskellige uddannelsesmæssige og jobmæssige baggrunde. Du kan eksempelvis have en baggrund som akademiker, psykolog, antropolog, fysioterapeut, ergoterapeut m.m. Gennem intern efteruddannelse sikrer vi, at alle medarbejdere har et fælles metodemæssigt og værdimæssigt ståsted samtidig med, at vi ønsker at udnytte forskelligheden i baggrunde og erfaringer.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder og uddannelser
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 07.09.18. Skriv “ansøgning København” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle –
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Parallelle og sammenhængende indsatser får udsatte tættere på arbejdsmarkedet

Ny analyse fra Væksthusets Forskningscenter ”Aktiv beskæftigelsesindsats og progression” undersøger forholdet mellem forskellige typer af beskæftigelsesindsats og progression i forhold til arbejdsmarkedet for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Konklusionen er meget klar: Helhedorienterede og sammenhængende indsatser med fokus på job skaber de bedste resultater. De borgere, der får en virksomhedsrettet indsats parallelt med en anden indsats – det være sig en sundhedsfaglig, socialfaglig eller opkvalificerende indsats – opnår den største progression. Omvendt viser analysen, at de borgere der slet ikke modtager nogen indsats, i bedste fald oplever stilstand, men for det meste oplever negativ progression.

Kigger man på enkeltstående indsatser, ser det ud til, at de virksomhedsrettede indsatser har størst effekt, men effekten forstærkes altså yderligere, hvis indsatsen kombineres med andre indsatser.

Analysen er foretaget på baggrund af data fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), der gennem 4 år har indsamlet over 27.000 progressionsmålinger fra aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og deres sagsbehandlere i jobcentrene. BIP rapporten, der blev offentliggjort i 2017, er den mest omfattende undersøgelse af beskæftigelses indsatsen for udsatte kontanthjælpsmodtagere nogensinde.

Læs mere på Væksthusets Forskningscenters hjemmeside her

DU KAN HENTE RAPPORTEN HER:
Aktiv beskæftigelsesindsats og progression

Temaeftermiddag: Hvad kendetegner god virksomhedspraktik

Det kræver indsigt, opfølgning og fælles forståelse af formål, før en virksomhedspraktik for alvor kan skabe forandring hos udsatte ledige, fastslog Forskningschef i Væksthusets Forskningscenter, Charlotte Hansen til Væksthusets temaeftermiddag d.  23. maj.

Forskning viser gang på gang, at virksomhedspraktikker er den enkeltindsats, der har den største effekt i forhold til rykke ledige fra overførselsindkomst til selvforsørgelse. Det gælder ikke mindst den gruppe af ledige, der står længst væk fra arbejdsmarkedet.

Men det er ikke alle praktikker, der er lige virksomme, og det er ikke altid, at jobcentrene, virksomhederne og borgerne har samme syn på, hvad der kendetegner en god praktik. Med baggrund i to rapporter fra Væksthusets Forskningscenter, der undersøger den virksomhedsrettede indsats fra henholdsvis arbejdsgivernes og arbejdstagernes synspunkt gav Charlotte Hansen gode bud på, hvordan man kvalificerer brugen af virksomhedspraktikker i beskæftigelsesindsatsen.

Tal værdi fremfor rummelighed

En af de helt afgørende forskelle finder man i synet på den ledige. Hvor den fagprofessionelle ofte fremhæver udfordringer og sårbarheder hos den ledige og taler til virksomhedernes rummelighed, så ser virksomhederne i langt højere grad den ledige som en ressource:

”Måden som virksomhederne taler samarbejde med jobcentre på er, at de gerne vil inkludere udsatte ledige, hvis de kan se, at det skaber værdi for dem. Og her taler vi både om økonomisk og social værdiskabelse i form af øget produktion, bedre udnyttelse af medarbejderressourcer, reduktion af omkostninger til rekruttering, højere trivsel og tryghed blandt de ansatte, udvikling af medarbejderkompetencer og mulighed for strategisk branding”, siger Charlotte Hansen.

Skal man have flere virksomheder til at åbne dørene op for udsatte ledige, er det vigtigt, at man taler ind i deres forståelsesramme. Der er derfor rigtig god grund til, at de fagprofessionelles bliver bedre til at nedtone fokus på virksomhedernes rummelighed og i stedet italesætter den værdi, som en praktikant kan tilføre virksomheden.

Match, mål og mening 

Både virksomheder og arbejdstagere fremhæver vigtigheden af, fra begyndelsen at få lagt en plan og mål for praktikken. Det er helt afgørende, at der er et match, og at der ikke bare er tale om en ”tilfældig” placering, ligesom det er vigtigt, at der løbende følges op, afstemmes forventninger og opsættes nye mål for praktikken.

“Det stiller krav til den fagprofessionelle om at bruge ressourcer på at sætte sig ind både den lediges faglige og personlige kompetencer, interesser og udfordringer – og i virksomhedens særlige behov og kultur. Helt grundlæggende så handler det om at finde ud af, om den ledige har potentiale, der kan udvikles gennem praktikken”, udtaler Charlotte Hansen.

Når det er tydeligt for både den ledige og virksomheden, hvad der er målet med praktikken, er begge parter mere villige til at investere tid og ressourcer i samarbejdet. Virksomheden kan tilbyde en konkret ramme for træning og udvikling af kompetencer, der udover den faglige læring, blandt andet tæller øget ansvarliggørelse, mødestabilitet, etablering af nye netværk og synliggørelse af de små succeser.

Og først dér kan man forvente, at den virksomhedsrettede indsats kan blive et vendepunkt for borgeren i retning mod job eller uddannelse.

Vi ses til efteråret

Eftermiddagen blev rundet af med en engageret debat og udveksling af gode ideer og refleksioner.

Mange tak til alle der deltog i arrangementet. Vi håber at se jer igen i efteråret.

Her kan du læse forskningschef Charlotte Hansens oplæg fra dagen:

Virksomme elementer i den virksomhedsrettede indsats

Link til forskningsrapporter:

Fra udsat til ansat – set fra et arbejdsgiverperspektiv

Fra udsat til ansat – set fra et arbejdstagerperspektiv

Konsulent søges til Væksthuset i Nordsjælland

ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem 25 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en konsulent til beskæftigelsesrettede forløb i vores afdeling i Nordsjælland.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i forløbene og sikre, at de hjælper personen i retning af arbejde
 • At skabe match med virksomheder, hvor personen kan træne sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

DIN BAGGRUND

I Væksthuset ønsker vi at have ansatte med mange forskellige uddannelsesmæssige og jobmæssige baggrunde. Du kan eksempelvis have en baggrund som akademiker, psykolog, antropolog, fysioterapeut, projektleder m.m. Gennem intern efteruddannelse sikrer vi, at alle medarbejdere har et fælles metodemæssigt og værdimæssigt ståsted samtidig med, at vi ønsker at udnytte forskelligheden i baggrunde og erfaringer.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Lyst til udadvendte og opsøgende aktiviteter
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner
 • Kørekort og egen bil

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 18.05.18. Skriv “ansøgning Nordsjælland” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle –
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

NY Temaeftermiddag: Hvad er de virksomme ingredienser i en virksomhedsrettet indsats?

Væksthuset inviterer til temaeftermiddag i Væksthuset, onsdag den 23. maj 2018. Emnet er denne gang “Hvad er de virksomme ingredienser i en virksomhedsrettet indsats?”

Hvad skal man som fagprofessionel være særligt opmærksom på i arbejdet med at få udsatte mennesker ind på arbejdsmarkedet?

 • Hvad er afgørende for, at arbejdsgivere åbner dørene for udsatte borgere?
 • Hvilke elementer skal afsøges for at sikre et godt match mellem virksomhed og borger?
 • Hvad kan virksomhedskonteksten særligt skabe udvikling og læring på?
 • Hvordan kan virksomhedsindsatsen tilrettelægges, så den både giver mening for arbejdsgiveren og borgeren, og samtidig baner vej for udvikling og ansættelse?

Forskningschef i Væksthusets Forskningscenter, Charlotte Hansen, fortæller om den nyeste viden inden for den virksomhedsrettede indsats. Det gør hun bl.a. med udgangspunkt i forskningsresultater fra BIP, der stiller skarpt på arbejdsgivernes erfaringer med at rykke borgere fra langtidsledighed til job, samt borgernes erfaringer med virksomhedsrettet indsats.

Læs hele invitationen her

 

Arrangementet afholdes:

Onsdag den 23. maj 2018, kl. 14:00 – 16:00

Sundholmsvej 34, 1. sal

2300 København S

Arrangementet henvender sig særligt til medarbejdere på jobcentre, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og praktikere. Det er gratis, men der er et begrænset antal pladser.

Husk at tilmelde dig senest den 10. maj 2018 til tilmelding@vaeksthus.dk

 

Chauffør søges til Væksthusets transportafdeling – fleksjob

Stillingen er besat

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem 25 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en chauffør til vores transportafdeling. Stillingen er et fleksjob.

DINE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At hente og bring cykler for Københavns Kommunes Cykelværksted
 • At bring varer ud for Bybi
 • Forfaldende opgaver med transport af varer
 • Træning og oplæring af borgere, der skal stifte bekendtskab med transportfaget
 • Kundeservice

DIN BAGGRUND

 • Arbejdstid: 3 eller 4 dage om ugen, kl. 8-12. Det aftaler vi nærmere
 • Opstart: Den 1. eller 15. juni 2018

DINE KOMPETENCER

 • Du skal have kørekort B
 • Du skal være serviceminded
 • Være god til at finde rundt i bil
 • Du skal have lyst til at arbejde med mennesker med forskellige udfordringer og lære fra dig
 • Du skal have erfaring fra transportfaget
 • Du skal kunne arbejde selvstændigt
 • Du skal være ved rimeligt godt helbred, da der vil være løft

VI TILBYDER

 • Et meningsfyldt arbejde med mulighed for at hjælpe andre
 • En dejlig arbejdsplads med søde kolleger
 • Mulighed for at justere arbejdstid, opgaver og tempo, så det passer dig
 • Du vil indgå i et team med to andre chauffører samt de praktikanter, der aktuelt er under oplæring

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 1. maj 18. Skriv “ansøgning chauffør” i emnelinjen på din mail.

Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle –
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Samarbejdet med Odense Jobcenter fortsætter

Væksthuset har vundet udbudsrunde om helhedsorienteret indsats for borgere i ressourceforløb i Odense Kommune.  Det betyder, at samarbejdet fortsætter og Væksthuset også fremover vil levere individuelle udviklings- afklarings og mentorforløb til kommunens borgere på ressourceforløb.

Den nye samarbejdsaftale træder i kraft 15. april 2018.

Vi glæder os til at få lov til at fortsætte det gode og tætte samarbejde med Odense jobcenter og ser frem til  at kunne tilbyde Odenses borgere hjælp til afklaring og støtte til at nærme sig job eller uddannelse.

Du kan læse mere om de forskellige forløb Væksthuset tilbyder i Odense her

Temaeftermiddag: Beskæftigelse – et vigtigt redskab i behandlingen af psykiske sygdomme

Der var fuldt hus i Væksthuset torsdag d. 8. marts, hvor speciallæge i psykiatri Lars Aakerlund fortalte om, hvorfor det er vigtigt at tænke beskæftigelse ind som en del af behandlingsindsatsen for mennesker med psykiske sygdomme og sårbarheder. Og udfordrede påstanden om at fred og ro er den bedste middel mod stress, depression og en lang række andre psykiske lidelser.

Beskæftigelse er sundt 

At det er sundt at arbejde – også for mennesker med de sværere psykiske lidelser – var en af hovedpointerne i Lars Aakerlund oplæg. Den helt centrale forklaring skal findes i, at beskæftigelse holder ensomhed og isolation fra døren. “Alt for ofte møder jeg mennesker i min klinik, der har fået lov at gå alt for længe alene med deres sygdom, uden at der er stillet krav om aktivitet. Det fører sjældent noget godt med sig”, sagde han til de mange interesserede fremmødte.

Det som ofte sker, hvis personen isolerer sig er, at alt udvikling standser, og de havner i en ond spiral, hvor passiviteten fører til negative tanker, der fører til nye symptomer. Hvor man kan tro, at fred og ro alene kan understøtte en positiv udvikling, viser det sig i langt de fleste tilfælde at føre til en forværring af sygdom. Det er derfor vigtigt at få brudt cirklen. Her er det væsentligt, at den lægefaglige behandling arbejder side om side med en socialfaglig og beskæftigelsesfaglig indsats.

Angsten bliver en barriere

På jobcentre er det ikke usædvanligt at beskæftigelsesmedarbejdere møder modstand fra ledige borgere med psykiske lidelser, når de stilles over for krav eller forventning om praktik, arbejde eller anden aktivitet. Modstanden kommer til udtryk som blandt andet ængstelighed, mistillid eller aggressivitet, men til grund for modstanden ligger næsten altid angst. Lars Aakerlund peger på, at angst er den allerstørste barriere for at få psykisk sårbare mennesker på arbejdsmarkedet. Angst er så stærk en følelse, at de fleste er villige til at gå meget langt for at undgå det, som de er bange for. Det er derfor vigtigt at de mennesker, der arbejder omkring borgeren, er opmærksomme på at håndtere angsten: at borgeren lærer om, hvordan den virker og får hjælp til at tage udfordringen op i et tempo, som de kan klare. “Det at gå på arbejde skal gøres så ufarligt som muligt, og der skal tages hånd om borgeren med klare aftaler, viden, og samarbejde sideløbende med evt. behandling”, siger Lars Aakerlund.

De fleste vil profitere af at arbejde

Lars Aakerlund pointerede, at der selvfølgelig findes mennesker, som er for syge til at arbejde. Men for langt størstedelen vil det have positiv indvirkning, hvis man sideløbende med behandling, finder en arbejdsplads og får tilpasset arbejdstider, opgaver og miljø. “Hvis man fokuserede på at hjælpe de 80 pct., der har bedst chancer for at komme sig, i stedet for de 20 pct. dårligste, ville man komme rigtigt langt” sagde Lars Aakerlund og sluttede af med at opfordre alle de forskellige faggrupper omkring borgeren til at tale meget mere sammen og samarbejde om at lægge en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Vi ses igen d. 23. maj

Eftermiddagen blev rundet af med en engageret debat og udveksling af gode ideer og refleksioner.

Mange tak til alle der deltog i arrangementet. Vi håber at se jer igen den 23. maj 2018, hvor vi har inviteret Charlotte Hansen, forskningschef i Væksthusets Forskningscenter. Hun vil med udgangspunkt i den nyeste forskning, herunder rapporterne Fra udsat til ansat – set fra et arbejdsgiverperspetiv og Fra udsat til ansat – set fra et arbejdstagerperspektiv, fortælle om den virksomhedsrettede indsats for mennesker med komplekse problematikker.

Læs Lars Aakerlunds oplæg: Beskæftigelse – et vigtigt redskab i behandlingen af psykiske sygdomme