Beskæftigelsesfaglig konsulent søges til Væksthuset i Rudersdal

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker i alle målgrupper, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning på feltet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag. Vi søger en beskæftigelsesfaglig konsulent, der vil være en del af dette sammen med os og Rudersdal Jobcenter. Sammen udgør vi et partnerskab med høje ambitioner om at gå væk fra beskæftigelsesområdets traditionelle ’bestiller-udfører-model’ og i stedet afprøve en samskabelsesmodel. Vi udvikler, evaluerer, justerer og lærer, mens vi går vejen. Det er en nyskabende samarbejdsform, som stiller høje krav til alle involverede om at lytte, udfordre og hjælpe hinanden i en kritisk refleksiv praksis. Det er sjovt, og vi øver os. Alt sammen med det formål at hjælpe mennesker i job og uddannelse på den bedst mulige måde.

Som vores nye kollega bliver du en del af vores tværfaglige team på godt 20, som aktuelt består af eksempelvis psykologer, antropologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kunsthistorikere og andre akademiske kompetencer indenfor beskæftigelsesfaglighed.   

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE  

 • At finde vejen til job og uddannelse for ledige mennesker – og at gøre vejen så god og kort som mulig 
 • At gøre det på en måde, så de cirka 25 menneske du løbende samarbejder med, oplever at plan og forløb er sammenhængende, tempofyldt og meningsfuld for den enkelte 
 • At etablere samarbejde med virksomheder og andre ressourcepersoner, der kan hjælpe  
 • At skabe individuelle match med fokus på job, lønnede timer, fritidsjobs samt på udvikling af sociale, faglige og personlige færdigheder så den ledige nu eller på sigt kan indtræde i et arbejds- eller uddannelsesfællesskab 
 • At arbejde med mestring, rådgivning, problemløsning og inspiration 
 • At samarbejde tæt og konstruktivt med dine kolleger på Jobcenteret  
 • At opsøge viden – og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du er ansat til at støtte 
 • At progressionsmåle, dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb 

VI ØNSKER OS, AT DU HAR 

 • Erfaring og uddannelsesmæssig baggrund, som er relevant for den beskæftigelsesfaglige indsats 
 • Viden om og erfaring med hurtige veje til job og uddannelse og succes med lønnede timer, løntilskud og fleksjob  
 • Kendskab til beskæftigelsesfaglige metoder og redskaber 
 • Blik for at spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser 
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet, som vil tilbyde både ansættelse og træningsbaner til ledige 
 • Lyst og evne til at danne relationer og samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger 
 • Evne til at tænke og handle kreativt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde 
 • Evnen til at forholde dig kritisk og refleksivt til eget og kollegers arbejde 
 • Erfaring fra tilsvarende opgaver, eksempelvis IPS, TTA-projektet eller Klar-til-start  
 • Interesse i at måle, evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et godt forløb af høj kvalitet 
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner 

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation 
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet 
 • Omfattende faglig sparring, efteruddannelse og udvikling 
 • Mulighed for at bidrage i organisationen med flere af dine kompetencer  
 • Samarbejde med et af Danmarks mest progressive jobcentre 
 • Gode ansættelsesvilkår og høj medarbejdertrivsel 

ANSØGNING  

Ansøgningen sendes via ”sikker mail”, som du finder på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk under ”Kontakt”. Skriv “ansøgning Rudersdal” i emnelinjen på din mail. Vær opmærksom på, at vi afholder samtaler løbende og ansætter løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt – senest den 3. maj klokken 12. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt os på tlf.: 26 36 46 72. 

Se stillingsannoncen i pdf her