Beskæftigelsesfaglig konsulent søges til Væksthuset i Sønderborg

ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET 

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning og kompetenceudvikling på beskæftigelsesområdet og står på et stærkt forsknings- og erfaringsmæssigt grundlag. Vi søger en beskæftigelsesfaglig konsulent, der vil være en del af samarbejdet med mennesker, der står udenfor uddannelses- og arbejdsfællesskaber i Sønderborg. Her vil du blive en del af et tværfagligt team, der samarbejder tæt med både kollegaer i andre afdelinger i Væksthuset, Jobcentret i Sønderborg, samt lokale virksomheder og uddannelser.

Vi ønsker lige nu at tilføre teamet kompetencer i relation til job- og uddannelsessøgende unge, ledige jobsøgende fleksjobbere, samt unge i særligt tilrettelagte ansættelsesforløb; Klar til Start. Du vil i din ansættelse skulle samarbejde med mennesker i alle målgrupper.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • Skræddersy: at samarbejde med borgere med komplekse problemstillinger, så hvert menneske, du samarbejder med, oplever at plan og forløb er sammenhængende og meningsfuldt, samt at der er progression.
 • Match: at opsøge og etablere samarbejder med virksomheder og uddannelser om praktik, brobygning, løntilskud og job, og gøre vejen til job eller uddannelse så kort som mulig.
 • Ansættelsesforløb: at optræne unge med særlige behov på samarbejdsvirksomheder med henblik på udvikling, afklaring og ansættelse.
 • Tværfagligt samarbejde: at samarbejde tæt med dine kolleger på Jobcenteret, øvrige ressourcepersoner samt dine kolleger i Væksthuset.
 • Kritisk refleksiv praksis: at opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du er ansat til at støtte.
 • Data og skriftlighed: at progressionsmåle, dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Erfaring og uddannelsesmæssig baggrund, som er relevant for den beskæftigelsesfaglige indsats – evt. ergoterapeut, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut.
 • Lyst og evne til at danne relationer og samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt netværk blandt virksomheder og uddannelser i området og ikke er bange for opsøgende kontakt
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt altid får et forløb af høj kvalitet og Væksthusets beskæftigelsesfaglige praksis styrkes
 • Kørekort og villighed til at bruge egen bil i jobbet ved behov

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Omfattende faglig sparring, supervision og efteruddannelse
 • Professionelle og engagerede kolleger i en hverdag, hvor du aldrig står alene
 • Et tæt samarbejde i et lille veletableret team

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via ”sikker mail”, som du finder på vores hjemmeside www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail. Skriv ”Konsulent Sønderborg” i emnelinjen (vigtigt, da vi har flere opslåede stillinger). Der afholdes samtaler løbende i september, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt – senest den 8. september kl. 12. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside eller kontakt afdelingschef Sabine Schönhoff på tlf. 2888 1363.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.