Beskæftigelsesfaglig teamleder søges til Væksthuset i København

STILLINGEN ER BESAT

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere end 27 år samarbejdet med mennesker med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at blive en del af arbejds- og uddannelsesfællesskabet. Væksthuset bidrager selv til forskning på feltet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag. Hvis du kan se dig som en del af vores fællesskab, så søger vi lige nu en beskæftigelsesfaglig teamleder i København.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • Teamleder for et team i København på mellem 8 og 16 konsulenter
 • Beskæftigelsesfaglig sparring med konsulenter
 • Sikring af kvalitet, retning, etik og progression i arbejdet med mennesker
 • Personaleledelse som fx trivsel, samarbejde, MUS, ansættelser, udvikling m.m.
 • Koordinering og samarbejde med øvrige teamledere i København og med den øvrige ledelsesgruppe i Væksthuset
 • Tæt samarbejde med kunden, Jobcenter København, på flere niveauer
 • Aftale ugentlige teammøder med dit team
 • Understøtte og implementere administrative krav og procedure

Derudover skal du bidrage i organisationen med det, du ellers kan. Måske er du godt til at skrive, at undervise, at evaluere, at tænke nyt eller lede projekter. Eller også vil du gerne lære det.

VI ØNSKER OS, AT DU…….

 • Er god til mennesker, kan sætte retning, motivere og spille andre gode
 • Har erfaring som praktiker på beskæftigelsesfeltet
 • Har ledelsesmæssig erfaring
 • Kender til forskning og praksis på feltet
 • Har erfaringer med og er god til procesledelse, herunder sparring, mødeledelse og supervision
 • Har selvindsigt, er kritisk tænkende, tør udfordre dine omgivelser, er nysgerrig
 • Er udpræget holdspiller

Vi ved godt, at man næppe kan leve op til alle ovenstående punkter. Det er heller ikke vigtigt. Du kommer gerne med noget af det, og resten lærer du hos os. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde ledelsesmæssigt på beskæftigelsesfeltet i en meget værdidrevet og forskningsbaseret organisation, som konstant arbejder med en (selv)kritisk refleksiv praksis.

LIDT MERE OM OS

Væksthuset er organiseret som en fond med en bestyrelse og genanvender eventuelt overskud til forskning på feltet. Vi er i dag ca. 200 medarbejdere og arbejder fra 7 forskellige afdelinger rundt om i landet. Fonden driver også et forskningscenter (http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/), som gennem en række år har tilført beskæftigelsesområdet ny viden.

Konsulenterne, som du bliver leder for, har en bred vifte af uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrunde. De er fx ergoterapeuter, psykologer, pædagoger, fysioterapeuter, antropologer og meget mere. Alle modtager en 2-årig beskæftigelsesfaglig grunduddannelse (også lederne) og er organiseret i teams med tæt sparring.

VI TILBYDER

 • At blive en del af en helt fantastisk organisation med et højt fagligt niveau
 • At blive en del af en ledergruppe, som sammen står på mål for hinanden og for Væksthuset som helhed
 • At få mulighed for at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer
 • Gode ansættelsesforhold og løn efter kvalifikationer

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via blanketten på Væksthuset hjemmeside: www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail, direkte link: https://vaeksthus.signflow.dk/webapp/securemailbox/new, skriv ”Teamleder København” (vigtigt, da vi har flere opslåede stillinger. Ansøgningsfristen er den 27. august. Der vil blive afholdt samtaler i uge 36 & 37.

Ved ansøgning gives der samtidig samtykke til, at Væksthuset må opbevare ansøgningen i op til 6 måneder.

Du finder yderligere oplysninger om Væksthusets formål, metoder og beskæftigelsesfaglighed på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du i uge 31 kontakte faglig dir. Leif Kongsgaard på tlf. 4040 8809, fra uge 32 kan du kontakte afdelingschef Anne Garder på tlf. 6043 2767 eller adm. dir. Jens  Højlund på tlf. 2018 0723.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.