Beskæftigelsesfaglig teamleder søges til Væksthuset i Rudersdal

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER – SE HER HVORDAN DU SØGER UOPFORDRET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning på feltet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag. Vi søger en temaleder, der vil være en del af dette sammen med os og Rudersdal Jobcenter.

Vi har i november 2019 indgået partnerskab med Rudersdal kommune, hvor vi samarbejder med alle ledigheds- og ydelsesmålgrupper. I partnerskabet bevæger vi os væk fra en ’bestiller-udfører-model’ og afprøver i stedet en samskabelsesmodel. Det betyder, at vi udvikler, evaluerer, justerer og lærer, mens vi går vejen mod fælles mål. Det er en nyskabende samarbejdsform, som stiller høje krav til alle involverede om at lytte, udfordre, kritisere og hjælpe hinanden. Det er sjovt og til tider svært – men vi øver os. Alt sammen med det formål at hjælpe mennesker i job og uddannelse på den bedst mulige måde.

Du vil indgå i den daglige faglige ledelse af Væksthusets afdeling i Rudersdal kommune, og samarbejde tæt med en lokal teamlederkollega og afdelingschefen, som du refererer til. Du vil blive teamleder for den gruppe af kolleger, som fortrinsvis samarbejder med ledige i målgrupperne sygedagpenge, dagpenge, fleksjob, LY og JAF.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • Teamleder for et tværfagligt team i Birkerød på 10 beskæftigelsesfaglige konsulenter (ergoterapeuter, kunsthistorikere, psykologer, fysioterapeuter, antropologer, sprogstudier o.a.)
 • Daglig beskæftigelsesfaglig sparring med konsulenter
 • Tilrettelægge faglig sparring og refleksion på eksempelvis ugentlige teammøder
 • At arbejde med at understøtte mening, sammenhæng og fremdrift i forløb med et skarpt blik for kvalitet i de enkelte forløb
 • At understøtte et kritisk refleksivitet samarbejdsmiljø og udvikle fagligheden i teamet og hos den enkelte – samt i relation til vores tætte samarbejdspartnere i Jobcenteret
 • Personaleledelse som fx trivsel, samarbejde, MUS, ansættelser, udviklingsforløb m.m.
 • At understøtte og kvalitetssikre arbejdsgange, sikre kvalitet i data, evaluere og undersøge praksis med afsæt i diverse datakilder
 • At udvikle og søsætte nye tiltag, projekter og afprøvende initiativer med lokale samarbejdspartnere (frivillige, kommunens forvaltninger, fonde oa) så partnerskabet løbende møder aktuelle behov
 • Samarbejde med Væksthusets øvrige tværfaglige teamledergruppe på godt 15 kolleger rundt om i landet

Vi ved godt at du ikke kan det hele – men så kan du måske lære det hos os? Vi ønsker os også, at du bidrager med andre relevante kompetencer så vi alt i alt tilfører afdelingen faglig tyngde og erfaring.

VI ØNSKER OS, AT DU…….

 • Er god til mennesker, kan sætte retning, motivere og spille andre gode
 • Har erfaring som praktiker på beskæftigelsesfeltet og helst med viden om sygedagpenge, JAF, LY, fleksjob
 • Har ledererfaring
 • Kender til forskning og praksis på feltet og er nysgerrig på at udvikle praksis
 • Har erfaringer med og er god til procesledelse, herunder sparring, mødeledelse og supervision
 • Har selvindsigt, er kritisk tænkende, tør udfordre dine omgivelser, er nysgerrig
 • Er en udpræget holdspiller

Væksthuset er en værdidrevet organisation. Derfor er dine samarbejdsevner og personlighed vigtige brikker, når puslespillet skal gå. Hjælp os med at være tydelig på såvel faglige som personlige ledelseskompetencer i din ansøgning.

VI TILBYDER

 • At blive en del af en helt fantastisk organisation med et højt fagligt niveau og medarbejdertrivsel
 • At blive en del af en ledergruppe, som sammen står på mål for hinanden og for Væksthusets værdier
 • At få mulighed for at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer
 • Gode ansættelsesforhold

OM VÆKSTHUSET

Væksthuset er erhvervsdrivende fond med en bestyrelse. Vi bruger eventuelt overskud til forskning og udvikling på feltet. Vi er i dag ca. 200 medarbejdere og arbejder fra 7 forskellige afdelinger rundt om i landet. Fonden driver også  et forskningscenter (http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/), som gennem en række år har tilført beskæftigelsesområdet ny viden. For nylig har vi åbnet et kompetencecenter, der bidrager til at dele viden og udvikle beskæftigelsesfeltet i Danmark gennem undervisning, kurser og supervision.

Vi arbejder for at styrke beskæftigelsesfagligheden i hele Danmark, så alle borgere kan få kvalificeret indsats og støtte i ledige perioder i deres liv. I Væksthuset får alle konsulenter og ledere en 2-årig beskæftigelsesfaglig grunduddannelse og indgår i sparrings- og supervisionsgrupper på tværs af huset.

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via blanketten på Væksthuset hjemmeside: www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail, direkte link: https://vaeksthus.signflow.dk/webapp/securemailbox/new, skriv ”Teamleder Rudersdal ” (vigtigt, da vi har flere opslåede stillinger. Ansøgningsfristen er den 22. oktober. Der vil blive afholdt samtaler i uge 43.

Ved ansøgning gives der samtidig samtykke til, at Væksthuset må opbevare ansøgningen i op til 6 måneder.

Du finder yderligere oplysninger om Væksthusets formål, metoder og beskæftigelsesfaglighed på vores hjemmeside  www.vaeksthus.dk.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du i uge 40 kontakte teamleder Camilla Jane Standhart på tlf. 3018 5888. Fra uge 41 kan du kontakte afdelingschef Anne Weber på tlf. 2636 4672.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.