Få arbejde som chauffør med et målrettet forløb i Væksthuset

Der er mangel på chauffører i Danmark og Væksthusets københavnerafdeling har derfor tilrettelagt et intensivt forløb, der målrettet sigter mod job i transportbranchen.

Forløbet indebærer bl.a. praktik og oplæring på vores interne chaufførværksted og/eller hos ekstern virksomhed, samt skoleforløb og erhvervelse af kørekort på køreskole. Der vil være mulighed for ekstra teoriundervisning, hjælp til ordblinde, omsætning af teori til praksis, ligesom der vil blive arbejdet med mødestabilitet og individuelle styrker og barrierer.

I Væksthuset vil en virksomhedskonsulent stå for individuel tilrettelæggelse af indsatsen, så den passer den enkelte. Konsulenten følger borgeren gennem hele forløbet og sørger for den fornødne hjælp, støtte og træning til at gennemføre uddannelse til chauffør og efterfølgende finde job.

Transportsektorens egen brancheforening Brancheorganisationen for Den Danske Vejgodstransport og DI peger på, at man i de kommende år forventer en stor mangel på arbejdskraft indenfor feltet. Det betyder at mange af de eksterne virksomheder som Væksthuset samarbejder med tilbyder jobgaranti, såfremt borger erhverver stort kørekort og passer praktikken.

Læs mere om forløbet nedenfor.