Hvad betyder partnerskabet mellem Jobcenter Rudersdal Kommune og Væksthuset?

Væksthuset og Jobcenter Rudersdal Kommune har siden november 2019 indgået et tæt partnerskab på beskæftigelsesområdet. På baggrund af evalueringsrapport fra DISCUS, er der lavet en video der samler hovedpointerne fra evalueringen.

Partnerskabet betyder et tættere samarbejde om beskæftigelsesopgaven sammenlignet med den klassiske bestiller-udfører model. 

DISCUS evaluering af partnerskabet, der er det første af sin slags på beskæftigelsesområdet, viser blandt andet:

  • At det tættere samarbejde betyder, at borgerne tror på, at de kommer i beskæftigelse og at det nok skal lykkes.  
  • At borgerne ser de forskellige roller i jobcenteret og Væksthuset som en styrke. De oplever, at parterne er samstemte om det, der skal ske, men også at parterne kan noget forskelligt.
  • At borgerne ikke oplever modsatrettede meldinger. Det giver tryghed.

Du kan læse meget mere om partnerskabet her

Se videoen herunder

Du kan læse meget mere om partnerskabet her.