Konsulenter søges til Væksthuset i København

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning på beskæftigelsesområdet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag.

Vi har i juli 2020 indgået et spændende samarbejde med Københavns Kommunes Jobcentre for alle målgrupper og aldersgrupper. Derfor har vi brug for flere kollegaer. Vi holder løbende samtaler – og derfor skal du ikke vente, men sende din ansøgning snarest.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • At hjælpe mennesker med forskellige typer af problemstillinger i retning mod uddannelse og arbejde
 • At gøre det på en måde, så det menneske, du samarbejder med, oplever forløbet som både sammenhængende, tempofyldet, meningsfyldt og responsivt
 • At samarbejde tæt med arbejdspladser og uddannelser for at skabe individuelle match med fokus på udvikling af sociale, faglige og personlige færdigheder og på sigt at indtræde i et arbejdsfællseskab
 • At arbejde med konkret jobsøgning, mestring, rådgivning, problemløsning og inspiration
 • At opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisation som helhed – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du er ansat til at samarbejde med
 • At dokumentere dit arbejde i vores fagsystem og i progressionsrapporter
 • At bidrage ambitiøst til, at Væksthuset, som helhed, leverer en indsats til både borger og Jobcenter, der altid har et øje på data, kvalitetssikring og effekt

VI ØNSKER OS, AT DU HAR EN KOMBINATION AF FØLGENDE

 • Blik for at spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabet – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder, som vil tilbyde både ansættelser, fleksjob, løntilskud, lønnede timer og praktik eller træningsbaner til ledige
 • Stærke relationelle kompetencer og evner til at samarbejde nysgerrigt med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Evne til at tænke og handle kreativt, risikovilligt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Evnen til at forholde dig kritisk og refleksivt til egen og kollegers beskæftigelsesfaglige praksis
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Ønske om sprogkompetencer – IKKE et krav – (fx tyrkisk, arabisk, somali, urdu, farsi). Vær opmærksom på, at din sprogkompetence IKKE kan stå alene, og at du skal have anden beskæftigelsesfaglig kompetence eller erfaring, for at blive konsulent i Væksthuset

Vi forestiller os, at du har en akademisk, sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund. Du må gerne være nyuddannet med relevant studieerfaring, ligesom vi søger kolleger med stor viden om – og erfaring med at arbejde beskæftigelsesfagligt. Vores nuværende tværfaglige teams består blandt andet af psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, cand. soc. samt forskellige akademiske kompetencer indenfor beskæftigelsesfaglighed.

VI TILBYDER DIG

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Omfattende faglig sparring, intern grund- og efteruddannelse og udvikling
 • En fleksibel arbejdsplads

ANSØGNING

Ansøgningen sendes hurtigst muligt til os som sikker mail via vores hjemmeside: www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail, direkte link finder du her.  Skriv “ansøgning konsulent København” i emnelinjen – vigtig da vi har flere opslåede stillinger.  Der afholdes samtaler løbende, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

Hvis du har spørgsmål til stillingen som konsulent, kan du kontakte afdelingsledere Camilla Lund Nørregaard på tlf. 4040 8856 eller Maria Benavente Rasmussen på tlf. 6043 2590.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Du finder stillingsopslaget her i pdf.

Kommunikationsmedarbejder søges til ny kommunikationsafdeling (deltid)

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Vi er en socialøkonomisk virksomhed, der er på jagt efter en kollega på deltid, som kan bidrage til opbygningen af vores nye kommunikationsafdeling.

Da stillingen er ny, har vi mange drømme om, hvad du skal hjælpe os med. Vi ved godt, at du måske ikke kan det hele, men vores ønskeliste ser sådan ud:

 • Du har gode formuleringsevner på skrift inklusive redigering af tekst samt korrektur på alle platforme.
 • Du kender til begreber som målgrupper, kernebudskaber og virkemidler og kan omsætte teori til praksis.
 • Du kan lave et interview og trække essensen af budskaberne ud.
 • Du kan opsætte hjemmesidetekster i et CMS-system.
 • Du har et godt kendskab til SOME-strategi og opslag – særligt Linkedin.
 • Du kan optage, redigere og tekste små videofilm til diverse platforme. Du ved, hvad der kendetegner en god video og kan opstille en god baggrund.
 • Du kan lave animationer og illustrationer, der skal bruges til hjemmesider, præsentationer o.a.

Byd ind med det, du kan! Måske har du kompetencer, vi ikke har nævnt? Fortæl os i så fald også om dem i din ansøgning.

VI TILBYDER:

 • 15-25 timer om ugen i en tidsbegrænset stilling indtil 31. december 2021. Opstart hurtigst muligt.
 • Et fleksibelt job, hvor du har indflydelse på arbejdstider.
 • Engagerede kolleger der arbejder for sagen i en værdidrevet organisation.
 • Mulighed for at bygge noget nyt op sammen med os.

Du vil samarbejde tæt med Væksthusets kommunikationsansvarlige. Du kan løse dine opgaver fra vores nye kontorer på Thoravej i Nordvest eller hjemmefra efter aftale.

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via ”sikker mail”, som du finder på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk under ”Kontakt”. Skriv “Kommunikationsmedarbejder” i emnelinjen på din mail. Vær opmærksom på at vi afholder samtaler løbende og ansætter løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt – senest den 3. juni, klokken 12. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt kommunikationsansvarlig Mette Bau på tlf. 2338 7648, hvis du har spørgsmål til stillingen.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Ansøgningen finder du her i pdf.

Konsulent med psykologfaglig baggrund søges til beskæftigelsesrettede indsatser i Gribskov Kommune

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem 30 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en konsulent med psykologfaglig baggrund til vores afdeling i Gribskov Kommune.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i deres forløb og sikre, at de hjælper personen i retning af uddannelse og arbejde
 • At skabe match med virksomheder, hvor personen kan udvikle sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Evne til at tænke og handle kreativt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Lyst til udadvendte og opsøgende aktiviteter
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via ”sikker mail”, som du finder på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk under ”Kontakt”. Skriv “Konsulent Gribskov” i emnelinjen på din mail, da vi har flere åbne stillinger. Vær opmærksom på at vi afholder samtaler løbende og ansætter løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt – senest 14.05.21. Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt afdelingschef Sofie Seier Helms på tlf. 3060 0148.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Ansøgningen finder du her i pdf.

Beskæftigelsesfaglig konsulent søges til Væksthuset i Rudersdal

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker i alle målgrupper, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning på feltet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag. Vi søger en beskæftigelsesfaglig konsulent, der vil være en del af dette sammen med os og Rudersdal Jobcenter. Sammen udgør vi et partnerskab med høje ambitioner om at gå væk fra beskæftigelsesområdets traditionelle ’bestiller-udfører-model’ og i stedet afprøve en samskabelsesmodel. Vi udvikler, evaluerer, justerer og lærer, mens vi går vejen. Det er en nyskabende samarbejdsform, som stiller høje krav til alle involverede om at lytte, udfordre og hjælpe hinanden i en kritisk refleksiv praksis. Det er sjovt, og vi øver os. Alt sammen med det formål at hjælpe mennesker i job og uddannelse på den bedst mulige måde.

Som vores nye kollega bliver du en del af vores tværfaglige team på godt 20, som aktuelt består af eksempelvis psykologer, antropologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kunsthistorikere og andre akademiske kompetencer indenfor beskæftigelsesfaglighed.   

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE  

 • At finde vejen til job og uddannelse for ledige mennesker – og at gøre vejen så god og kort som mulig 
 • At gøre det på en måde, så de cirka 25 menneske du løbende samarbejder med, oplever at plan og forløb er sammenhængende, tempofyldt og meningsfuld for den enkelte 
 • At etablere samarbejde med virksomheder og andre ressourcepersoner, der kan hjælpe  
 • At skabe individuelle match med fokus på job, lønnede timer, fritidsjobs samt på udvikling af sociale, faglige og personlige færdigheder så den ledige nu eller på sigt kan indtræde i et arbejds- eller uddannelsesfællesskab 
 • At arbejde med mestring, rådgivning, problemløsning og inspiration 
 • At samarbejde tæt og konstruktivt med dine kolleger på Jobcenteret  
 • At opsøge viden – og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du er ansat til at støtte 
 • At progressionsmåle, dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb 

VI ØNSKER OS, AT DU HAR 

 • Erfaring og uddannelsesmæssig baggrund, som er relevant for den beskæftigelsesfaglige indsats 
 • Viden om og erfaring med hurtige veje til job og uddannelse og succes med lønnede timer, løntilskud og fleksjob  
 • Kendskab til beskæftigelsesfaglige metoder og redskaber 
 • Blik for at spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser 
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet, som vil tilbyde både ansættelse og træningsbaner til ledige 
 • Lyst og evne til at danne relationer og samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger 
 • Evne til at tænke og handle kreativt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde 
 • Evnen til at forholde dig kritisk og refleksivt til eget og kollegers arbejde 
 • Erfaring fra tilsvarende opgaver, eksempelvis IPS, TTA-projektet eller Klar-til-start  
 • Interesse i at måle, evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et godt forløb af høj kvalitet 
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner 

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation 
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet 
 • Omfattende faglig sparring, efteruddannelse og udvikling 
 • Mulighed for at bidrage i organisationen med flere af dine kompetencer  
 • Samarbejde med et af Danmarks mest progressive jobcentre 
 • Gode ansættelsesvilkår og høj medarbejdertrivsel 

ANSØGNING  

Ansøgningen sendes via ”sikker mail”, som du finder på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk under ”Kontakt”. Skriv “ansøgning Rudersdal” i emnelinjen på din mail. Vær opmærksom på, at vi afholder samtaler løbende og ansætter løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt – senest den 3. maj klokken 12. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt os på tlf.: 26 36 46 72. 

Se stillingsannoncen i pdf her

Beskæftigelsesfaglig konsulent søges til Væksthuset i Rudersdal

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning på feltet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag. Vi søger en beskæftigelsesfaglig konsulent, der vil være en del af dette sammen med os og Rudersdal Jobcenter. Sammen udgør vi et partnerskab med høje ambitioner om at gå væk fra beskæftigelsesområdets traditionelle ’bestiller-udfører-model’ og i stedet afprøve en samskabelsesmodel. Vi udvikler, evaluerer, justerer og lærer, mens vi går vejen. Det er en nyskabende samarbejdsform, som stiller høje krav til alle involverede om at lytte, udfordre og hjælpe hinanden i en kritisk refleksiv praksis. Det er sjovt, og vi øver os. Alt sammen med det formål at hjælpe mennesker i job og uddannelse på den bedst mulige måde.

Som vores nye kollega bliver du en del af vores tværfaglige team på godt 20, som aktuelt består af eksempelvis psykologer, antropologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kunsthistorikere og andre akademiske kompetencer indenfor beskæftigelsesfaglighed.

Lige nu ønsker vi os at tilføre teamet kompetencer i relation til job- og uddannelsessøgende unge. Du vil dog i din ansættelse skulle samarbejde med borgere i alle mål- og ydelsesgrupper.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • At bygge bro mellem unge og uddannelse/job – og at gøre vejen så god og kort som mulig
 • At gøre det på en måde, så det menneske du samarbejder med, oplever at plan og forløb er sammenhængende, tempofyldt, meningsfuld og passer til netop dette menneske
 • At etablere samarbejde med virksomheder, der kan hjælpe den unge på vejen
 • At skabe individuelle match med fokus på job, lønnede timer, fritidsjobs og på udvikling af sociale, faglige og personlige færdigheder, så den unge nu eller på sigt kan indtræde i et arbejds- eller uddannelsesfællesskab
 • At arbejde med mestring, rådgivning, problemløsning og inspiration
 • At samarbejde tæt med dine kolleger på Jobcenteret, både jobkonsulenter og uddannelsesvejledere
 • At opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du er ansat til at støtte
 • At progressionsmåle, dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Erfaring og uddannelsesmæssig baggrund, som er relevant for den beskæftigelsesfaglige indsats – gerne med særlig viden om unge
 • Viden om hurtige veje til job og uddannelse herunder støttemuligheder og ordninger, som den enkelte kan benytte for at gennemføre en uddannelse i særlige rammer
 • Blik for at spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet, som vil tilbyde både ansættelse og træningsbaner til ledige
 • Lyst og evne til at danne relationer og samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Evne til at tænke og handle kreativt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Evnen til at forholde dig kritisk og refleksivt til eget og kollegers arbejde
 • Interesse i at måle, evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Omfattende faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Mulighed for at bidrage i organisationen med flere af dine kompetencer
 • Samarbejde med et af Danmarks mest progressive jobcentre
 • Gode ansættelsesvilkår og høj medarbejdertrivsel

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via ”sikker mail”, som du finder på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk under ”Kontakt”. Skriv “ansøgning Rudersdal” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende og ansættes løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt – senest den 22. marts. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt afdelingsleder Anne Weber på tlf. 26 36 46 72.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Se stillingsannoncen i pdf her

Nyt samarbejde med Jobcenter Greve

Fremover vil Væksthuset hjælpe Jobcenter Greve med at få ledige borgere med komplekse problemer tættere på job eller uddannelse.

Væksthuset yder en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borger. Indsatsen vil blandt andet bestå af individuelle samtaler, kontakt til virksomheder, sundhedsmyndigheder mv. med henblik på afklaring og opkvalificering.

Vi har allerede taget hul på opgaven med at afklare, motivere og udvikle kompetencer hos en gruppe af borgere i Greve Kommune. Det sker bl.a. i samarbejde med en lang række virksomheder i kommunen, der stiller deres arbejdsplads og personale til rådighed for praktik og møder med borgerne.

Væksthuset samarbejder med Greve kommune om følgende forløbstyper: Særlig intensivt udviklingsforløb, beskæftigelsesforløb og mentorforløb.