Vil du være med til at formidle og udvikle beskæftigelsesfagligheden?

HVEM LEDER VI EFTER?  

Vi leder efter mennesker, der har lyst til at skabe stolthed hos beskæftigelsesfaglige medarbejdere og ledere. Vores kommende kollega er optaget af spørgsmål og dilemmaer frem for svar og færdige løsninger. Vi håber at finde netop dig, der ved meget om vores felt og brænder for at formidle din viden i en refleksiv dialog mellem forskning og praksis. Konkret skal du:

 • Formidle forskning til beskæftigelsesfaglige medarbejdere, teams og organisationer
 • Skabe forbindelser til kommuner, aktører, institutioner på det beskæftigelsesfaglige område
 • Aftale, planlægge, udføre og evaluere undervisning, supervision og organisationsudvikling
 • Bidrage med nye ideer, tanker, metoder og perspektiver i forhold til at løfte feltet.

Du er lyttende og nysgerrig på de behov, en kunde har, men ikke altid sætter ord på. Du formår at samle op på møder og sætte konkrete planer i værk, så et forløb skaber størst mulig gevinst og gavn. Du kan sammensætte læringsforløb, vælge det rette fokus og udvikle de nødvendige undervisningsmaterialer. Du nyder at netværke og har måske allerede et aktivt netværk, som du kan aktivere i dit nye job. Din undervisning er tydelig, og du formidler med engagement og passion, samtidig er du lydhør overfor den kontekst, en undervisning er del af.

HVAD KRÆVER JOBBET? 

Disse kompetencer er vigtige i jobbet, men vi skal nok lære dig det, du ikke kan og håber samtidig, du har en masse at lære os. Vi tænker især at følgende kompetencer er afgørende for at lykkedes i jobbet:

 • Beskæftigelsesfaglig erfaring – gerne erfaring med både borger- og virksomhedskontrakt
 • Formidlings- og undervisningskompetencer på højt niveau
 • Udadvendthed og lyst til at skabe nye samarbejder – gerne også med dit eksisterende netværk
 • Selvstændighed i opgaveløsning og planlægning af en omskiftelig hverdag
 • At du trives i et arbejdsmiljø med fleksibilitet men også rejsedage og periodiske skæve arbejdstider
 • Nysgerrighed overfor organisationer, medarbejdere, problemstillinger og kollegaer.

HVAD ER VI FOR EN ARBEJDSPLADS? 

Vi er sat i verden for at bidrage til at flest muligt får meningsfuld og virksom hjælp til at finde den rette plads i et uddannelses- eller arbejdsfællesskab. Vi tror på, at en sådan plads findes for langt de fleste mennesker og at beskæftigelsesfaglige medarbejdere med de rette værdier, kompetencer og viden er afgørende for, at det lykkes.

I Væksthusets Kompetencecenter arbejder vi som udgangspunkt uden fast arbejdssted. Det er op til dig, om du ønsker at møde ind i én af vores afdelinger eller mest arbejde hjemmefra. Mange møder afholdes digitalt og vores opgaver løses i hele landet, aktuelt har vi dog primært brug for hjælp til opgaver i Sydsverige og på Sjælland.

SØG STILLINGEN

Send en ansøgning via Væksthusets hjemmeside www.vaeksthuset.dk. Benyt funktionen ”Sikker mail” til at uploade dine dokumenter. Du finder den under fanen ”Kontakt os”. I emnelinjen bedes du skrive ”Konsulent Kompetencecenter – det er vigtig, da vi har flere opslåede stillinger.

Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2021. Vi planlægger at afholde jobsamtaler i København den 13. oktober 2021.

Vi elsker at snakke om vores arbejde, så ring endelig til Søren Vinther Fjærestad på +45 21 42 52 70, hvis du har spørgsmål eller ideer til os. Du kan læse mere om kompetencecentret her: https://vaeksthusets-kompetencecenter.dk

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer og erfaringer. Derfor opfordre vi alle – uanset køn, alder og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at downloade annoncen i pdf

Beskæftigelsesfaglig konsulent søges til Væksthuset i Sønderborg

ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET 

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning og kompetenceudvikling på beskæftigelsesområdet og står på et stærkt forsknings- og erfaringsmæssigt grundlag. Vi søger en beskæftigelsesfaglig konsulent, der vil være en del af samarbejdet med mennesker, der står udenfor uddannelses- og arbejdsfællesskaber i Sønderborg. Her vil du blive en del af et tværfagligt team, der samarbejder tæt med både kollegaer i andre afdelinger i Væksthuset, Jobcentret i Sønderborg, samt lokale virksomheder og uddannelser.

Vi ønsker lige nu at tilføre teamet kompetencer i relation til job- og uddannelsessøgende unge, ledige jobsøgende fleksjobbere, samt unge i særligt tilrettelagte ansættelsesforløb; Klar til Start. Du vil i din ansættelse skulle samarbejde med mennesker i alle målgrupper.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • Skræddersy: at samarbejde med borgere med komplekse problemstillinger, så hvert menneske, du samarbejder med, oplever at plan og forløb er sammenhængende og meningsfuldt, samt at der er progression.
 • Match: at opsøge og etablere samarbejder med virksomheder og uddannelser om praktik, brobygning, løntilskud og job, og gøre vejen til job eller uddannelse så kort som mulig.
 • Ansættelsesforløb: at optræne unge med særlige behov på samarbejdsvirksomheder med henblik på udvikling, afklaring og ansættelse.
 • Tværfagligt samarbejde: at samarbejde tæt med dine kolleger på Jobcenteret, øvrige ressourcepersoner samt dine kolleger i Væksthuset.
 • Kritisk refleksiv praksis: at opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du er ansat til at støtte.
 • Data og skriftlighed: at progressionsmåle, dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Erfaring og uddannelsesmæssig baggrund, som er relevant for den beskæftigelsesfaglige indsats – evt. ergoterapeut, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut.
 • Lyst og evne til at danne relationer og samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt netværk blandt virksomheder og uddannelser i området og ikke er bange for opsøgende kontakt
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt altid får et forløb af høj kvalitet og Væksthusets beskæftigelsesfaglige praksis styrkes
 • Kørekort og villighed til at bruge egen bil i jobbet ved behov

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Omfattende faglig sparring, supervision og efteruddannelse
 • Professionelle og engagerede kolleger i en hverdag, hvor du aldrig står alene
 • Et tæt samarbejde i et lille veletableret team

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via ”sikker mail”, som du finder på vores hjemmeside www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail. Skriv ”Konsulent Sønderborg” i emnelinjen (vigtigt, da vi har flere opslåede stillinger). Der afholdes samtaler løbende i september, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt – senest den 8. september kl. 12. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside eller kontakt afdelingschef Sabine Schönhoff på tlf. 2888 1363.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Beskæftigelsesfaglig teamleder søges til Væksthuset i København

STILLINGEN ER BESAT

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere end 27 år samarbejdet med mennesker med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at blive en del af arbejds- og uddannelsesfællesskabet. Væksthuset bidrager selv til forskning på feltet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag. Hvis du kan se dig som en del af vores fællesskab, så søger vi lige nu en beskæftigelsesfaglig teamleder i København.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • Teamleder for et team i København på mellem 8 og 16 konsulenter
 • Beskæftigelsesfaglig sparring med konsulenter
 • Sikring af kvalitet, retning, etik og progression i arbejdet med mennesker
 • Personaleledelse som fx trivsel, samarbejde, MUS, ansættelser, udvikling m.m.
 • Koordinering og samarbejde med øvrige teamledere i København og med den øvrige ledelsesgruppe i Væksthuset
 • Tæt samarbejde med kunden, Jobcenter København, på flere niveauer
 • Aftale ugentlige teammøder med dit team
 • Understøtte og implementere administrative krav og procedure

Derudover skal du bidrage i organisationen med det, du ellers kan. Måske er du godt til at skrive, at undervise, at evaluere, at tænke nyt eller lede projekter. Eller også vil du gerne lære det.

VI ØNSKER OS, AT DU…….

 • Er god til mennesker, kan sætte retning, motivere og spille andre gode
 • Har erfaring som praktiker på beskæftigelsesfeltet
 • Har ledelsesmæssig erfaring
 • Kender til forskning og praksis på feltet
 • Har erfaringer med og er god til procesledelse, herunder sparring, mødeledelse og supervision
 • Har selvindsigt, er kritisk tænkende, tør udfordre dine omgivelser, er nysgerrig
 • Er udpræget holdspiller

Vi ved godt, at man næppe kan leve op til alle ovenstående punkter. Det er heller ikke vigtigt. Du kommer gerne med noget af det, og resten lærer du hos os. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde ledelsesmæssigt på beskæftigelsesfeltet i en meget værdidrevet og forskningsbaseret organisation, som konstant arbejder med en (selv)kritisk refleksiv praksis.

LIDT MERE OM OS

Væksthuset er organiseret som en fond med en bestyrelse og genanvender eventuelt overskud til forskning på feltet. Vi er i dag ca. 200 medarbejdere og arbejder fra 7 forskellige afdelinger rundt om i landet. Fonden driver også et forskningscenter (http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/), som gennem en række år har tilført beskæftigelsesområdet ny viden.

Konsulenterne, som du bliver leder for, har en bred vifte af uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrunde. De er fx ergoterapeuter, psykologer, pædagoger, fysioterapeuter, antropologer og meget mere. Alle modtager en 2-årig beskæftigelsesfaglig grunduddannelse (også lederne) og er organiseret i teams med tæt sparring.

VI TILBYDER

 • At blive en del af en helt fantastisk organisation med et højt fagligt niveau
 • At blive en del af en ledergruppe, som sammen står på mål for hinanden og for Væksthuset som helhed
 • At få mulighed for at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer
 • Gode ansættelsesforhold og løn efter kvalifikationer

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via blanketten på Væksthuset hjemmeside: www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail, direkte link: https://vaeksthus.signflow.dk/webapp/securemailbox/new, skriv ”Teamleder København” (vigtigt, da vi har flere opslåede stillinger. Ansøgningsfristen er den 27. august. Der vil blive afholdt samtaler i uge 36 & 37.

Ved ansøgning gives der samtidig samtykke til, at Væksthuset må opbevare ansøgningen i op til 6 måneder.

Du finder yderligere oplysninger om Væksthusets formål, metoder og beskæftigelsesfaglighed på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du i uge 31 kontakte faglig dir. Leif Kongsgaard på tlf. 4040 8809, fra uge 32 kan du kontakte afdelingschef Anne Garder på tlf. 6043 2767 eller adm. dir. Jens  Højlund på tlf. 2018 0723.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Psykolog søges til konsulentstilling i Væksthuset

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem 27 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi har lige nu en ledig stilling som konsulent i København, som vi ønsker besat med en psykolog.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At have ansvar for en række håndholdte forløb for mennesker med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i deres forløb og sikre, at de hjælper personen i retning mod meningsfulde arbejds- eller uddannelsesfællesskaber
 • At kontakte virksomheder i forhold til praktik, job og uddannelse
 • At bruge din psykologfaglighed til at skabe meningsfulde træningsbaner på virksomheder i form af f.eks. angsteksponering, social træning, kognitiv træning og afklaring
 • At gøre din psykologfaglige viden tilgængelig for kolleger og organisation samt lære af andre fagligheder f.eks. ergoterapeuter, antropologer, pædagoger m.m.
 • At beskrive indsatse og effekter i det enkelte forløb, samt kommunikere præcist og tilpasset med både mennesker i udsatte positioner, pårørende, samarbejdspartnere og virksomheder
 • At samarbejde med Jobcentret
 • at afholde mestringshold for en gruppe borgere.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Nysgerrighed ift.at arbejde med stor metodefrihed, men også store krav til refleksion og dilemmahåndtering
 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Tro på at mennesker har det bedst i meningsfulde fællesskaber og lyst til at bygge broer dertil
 • Lyst til at kombinere din psykologfaglige tilgang med evnen til udadvendte og opsøgende aktiviteter der skaber forandring
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit og dine kollegaers arbejde, så hver enkelt person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Akademiske evner, struktur, overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Fast supervision og muligheder for at opnå autorisation samt efterfølgende relevant efteruddannelse
 • Uddannelse i bl.a. narrativ, systemisk, kognitiv, mentaliseringsbaseret og eksistentiel metode. Deltagelse i et udviklende psykologfagligt netværk på tværs af landets afdelinger
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • En meningsfuld ansættelse i en socialøkonomisk fond der gør en forskel for mennesker i udsatte positioner

Det er ikke afgørende, at du har lang erfaring eller har arbejdet med beskæftigelsesindsats før. Vi har gode erfaringer med ansættelse af nyuddannede psykologer.

ANSØGNING

Ansøgningen sendes hurtigst muligt til os som sikker mail via vores hjemmeside www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail. Skriv ”Psykolog København” i emnelinjen (vigtigt, da vi har flere opslåede stillinger). Der afholdes samtaler løbende, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk. På grund af ferieafholdelse har vi desværre ikke mulighed for at besvare telefoniske henvendelser.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Konsulent søges til Væksthuset i Nordsjælland

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem 25 år samarbejdet med mennesker med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en konsulent til beskæftigelsesrettede forløb i vores afdeling i Helsinge.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i forløbene og sikre, at de hjælper personen i retning af arbejde eller uddannelse
 • At skabe match med virksomheder, hvor personen kan træne sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Lyst til udadvendte og opsøgende aktiviteter
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner
 • Kørekort og egen bil

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via blanketten her på hjemmesiden → kontakt os → sikker mail, direkte link finder du her,  senest 2. juli 2021. Skriv “Ansøgning Nordsjælland” i emnelinjen. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Konsulenter søges til Væksthuset i København

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning på beskæftigelsesområdet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag.

Vi har i juli 2020 indgået et spændende samarbejde med Københavns Kommunes Jobcentre for alle målgrupper og aldersgrupper. Derfor har vi brug for flere kollegaer. Vi holder løbende samtaler – og derfor skal du ikke vente, men sende din ansøgning snarest.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • At hjælpe mennesker med forskellige typer af problemstillinger i retning mod uddannelse og arbejde
 • At gøre det på en måde, så det menneske, du samarbejder med, oplever forløbet som både sammenhængende, tempofyldet, meningsfyldt og responsivt
 • At samarbejde tæt med arbejdspladser og uddannelser for at skabe individuelle match med fokus på udvikling af sociale, faglige og personlige færdigheder og på sigt at indtræde i et arbejdsfællseskab
 • At arbejde med konkret jobsøgning, mestring, rådgivning, problemløsning og inspiration
 • At opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisation som helhed – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du er ansat til at samarbejde med
 • At dokumentere dit arbejde i vores fagsystem og i progressionsrapporter
 • At bidrage ambitiøst til, at Væksthuset, som helhed, leverer en indsats til både borger og Jobcenter, der altid har et øje på data, kvalitetssikring og effekt

VI ØNSKER OS, AT DU HAR EN KOMBINATION AF FØLGENDE

 • Blik for at spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabet – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder, som vil tilbyde både ansættelser, fleksjob, løntilskud, lønnede timer og praktik eller træningsbaner til ledige
 • Stærke relationelle kompetencer og evner til at samarbejde nysgerrigt med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Evne til at tænke og handle kreativt, risikovilligt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Evnen til at forholde dig kritisk og refleksivt til egen og kollegers beskæftigelsesfaglige praksis
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Ønske om sprogkompetencer – IKKE et krav – (fx tyrkisk, arabisk, somali, urdu, farsi). Vær opmærksom på, at din sprogkompetence IKKE kan stå alene, og at du skal have anden beskæftigelsesfaglig kompetence eller erfaring, for at blive konsulent i Væksthuset

Vi forestiller os, at du har en akademisk, sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund. Du må gerne være nyuddannet med relevant studieerfaring, ligesom vi søger kolleger med stor viden om – og erfaring med at arbejde beskæftigelsesfagligt. Vores nuværende tværfaglige teams består blandt andet af psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, cand. soc. samt forskellige akademiske kompetencer indenfor beskæftigelsesfaglighed.

VI TILBYDER DIG

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Omfattende faglig sparring, intern grund- og efteruddannelse og udvikling
 • En fleksibel arbejdsplads

ANSØGNING

Ansøgningen sendes hurtigst muligt til os som sikker mail via vores hjemmeside: www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail, direkte link finder du her.  Skriv “ansøgning konsulent København” i emnelinjen – vigtig da vi har flere opslåede stillinger.  Der afholdes samtaler løbende, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

Hvis du har spørgsmål til stillingen som konsulent, kan du kontakte afdelingsledere Camilla Lund Nørregaard på tlf. 4040 8856 eller Maria Benavente Rasmussen på tlf. 6043 2590.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Du finder stillingsopslaget her i pdf.

Kommunikationsmedarbejder søges til ny kommunikationsafdeling (deltid)

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Vi er en socialøkonomisk virksomhed, der er på jagt efter en kollega på deltid, som kan bidrage til opbygningen af vores nye kommunikationsafdeling.

Da stillingen er ny, har vi mange drømme om, hvad du skal hjælpe os med. Vi ved godt, at du måske ikke kan det hele, men vores ønskeliste ser sådan ud:

 • Du har gode formuleringsevner på skrift inklusive redigering af tekst samt korrektur på alle platforme.
 • Du kender til begreber som målgrupper, kernebudskaber og virkemidler og kan omsætte teori til praksis.
 • Du kan lave et interview og trække essensen af budskaberne ud.
 • Du kan opsætte hjemmesidetekster i et CMS-system.
 • Du har et godt kendskab til SOME-strategi og opslag – særligt Linkedin.
 • Du kan optage, redigere og tekste små videofilm til diverse platforme. Du ved, hvad der kendetegner en god video og kan opstille en god baggrund.
 • Du kan lave animationer og illustrationer, der skal bruges til hjemmesider, præsentationer o.a.

Byd ind med det, du kan! Måske har du kompetencer, vi ikke har nævnt? Fortæl os i så fald også om dem i din ansøgning.

VI TILBYDER:

 • 15-25 timer om ugen i en tidsbegrænset stilling indtil 31. december 2021. Opstart hurtigst muligt.
 • Et fleksibelt job, hvor du har indflydelse på arbejdstider.
 • Engagerede kolleger der arbejder for sagen i en værdidrevet organisation.
 • Mulighed for at bygge noget nyt op sammen med os.

Du vil samarbejde tæt med Væksthusets kommunikationsansvarlige. Du kan løse dine opgaver fra vores nye kontorer på Thoravej i Nordvest eller hjemmefra efter aftale.

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via ”sikker mail”, som du finder på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk under ”Kontakt”. Skriv “Kommunikationsmedarbejder” i emnelinjen på din mail. Vær opmærksom på at vi afholder samtaler løbende og ansætter løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt – senest den 3. juni, klokken 12. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt kommunikationsansvarlig Mette Bau på tlf. 2338 7648, hvis du har spørgsmål til stillingen.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Ansøgningen finder du her i pdf.

Beskæftigelsesfaglig konsulent søges til Væksthuset i Rudersdal

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning på feltet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag. Vi søger en beskæftigelsesfaglig konsulent, der vil være en del af dette sammen med os og Rudersdal Jobcenter. Sammen udgør vi et partnerskab med høje ambitioner om at gå væk fra beskæftigelsesområdets traditionelle ’bestiller-udfører-model’ og i stedet afprøve en samskabelsesmodel. Vi udvikler, evaluerer, justerer og lærer, mens vi går vejen. Det er en nyskabende samarbejdsform, som stiller høje krav til alle involverede om at lytte, udfordre og hjælpe hinanden i en kritisk refleksiv praksis. Det er sjovt, og vi øver os. Alt sammen med det formål at hjælpe mennesker i job og uddannelse på den bedst mulige måde.

Som vores nye kollega bliver du en del af vores tværfaglige team på godt 20, som aktuelt består af eksempelvis psykologer, antropologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kunsthistorikere og andre akademiske kompetencer indenfor beskæftigelsesfaglighed.

Lige nu ønsker vi os at tilføre teamet kompetencer i relation til job- og uddannelsessøgende unge. Du vil dog i din ansættelse skulle samarbejde med borgere i alle mål- og ydelsesgrupper.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • At bygge bro mellem unge og uddannelse/job – og at gøre vejen så god og kort som mulig
 • At gøre det på en måde, så det menneske du samarbejder med, oplever at plan og forløb er sammenhængende, tempofyldt, meningsfuld og passer til netop dette menneske
 • At etablere samarbejde med virksomheder, der kan hjælpe den unge på vejen
 • At skabe individuelle match med fokus på job, lønnede timer, fritidsjobs og på udvikling af sociale, faglige og personlige færdigheder, så den unge nu eller på sigt kan indtræde i et arbejds- eller uddannelsesfællesskab
 • At arbejde med mestring, rådgivning, problemløsning og inspiration
 • At samarbejde tæt med dine kolleger på Jobcenteret, både jobkonsulenter og uddannelsesvejledere
 • At opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du er ansat til at støtte
 • At progressionsmåle, dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Erfaring og uddannelsesmæssig baggrund, som er relevant for den beskæftigelsesfaglige indsats – gerne med særlig viden om unge
 • Viden om hurtige veje til job og uddannelse herunder støttemuligheder og ordninger, som den enkelte kan benytte for at gennemføre en uddannelse i særlige rammer
 • Blik for at spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet, som vil tilbyde både ansættelse og træningsbaner til ledige
 • Lyst og evne til at danne relationer og samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Evne til at tænke og handle kreativt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Evnen til at forholde dig kritisk og refleksivt til eget og kollegers arbejde
 • Interesse i at måle, evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Omfattende faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Mulighed for at bidrage i organisationen med flere af dine kompetencer
 • Samarbejde med et af Danmarks mest progressive jobcentre
 • Gode ansættelsesvilkår og høj medarbejdertrivsel

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via ”sikker mail”, som du finder på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk under ”Kontakt”. Skriv “ansøgning Rudersdal” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende og ansættes løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt – senest den 22. marts. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt afdelingsleder Anne Weber på tlf. 26 36 46 72.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Se stillingsannoncen i pdf her

Væksthuset søger HR-konsulent

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER

Væksthuset er en socialøkonomisk virksomhed og erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at udvikle beskæftigelsesindsatsen i Danmark gennem praksis, videndeling og forskning. Vores organisation består af tre enheder: En virksomhed, der samarbejder med Jobcentre om at hjælpe borgere ind i arbejdsfællesskaber. Et kompetencecenter, der udvikler og styrker beskæftigelsesfagligheden i Danmark gennem undervisning, formidling og konsulentydelser. Og et forskningscenter, der i samarbejde med andre forskningsmiljøer, forsker i områder, der kan hjælpe praktikere med at udvikle og innovere beskæftigelsesindsatsen i Danmark.

Som organisation er vi meget stolte af en høj trivsel og medarbejdertilfredshed, der blandt andet er drevet af et udpræget beskæftigelsesfagligt niveau i alle led. Vi har en stærk kultur for at finde fælles løsninger, som vi ønsker, du skal blive en del af.

Det seneste år har vi oplevet en glædelig vækst i alle tre enheder og tæller i dag godt 150 kolleger; en fordobling af vores organisation på meget kort tid. Derfor har vi nu brug for at ansætte en HR-konsulent, der kan understøtte organisationens tværgående behov samt både administrerende direktør, chefgruppe og lokale afdelingslederes daglige HR drift og -udvikling.

Stillingen er nyoprettet og vi har mange drømme om, hvad vores nye kollega skal bidrage med. Vi ved godt, at du sikkert ikke kan det hele, men vi ønsker, at du har lyst til at lære det sammen med os, og at du kan bruge din HR-erfaring til at forme stillingen, så den matcher organisationens behov. Du vil fungere som PA for den administrerende direktør og være husets interne HR-rådgiver, som hjælper ledere med at udvikle og kvalitetssikre HR-områder generelt. I nogle opgaver er du udførende, i andre er du den rådgivende sparringspartner.

VORES ØNSKE ER, AT DU:

 • Fortsætter udviklingen af organisationens forskellige HR-områder i samarbejde med især Væksthusets administrerende direktør, men også chefgruppen og lokale afdelingsledere. Det kunne eksempelvis være som ansvarlig for ansættelsesprocesser (pre-boarding, onboarding, medarbejderens årshjul, organisering af MUS), tovholder på revision af personalehåndbog, holde styr på AMU og TR-processer/årshjul – herunder bistå til udvikling og gennemførelse af APV og andre trivselstiltag
 • Fungerer som HR-juridisk støtte for ledelsen i forbindelse med ansættelser og afskedigelser. Og er den, der kan holde praktisk styr på vores ansættelseskontrakter
 • Kunne være den der udarbejdede retningslinjer for hjemsendelse under corona, understøtter implementeringen af vores kommende overenskomst mv.
 • Skal være projektansvarlig for indkøb og implementering af et nyt HR-system, der skal understøtte både dig og organisationen fremover
 • Skal være projektansvarlig på det fortsatte arbejde med GDPR, herunder styrke organisationens awarenes, forberede tilsyn og understøtte gode arbejdsgange ved eventuelle databrud i tæt samarbejde med vores eksterne specialist

VI FORESTILLER OS, AT DU HAR FØLGENDE KOMPETENCER OG PERSONLIGE EGENSKABER:

 • Bred erfaring på HR opgaver
 • Et stærkt overblik og god systematik i dit arbejde
 • En udadvendt og opsøgende personlighed
 • At du selvstændigt kan få øje på, hvor du kan støtte administrationschef samt chef- og ledergruppe
 • At du har lyst til at indgå i en dynamisk virksomhed, hvor vi alle ser os som en del af løsningen
 • Uddannelse og/eller erfaring, der er relevant for opgaverne. Du behøver ikke være jurist, men du skal have blik for og lyst til at arbejde med grundlæggende HR-jura og kunne forstå HR-juridiske konsekvenser af tiltag, som organisationen skal håndtere aktivt og på forkant

VI TILBYDER DIG:

 • At blive en del af en værdidrevet organisation
 • Et fleksibelt arbejde hvor du selv tilrettelægger din arbejdsdag
 • Gode ansættelsesvilkår
 • Løn i forhold til erfaring og kvalifikationer

Du får din daglige arbejdsplads i vores nye lokaler på Thoravej i København.

SÅDAN ANSØGER DU

Ansøgningen sendes via vores hjemmeside under ”kontakt os”, hvor du finder en knap til ”sikker mail”. Skriv ”ansøgning HR-konsulent” i emnefeltet. Vi holder samtaler i UGE 10. Men vent ikke med at sende din ansøgning, da vi ser på ansøgninger og inviterer til samtale løbende. Har du spørgsmål til stillingen, som opslaget ikke giver svar på, kan du kontakte vores administrerende direktør Jens Højlund på tlf. 20180723. Ansættelse hurtigst muligt og senest 1. maj.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Download ansøgningen i pdf-version her.

Beskæftigelsesfaglig konsulent søges til Væksthuset i Rudersdal

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning på feltet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag. Vi søger en beskæftigelsesfaglig konsulent, der vil være en del af dette sammen med os og Rudersdal Jobcenter. Vi har i november 2019 indgået partnerskab, hvor vi bevæger os væk fra en ”bestiller-udfører-model” og i stedet afprøvet en samskabelsesmodel. Det betyder, at vi udvikler, evaluerer, justerer og lærer, mens vi går vejen mod fælles mål. Det er en nyskabende samarbejdsform, som stiller høje krav til alle involverede om at lytte, udfordre, kritisere og hjælpe hinanden. Det er sjovt og vi øver os. Alt sammen med det formål at hjælpe mennesker i job og uddannelse på den bedst mulige måde.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • At hjælpe mennesker med forskellige typer af problemstillinger i retningen mod job og uddannelse
 • At gøre det på en måde, så det menneske du samarbejder med, oplever at plan og forløb er sammenhængende, tempofyldt, meningsfuld og passer til netop denne person
 • At samarbejde tæt med arbejdspladser og uddannelser for at skabe individuelle match med fokus på udvikling af kompetencer samt sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At arbejde med mestring, rådgivning, problemløsning og inspiration
 • At opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du er ansat til at støtte
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i det enkelte forløb
 • At samarbejde tæt, tempofyldt og nysgerrigt med kolleger i Væksthuset og Jobcenter Rudersdal

Det er ikke afgørende, at du har erfaring med beskæftigelsesindsatsen, men vi forestiller os, at du har en akademisk, sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund og/eller stor viden om – og erfaring med at arbejde beskæftigelsesfagligt – gerne med sygedagpengemodtagere og fleksjob. Vores nuværende team til opgaven består af psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter samt forskellige akademiske kompetencer indenfor beskæftigelsesfaglighed.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR 

 • Blik for at spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet, som vil tilbyde både ansættelse og træningsbaner til ledige
 • Erfaring med lønnede timer, småjobs, jobsøgningsstrategier, CV
 • Erfaring med sygedagpengeområdet
 • Taler arabisk
 • Erfaring med digitale indsatser på beskæftigelsesområdet eller tilsvarende
 • Lyst og evne til at danne relationer og samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Evne til at tænke og handle kreativt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Evnen til at forholde dig kritisk og refleksivt til eget og kollegers arbejde
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

Ovenstående er en ønskeliste til vores kommende kollega. Ingen kan alt, hvorfor ovenstående ikke er et krav, du skal kunne opfylde.

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Omfattende faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Mulighed for at bidrage til forskning og kompetenceudvikling på feltet
 • Mulighed for at bidrage i organisationen med flere af dine kompetencer – måske er du god til at skrive, opfinde projekter, søge fonde, skabe netværk, designe hjemmesider, bruge sociale medier eller noget helt ottende?

ANSØGNING

Ansøgningen sendes hurtigst muligt til os som sikker mail via blanketten her på hjemmesiden → kontakt os → sikker mail, direkte link finder du her.  Skriv “Ansøgning Rudersdal” i emnelinjen. Der afholdes samtaler og ansættes hurtigst muligt, så vent ikke med at sende din ansøgning. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt Anne Weber på tlf. 2636 4672.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.