Konsulent søges til beskæftigelsesrettede indsatser i Væksthuset i Nordsjælland

I Væksthuset arbejder vi for, at alle mennesker bliver en del af et fællesskab. Vi arbejder blandt andet tæt sammen med ledige med fysisk, psykisk, kognitiv og/eller social funktionsnedsættelse om at skabe de muligheder, der hjælper dem om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Det gør vi for eksempel ved at koordinere og udføre beskæftigelsesrettede, sundheds- og socialfaglige indsatser i samarbejde med jobcentre.

Væksthuset er en socialøkonomisk virksomhed og en erhvervsdrivende fond. Vi investerer vores økonomiske overskud i ambitiøs forsk­ning, udvikling og formidling, fordi vores mål er at skærpe beskæftigelsesfagligheden i Danmark.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER

 • At hjælpe mennesker med komplekse problemstillinger til at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i den enkeltes forløb igennem skræddersyede indsatser
 • At være primær konsulent for en portefølje med komplekse udfordringer (f.eks. psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe match med virksomheder, hvor den enkelte kan udvikle færdigheder
 • At sikre intern tværfagligt samarbejde med kollegaer herunder også samarbejde med virksomhedskonsulent samt at involvere og sparre med afdelingsleder efter behov
 • At opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisation
 • At kommunikere og dokumentere dit arbejde i vores fagsystem og i rapporter til jobcentre
 • At bidrage ambitiøst til, at Væksthuset, som helhed, leverer en indsats til den enkelte og til jobcentre, der altid har et øje på kommunikation, meningsfuld aktivitet og effekt

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde nysgerrigt med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Evne til at spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser
 • Indblik til at igangsætte meningsfulde aktiviteter i en parallel og virksomhedsrettet indsats
 • Evner til at sikre samarbejde og koordination med tværfaglige samarbejdspartnere både på beskæftigelse-, uddannelse-, socialt- og sundhedsområdet og ikke mindst med jobcentre
 • Kompetencer til at arbejde selvstændigt, struktureret og systematisk samt evnen til at tænke og handle kreativt og risikovilligt i hvert enkelt samarbejde
 • Flair for at kommunikere løbende og tager skriftlig dokumentation som en vigtig del af opgaven. 
 • Evnen til at forholde sig kritisk og refleksivt til egen og kollegers beskæftigelsesfaglige praksis

Vi søger forskellige kompetencer til vores tværfaglige teams. Du kan både være professionsbachelor eller akademiker fx psykolog, ergoterapeut, sociolog, antropolog, fysioterapeut eller cand.soc. Du må gerne være nyuddannet med relevant studieerfaring, ligesom vi også søger kolleger med stor erfaring med at arbejde beskæftigelsesfagligt og socialfagligt med udfordringer ud over ledighed.

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på hjælpe mennesker videre i livet
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Omfattende faglig sparring, intern grunduddannelse og udvikling.
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via ”sikker mail”, som du finder på vores hjemmeside: www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail, direkte link: https://vaeksthus.signflow.dk/webapp/securemailbox/new, skriv ”Konsulent Helsinge” i emnelinjen (vigtigt, da vi har flere opslåede stillinger). Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt.

Ved ansøgning gives der samtidig samtykke til, at Væksthuset må opbevare ansøgningen i op til 6 måneder.

Du finder yderligere oplysninger om Væksthusets formål, metoder og beskæftigelsesfaglighed på vores hjemmeside  www.vaeksthus.dk.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Anne Kaae på tlf. 2169 0787.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.