Konsulent søges til Væksthuset i København – Du er fx psykolog, ergoterapeut, sociolog, antropolog, cand. soc., fysioterapeut eller socialrådgiver

 

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager til forskning på beskæftigelsesområdet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag.

Vi har i juli 2020 indgået et spændende samarbejde med Københavns Kommunes Jobcenter – og vi har derfor brug for flere kollegaer. Vi holder samtaler løbende – og derfor skal du ikke vente, men sende din ansøgning snarest.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At hjælpe mennesker med forskellige typer af problemstillinger til at komme uddannelse eller job.
 • At samarbejde tæt med arbejdspladser og uddannelser for at skabe individuelle match med fokus på udvikling af social, faglige og personlige færdigheder så de kan indtræde i et uddannelses- eller arbejdsfællesskab
 • At arbejde med konkret jobsøgning, mestring, rådgivning, problemløsning og inspiration
 • At opsøge viden, dygtiggøre dog og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen
 • At dokumentere dit arbejde i vores fagsystem og i rapporter til jobcenteret.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR EN KOMBINATION AF FØLGENDE

 • Kan spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder, som vil tilbyde både ansættelse, fleksjob, løntilskud, lønnede timer og praktik eller træningsbaner til ledige
 • Stærke relationelle kompetencer og evner til at samarbejde nysgerrigt med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Evne til at tænke og handle kreativt, risikovilligt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Evnen til at forholde sig kritisk og refleksivt til egen og kollegers beskæftigelsesfaglige praksis
 • Ønske om sprogkompetencer – IKKE et krav – (fx tyrkisk, arabisk, somali, urdu, farsi). Vær opmærksom på, at din sprogkompetence IKKE kan stå alene, og at du skal have anden beskæftigelsesfaglig kompetence eller erfaring for at blive konsulent i Væksthuset

Vi søger forskellige akademiske kompetencer til vores tværfaglige teams fx psykologer, ergoterapeuter, sociologer, antropologer, fysioterapeuter eller, cand. soc. Du må gerne være nyuddannet med relevant studieerfaring, ligesom vi søger kolleger med stor erfaring med at arbejde beskæftigelsesfagligt og skabe jobs til borgere med problemer ud over ledighed.

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Omfattende Faglig sparring, Intern grund- og efteruddannelse og udvikling
 • En fleksibel arbejdsplads
 • Stor og lang tradition for både faglige og sociale arrangementer flere gange om året

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via vores hjemmeside som sikker mail: www.vaeksthuset.dk – kontakt os – sikker mail. Det direkte link er: https://vaeksthus.signflow.dk/webapp/securemailbox/new. Skriv “ansøgning konsulent København” i emnelinjen på din mail. Dette er vigtigt, da vi har flere opslåede jobannoncer.

Vi har ingen ansøgningsfrist, da vi løbende har brug for nye kræfter, vi kan derfor heller ikke sige noget om, hvornår du kan forvente et svar fra os på din ansøgning. Alle vil dog høre fra os.

Har du brug for yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk. Hvis du har brug for at tale med en, inden du sender din ansøgning, kan du ringe til vores hovednummer på tlf. 8824 5400 og lægge en besked, du vil herefter blive ringet op af en af vores afdelingsledere.  

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.