Konsulent søges til Væksthuset i København

I Væksthuset arbejder vi for, at alle mennesker bliver en del af et fællesskab. Vi arbejder blandt andet tæt sammen med ledige med fysisk, psykisk, kognitiv og/eller social funktionsnedsættelse om, at skabe de muligheder, der hjælper dem i uddannelse eller job. Det gør vi for eksempel ved at koordinere og udføre beskæftigelsesrettede, sundheds- og socialfaglige indsatser i samarbejde med jobcen­tre.

Væksthuset er en socialøkonomisk virksomhed og en erhvervsdrivende fond. Vi investerer vores økonomiske overskud i ambitiøs forsk­ning, udvikling og formidling, fordi vores mål er at skærpe beskæftigelsesfagligheden i Danmark.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At hjælpe mennesker med forskellige typer af problemstillinger til at komme i uddannelse og job
 • At samarbejde tæt med arbejdspladser og uddannelser for at skabe individuelle match med fokus på udvikling af sociale, faglige og personlige færdigheder, så de kan indtræde i et uddannelses- eller arbejdsfællesskab
 • At arbejde med konkret jobsøgning, mestring, rådgivning, problemløsning og inspiration
 • At opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisation
 • At dokumentere dit arbejde i vores fagsystem og i rapporter til jobcentret
 • At bidrage ambitiøst til, at Væksthuset, som helhed, leverer en indsats til både borger og Jobcenter, der altid har et øje på data, kvalitetssikring og effekt.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR EN KOMBINATION AF FØLGENDE

 • Kan spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder, som vil tilbyde både ansættelse, fleksjob, løntilskud, lønnede timer og praktik eller træningsbaner til ledige
 • Stærke relationelle kompetencer og evner til at samarbejde nysgerrigt med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Evne til at tænke og handle kreativt, risikovilligt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Evnen til at forholde sig kritisk og refleksivt til egen og kollegers beskæftigelsesfaglige praksis

Vi søger forskellige kompetencer til vores tværfaglige teams. Du kan både være professionsbachelor eller akademiker fx psykolog, ergoterapeut, sociolog, antropolog, fysioterapeut eller cand. soc. Du må gerne være nyuddannet med relevant studieerfaring, ligesom vi også søger kolleger med stor erfaring med at arbejde beskæftigelsesfagligt og skabe jobs til borgere med problemer ud over ledighed.

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation.
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet. 
 • Omfattende faglig sparring, intern grunduddannelse og udvikling.
 • En fleksibel arbejdsplads.
 • Stor og lang tradition for både faglige og sociale arrangementer flere gange om året.

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via ”sikker mail”, som du finder på vores hjemmeside: www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail, direkte link: https://vaeksthus.signflow.dk/webapp/securemailbox/new

Skriv ”Ansøgning konsulent København” i emnelinjen da vi har flere opslåede stillinger.

Ansøgningsfrist: Torsdag den. 9. juni, kl. 12.00.

Samtaler bliver afholdt i uge 25.

Ved ansøgning gives der samtidig samtykke til, at Væksthuset må opbevare ansøgningen i op til 6 måneder.

Har du brug for yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk. Hvis du har brug for at tale med en, inden du sender din ansøgning, kan du ringe til vores hovednummer på tlf. 8824 5400 og lægge en besked, du vil herefter blive ringet op af en af vores afdelingsledere.  

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.