Konsulentstilling i Odense

Barselsvikariat fra 1. november 2016 (eller hurtigst muligt derefter) til 31. december 2017 – med mulighed for forlængelse

Stillingen er besat, men du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning – se mere her

Væksthuset har gennem 25 år samarbejdet med borgere med psykiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Som konsulent i Væksthuset er det din opgave at tilrettelægge og afvikle indsatser som led i et ressourceforløb, hvor målet er at skabe progression og afklaring.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At tilrettelægge, målrette og gennemføre individuelle og virksomhedsrettede ressourceforløb for borgere med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, sociale problematikker)
 • At skabe fremdrift og udvikling i borgerens hverdag og hjælpe borgeren i retningen af uddannelse og arbejde
 • At matche udsatte ledige med virksomheder, hvor borgeren kan træne sociale og personlige færdigheder
 • At bygge bro til relevante uddannelser og kurser
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende eller motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og ledelse – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At beskrive borgeres forløb og progression

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle ledige, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche ledige borgere med arbejdspladser og uddannelser
 • Fokus på borgernes ressourcer
 • Lyst til udadvendte og opsøgende aktiviteter
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så borgeren altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Engagerede og energiske kolleger i en teamorganiseret, tværfaglig og levende organisation
 • En dagligdag med højt fagligt og professionelt niveau, hvor vi har et målrettet fokus på at hjælpe borgere videre
 • Faglig sparring og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 14. oktober. Skriv “ansøgning Odense” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt Væksthuset på T: 8824 5400.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder og etnisk baggrund – til at søge.