Væksthuset søger HR-konsulent

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER

Væksthuset er en socialøkonomisk virksomhed og erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at udvikle beskæftigelsesindsatsen i Danmark gennem praksis, videndeling og forskning. Vores organisation består af tre enheder: En virksomhed, der samarbejder med Jobcentre om at hjælpe borgere ind i arbejdsfællesskaber. Et kompetencecenter, der udvikler og styrker beskæftigelsesfagligheden i Danmark gennem undervisning, formidling og konsulentydelser. Og et forskningscenter, der i samarbejde med andre forskningsmiljøer, forsker i områder, der kan hjælpe praktikere med at udvikle og innovere beskæftigelsesindsatsen i Danmark.

Som organisation er vi meget stolte af en høj trivsel og medarbejdertilfredshed, der blandt andet er drevet af et udpræget beskæftigelsesfagligt niveau i alle led. Vi har en stærk kultur for at finde fælles løsninger, som vi ønsker, du skal blive en del af.

Det seneste år har vi oplevet en glædelig vækst i alle tre enheder og tæller i dag godt 150 kolleger; en fordobling af vores organisation på meget kort tid. Derfor har vi nu brug for at ansætte en HR-konsulent, der kan understøtte organisationens tværgående behov samt både administrerende direktør, chefgruppe og lokale afdelingslederes daglige HR drift og -udvikling.

Stillingen er nyoprettet og vi har mange drømme om, hvad vores nye kollega skal bidrage med. Vi ved godt, at du sikkert ikke kan det hele, men vi ønsker, at du har lyst til at lære det sammen med os, og at du kan bruge din HR-erfaring til at forme stillingen, så den matcher organisationens behov. Du vil fungere som PA for den administrerende direktør og være husets interne HR-rådgiver, som hjælper ledere med at udvikle og kvalitetssikre HR-områder generelt. I nogle opgaver er du udførende, i andre er du den rådgivende sparringspartner.

VORES ØNSKE ER, AT DU:

 • Fortsætter udviklingen af organisationens forskellige HR-områder i samarbejde med især Væksthusets administrerende direktør, men også chefgruppen og lokale afdelingsledere. Det kunne eksempelvis være som ansvarlig for ansættelsesprocesser (pre-boarding, onboarding, medarbejderens årshjul, organisering af MUS), tovholder på revision af personalehåndbog, holde styr på AMU og TR-processer/årshjul – herunder bistå til udvikling og gennemførelse af APV og andre trivselstiltag
 • Fungerer som HR-juridisk støtte for ledelsen i forbindelse med ansættelser og afskedigelser. Og er den, der kan holde praktisk styr på vores ansættelseskontrakter
 • Kunne være den der udarbejdede retningslinjer for hjemsendelse under corona, understøtter implementeringen af vores kommende overenskomst mv.
 • Skal være projektansvarlig for indkøb og implementering af et nyt HR-system, der skal understøtte både dig og organisationen fremover
 • Skal være projektansvarlig på det fortsatte arbejde med GDPR, herunder styrke organisationens awarenes, forberede tilsyn og understøtte gode arbejdsgange ved eventuelle databrud i tæt samarbejde med vores eksterne specialist

VI FORESTILLER OS, AT DU HAR FØLGENDE KOMPETENCER OG PERSONLIGE EGENSKABER:

 • Bred erfaring på HR opgaver
 • Et stærkt overblik og god systematik i dit arbejde
 • En udadvendt og opsøgende personlighed
 • At du selvstændigt kan få øje på, hvor du kan støtte administrationschef samt chef- og ledergruppe
 • At du har lyst til at indgå i en dynamisk virksomhed, hvor vi alle ser os som en del af løsningen
 • Uddannelse og/eller erfaring, der er relevant for opgaverne. Du behøver ikke være jurist, men du skal have blik for og lyst til at arbejde med grundlæggende HR-jura og kunne forstå HR-juridiske konsekvenser af tiltag, som organisationen skal håndtere aktivt og på forkant

VI TILBYDER DIG:

 • At blive en del af en værdidrevet organisation
 • Et fleksibelt arbejde hvor du selv tilrettelægger din arbejdsdag
 • Gode ansættelsesvilkår
 • Løn i forhold til erfaring og kvalifikationer

Du får din daglige arbejdsplads i vores nye lokaler på Thoravej i København.

SÅDAN ANSØGER DU

Ansøgningen sendes via vores hjemmeside under ”kontakt os”, hvor du finder en knap til ”sikker mail”. Skriv ”ansøgning HR-konsulent” i emnefeltet. Vi holder samtaler i UGE 10. Men vent ikke med at sende din ansøgning, da vi ser på ansøgninger og inviterer til samtale løbende. Har du spørgsmål til stillingen, som opslaget ikke giver svar på, kan du kontakte vores administrerende direktør Jens Højlund på tlf. 20180723. Ansættelse hurtigst muligt og senest 1. maj.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Download ansøgningen i pdf-version her.

Beskæftigelsesfaglig konsulent søges til Væksthuset i Rudersdal

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning på feltet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag. Vi søger en beskæftigelsesfaglig konsulent, der vil være en del af dette sammen med os og Rudersdal Jobcenter. Vi har i november 2019 indgået partnerskab, hvor vi bevæger os væk fra en ”bestiller-udfører-model” og i stedet afprøvet en samskabelsesmodel. Det betyder, at vi udvikler, evaluerer, justerer og lærer, mens vi går vejen mod fælles mål. Det er en nyskabende samarbejdsform, som stiller høje krav til alle involverede om at lytte, udfordre, kritisere og hjælpe hinanden. Det er sjovt og vi øver os. Alt sammen med det formål at hjælpe mennesker i job og uddannelse på den bedst mulige måde.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • At hjælpe mennesker med forskellige typer af problemstillinger i retningen mod job og uddannelse
 • At gøre det på en måde, så det menneske du samarbejder med, oplever at plan og forløb er sammenhængende, tempofyldt, meningsfuld og passer til netop denne person
 • At samarbejde tæt med arbejdspladser og uddannelser for at skabe individuelle match med fokus på udvikling af kompetencer samt sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At arbejde med mestring, rådgivning, problemløsning og inspiration
 • At opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du er ansat til at støtte
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i det enkelte forløb
 • At samarbejde tæt, tempofyldt og nysgerrigt med kolleger i Væksthuset og Jobcenter Rudersdal

Det er ikke afgørende, at du har erfaring med beskæftigelsesindsatsen, men vi forestiller os, at du har en akademisk, sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund og/eller stor viden om – og erfaring med at arbejde beskæftigelsesfagligt – gerne med sygedagpengemodtagere og fleksjob. Vores nuværende team til opgaven består af psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter samt forskellige akademiske kompetencer indenfor beskæftigelsesfaglighed.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR 

 • Blik for at spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet, som vil tilbyde både ansættelse og træningsbaner til ledige
 • Erfaring med lønnede timer, småjobs, jobsøgningsstrategier, CV
 • Erfaring med sygedagpengeområdet
 • Taler arabisk
 • Erfaring med digitale indsatser på beskæftigelsesområdet eller tilsvarende
 • Lyst og evne til at danne relationer og samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Evne til at tænke og handle kreativt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Evnen til at forholde dig kritisk og refleksivt til eget og kollegers arbejde
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

Ovenstående er en ønskeliste til vores kommende kollega. Ingen kan alt, hvorfor ovenstående ikke er et krav, du skal kunne opfylde.

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Omfattende faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Mulighed for at bidrage til forskning og kompetenceudvikling på feltet
 • Mulighed for at bidrage i organisationen med flere af dine kompetencer – måske er du god til at skrive, opfinde projekter, søge fonde, skabe netværk, designe hjemmesider, bruge sociale medier eller noget helt ottende?

ANSØGNING

Ansøgningen sendes hurtigst muligt til os som sikker mail via blanketten her på hjemmesiden → kontakt os → sikker mail, direkte link finder du her.  Skriv “Ansøgning Rudersdal” i emnelinjen. Der afholdes samtaler og ansættes hurtigst muligt, så vent ikke med at sende din ansøgning. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt Anne Weber på tlf. 2636 4672.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Konsulenter søges til Væksthuset i København

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager til forskning på beskæftigelsesområdet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag.

Vi har i juli 2020 indgået et spændende samarbejde med Københavns Kommunes Jobcentre for alle målgrupper og aldersgrupper. Derfor modtager vi nu motiverede ansøgninger løbende og holder løbende samtaler – og derfor skal du ikke vente, men sende din ansøgning snarest.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • At hjælpe mennesker med forskellige typer af problemstillinger i retningen mod uddannelse og arbejde
 • At gøre det på en måde, så det menneske, du samarbejder med, oplever forløbet som både sammenhængende, tempofyldt, meningsfyldt og responsivt
 • At samarbejde tæt med arbejdspladser og uddannelser for at skabe individuelle match med fokus på udvikling af sociale, faglige og personlige færdigheder og på sigt at indtræde i et arbejdsfællesskab
 • At arbejde med konkret jobsøgning, mestring, rådgivning, problemløsning og inspiration
 • At opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen som helhed – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du er ansat til at samarbejde med
 • At dokumentere dit arbejde i vores fagsystem og i progressionsrapporter
 • At bidrage ambitiøst til at væksthuset, som helhed, leverer en indsats til både borgere og Jobcenter, der altid har et øje på data, kvalitetssikring og effekt

VI ØNSKER OS, AT DU HAR EN KOMBINATION AF FØLGENDE

 • Blik for at spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder, som vil tilbyde både ansættelse, fleksjob, løntilskud, lønnede timer og praktik eller træningsbaner til ledige
 • Stærke relationelle kompetencer og evner til at samarbejde nysgerrigt med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Evne til at tænke og handle kreativt, risikovilligt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Evnen til at forholde dig kritisk og reflektivt til eget og kollegers beskæftigelsesfaglige praksis
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Sprogkompetencer (tyrkisk, arabisk, somali, urdu, farsi, kinesisk). Vær opmærksom på at din sprogkompetence IKKE kan stå alene, og at du skal have anden beskæftigelsesfaglig kompetence eller erfaring, for at blive konsulent i Væksthuset

Vi forestiller os, at du har en akademisk, sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund. Du må gerne være nyuddannet med relevant studieerfaring, ligesom vi søger kolleger med stor viden om – og erfaring med at arbejde beskæftigelsesfagligt. Vores nuværende tværfaglige teams består blandt andet af psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger samt forskellige akademiske kompetencer indenfor beskæftigelsesfaglighed.

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Omfattende faglig sparring, intern grund- og efteruddannelse og udvikling
 • Mulighed for at bidrage til forskning og kompetenceudvikling på feltet
 • En fleksibel arbejdsplads

ANSØGNING

Ansøgningen sendes hurtigst muligt til os som sikker mail via blanketten her på hjemmesiden → kontakt os → sikker mail, direkte link finder du her.  Skriv “Ansøgning konsulent København” i emnelinjen. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Beskæftigelsesfaglig teamleder søges til Væksthuset i København

ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere end 27 år samarbejdet med mennesker med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at blive en del af arbejds- og uddannelsesfællesskabet. Væksthuset bidrager selv til forskning på feltet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag. Hvis du kan se dig som en del af vores fællesskab, så søger vi lige nu en beskæftigelsesfaglig teamleder i København.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • Teamleder for et team i København på mellem 8 og 16 konsulenter
 • Beskæftigelsesfaglig sparring ift. forløbene
 • Sikring af kvalitet, retning, etik og progression i arbejdet med mennesker
 • Personaleledelse som fx trivsel, samarbejde, MUS, ansættelser, udvikling m.m.
 • Koordinering og samarbejde med øvrige teamledere i København og med den øvrige ledelsesgruppe i Væksthuset
 • Tæt samarbejde med kunden, Jobcenter København, på flere niveauer

VI ØNSKER OS, AT DU…

 • Har erfaring som praktiker på beskæftigelsesfeltet
 • Har arbejdet med borgere indenfor velfærdssektoren
 • Har ledelsesmæssig erfaring
 • Kender til forskning og praksis på feltet
 • Kender til metoder indenfor feltet, som fx systemisk tilgang, narrativ tilgang, kognitiv tilgang, LØFT m.m.
 • Har erfaringer med og er god til procesledelse, herunder sparring, mødeledelse og supervision
 • Er god til mennesker, kan sætte retning, motivere og spille andre gode
 • Har kvalitetssans ift. arbejde med mennesker
 • Har selvindsigt, er kritisk tænkende, tør udfordre dine omgivelser, er nysgerrig
 • Er udpræget holdspiller

Vi ved godt, at man næppe kan leve op til alle ovenstående punkter. Det er heller ikke vigtigt. Du kommer gerne med noget af det, og resten lærer du hos os. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde ledelsesmæssigt på beskæftigelsesfeltet i en meget værdidrevet og forskningsbaseret organisation, som konstant arbejder med en (selv)kristisk refleksiv praksis.

LIDT MERE OM OS

Væksthuset er organiseret som en fond med en bestyrelse og genanvender eventuelt overskud til forskning på feltet. Vi er i dag ca. 130 medarbejdere og arbejder fra 7 forskellige afdelinger rundt om i landet. Fonden driver også et forskningscenter (http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/), som gennem en række år har tilført beskæftigelsesområdet ny viden.

Konsulenterne, som du bliver leder for, har en bred vifte af uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrunde. De er fx ergoterapeuter, psykologer, pædagoger, fysioterapeuter, antropologer og meget mere. Alle modtager en 2-årig beskæftigelsesfaglig grunduddannelse (også lederne) og er organiseret i teams med tæt sparring.

VI TILBYDER DIG

 • At blive en del af en helt fantastisk organisation med højt fagligt niveau
 • At blive en del af en ledergruppe, som sammen står på mål for hinanden og for Væksthuset som helhed
 • At få mulighed for at udvikle din ledelsesmæssige kompetencer
 • Gode ansættelsesforhold og løn efter kvalifikationer

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via blankettet på Væksthusets hjemmeside: www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail, direkte link finder du her.  Vi opfordre til, at du sender din ansøgning hurtigst muligt eller senest 30. september 2020, da vi løbende afholder samtaler. Skriv “Teamleder København” i emnelinjen. Stillingen forventes tiltrådt snarest muligt.

Ved ansøgning giver der samtidig samtykke til, at Væksthuset må opbevare ansøgningen i op til 6 måneder.

Du finder yderligere oplysninger om Væksthusets formål, metoder og beskæftigelsesfaglighed på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingschef Anne Garder på tlf. 6043 2767 eller adm. dir. Jens Højlund på tlf. 2018 0723.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Væksthuset fortsætter samarbejdet med Jobcenter København Ungeindsats

Væksthuset skal også fremover støtte unge ledige i Københavns Kommune i deres vej til uddannelse og job. Fra 1. juni har Jobcenter København Ungeindsats indgået en fireårig rammeaftale med Væksthuset, hvor partnerskabet mellem Jobcenter og leverandører skal skabe nye veje for ledige unge borgere.

De unge københavnere under 30 år tilbydes helhedsorienterede, individuelle og virksomhedsrettede forløb. Målet er at hjælpe endnu flere unge i uddannelse eller job. Den helhedsorienterede indsats kombinerer den unges job- og uddannelsesmål med redskaber og træning, der gør den unge i stand til at mestre helbred og hverdag.

Leif Kongsgaard, faglig direktør i Væksthuset ser frem til en ny fireårig periode:

“Vi er utroligt glade for at kunne forsætte samarbejdet med Jobcenter København om de unge ledige i København. Det er så afgørende, at de unge får den rigtige støtte i overgangen til voksenlivet – og at de tidligt får ryddet de barrierer af vejen, som står i vejen for et godt liv for den enkelte. Vi har i mange år haft et meget konstruktivt parløb med jobcentret omkring udviklingen af ungeindsatsen, og vi ser frem til at kunne fortsætte med at afprøve nye initiativer og udvikle nye samarbejdsformer til gavn for målgruppen”.

Konsulenter søges til Væksthuset i København

ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere en 27 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Væksthuset bidrager selv til forskning på feltet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag. Hvis du vil være en del af dette, sammen med os og Jobcenter København, så søger vi lige nu konsulenter til beskæftigelsesrettede forløb i vores afdelinger i København.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i forløbene og sikre, at de hjælper personen i retning af arbejde eller uddannelse
 • At samarbejde tæt med arbejdspladser og uddannelser for at skabe individuelle match med forkus på udvikling af sociale, faglige og personlige færdigheder og på sigt at indtræde i et arbejdsfællesskab
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rammesættende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At opsøge viden og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulig samarbejde til de mennesker, du er ansat til at støtte
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb.

DIN BAGGRUND

Væksthuset har et stærkt beskæftigelsesfagligt kollegafællesskab med forskellige personlige og faglige kompetencer. Vi ønsker at tilføre vores organisation disse fagligheder og kompetencer:

 • Psykologer, gerne autoriserede
 • Ergoterapeuter
 • Arabisk eller tyrkisk sprogkompetence
 • Undervisningskompetence
 • Anden relevant akademisk, sundheds-, eller socialfaglig uddannelse og/eller erfaring

Gennem vores interne beskæftigelsesfaglige efteruddannelse sikrer vi, at alle medarbejdere har et fælles metode- og værdimæssigt sprog og ståsted samtidig med, at vi ønsker at udnytte forskelligheden i baggrunde og erfaringer.

Vi opfordrer alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder og uddannelser i hovedstadsområdet
 • Blik for at spotte den enkeltes ressourcer
 • Evnen til at forholde dig kritisk og refleksivt til eget og kollegers arbejde
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Omfattende faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Mulighed for at bidrage til forskning og kompetenceudvikling på feltet
 • Mulighed for at bidrage i organisationen med flere af din kompetencer – måske er du god til at skrive, opfinde projekter, søge fonde, skabe netværk, bruge sociale medier eller noget helt ottende?

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via blanketten her på hjemmesiden → kontakt os → sikker mail, eller klik her, senest 25. juni 2020. Skriv “Ansøgning København” i emnelinjen. Samtaler afholdes i uge 27 pg 28. Ansættelse hurtigst muligt. Ved ansøgning gives der samtidig samtykke til, at Væksthuset må opbevare ansøgningen i op til 6. måneder.

Du finder yderligere oplysninger om Væksthusets formål, metoder og beskæftigelsesfaglighed på vores hjemmeside. Ved spørgsmål af opklarende karakter i forhold til stillingsbeskrivelsen kan du kontakt Camilla Nørregaard på tlf. 4040 8856 eller Maria Benavente på tlf. 6043 2590.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Væksthuset skal igen samarbejde med Jobcenter København om ledige borgere over 30 år

Jobcenter København og Væksthuset genoptager 1. juli 2020 samarbejdet om at støtte ledige borgere over 30 år i Københavns kommune i deres vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Det sker i en ny 4-årig rammeaftale, hvor Væksthuset skal samarbejde med aktivitetsparate borgere og borgere i ressourceforløb, ledige fleksjobbere og sygedagpengemodtagere om at finde tilbage til et arbejdsfællesskab.

Samarbejdet foregår i tæt dialog mellem Væksthuset og jobcentret, så borgerne får den bedste serviceoplevelse på vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Sammen skal vi sikre borgerne individuelle, virksomhedsrettede forløb med mening, sammenhæng og fremdrift. Helt i forlængelse med nyeste forskningsresultater på beskæftigelsesområdet.

Faglig direktør i Væksthuset Leif Kongsgaard er begejstret for det nye samarbejde:

”Vi er meget glade for, at vi nu udvider det i forvejen gode samarbejde med Jobcenter København, så vi fremover også i fællesskab skal bane vejen til job for de ledige over 30 år, og vi ser frem til sammen at udvikle og skærpe vores fælles beskæftigelsesfaglighed og beskæftigelsesindsats, så det kan komme borgerne til gavn.

Vi er særligt glade for, at vores beskrivelser af en forskningsbaseret praksis fik så flotte karakterer i bedømmelsen i tildelingen af den nye rammeaftale. Det er værd at rose Beskæftigelsesudvalget og forvaltningen i København for, at de lod kvalitet vægte 80% og pris 20% i udbuddet. Det må være inspirerende for andre at se, at man på den måde kan belønne kvalitet i selve udbuddets udformning”.

COVID-19

Væksthuset følger nøje udviklingen og myndighedernes udmeldinger og anbefalinger i relation til COVID-19. Som en følge af regeringen og myndighedernes nyeste anbefalinger, har vi fra torsdag d. 12. marts 2020 valgt at alle medarbejdere i Væksthuset fortsætter arbejde i videst mulig omfang, men at alle arbejder hjemmefra.

Telefontiden på Væksthusets hovednummer 8824 5400 er reduceret til fra kl. 9-13. Herefter kan du kontakte afdelingslederne:
København: Anne Garder tlf. 6043 2767, Camilla Lund Nørregaard tlf. 4040 8856.
Rudersdal: Anne Weber tlf. 2636 4672, Maria Benavente Rasmussen tlf. 6043 2590.
Odense: Frederikke Heyde Engvad tlf. 6038 6404, Michael Guldbæk tlf. 6043 3409.
Viborg og Sønderborg: Sabine Schönhoff tlf. 2888 1363.
Gribskov: Maria Benavente Rasmussen tlf. 6043 2590.
Hvidovre: Pia Rigbolt tlf. 4040 8923.

Du kan også benytte vores kontaktformular, som du finder her.

Samarbejder du med Væksthuset?

Hvis du har et samarbejde med en konsulent i Væksthuset fortsætter dette telefonisk indtil videre. Du kan altid ringe til din konsulent eller til Væksthusets hovednummer på 8824 5400 hvis du har brug for hjælp, spørgsmål eller andet.
Har du aftalt et fysisk møde med os, vil du blive kontaktet telefonisk.
Er du i praktik eller løntilskud: Kontakt din konsulent for at høre de seneste anbefalinger.

Arbejder du på et jobcenter?

Jobcentrene arbejder netop nu med at implementere seneste opdateringer fra både Beskæftigelsesministeriet og STAR. Kontakt ledelsen på dit jobcenter for at bliver orienteret om de aktuelle samarbejdsaftaler for netop dit jobcenter. Du er også velkommen til at kontakte os på 8824 5400

Følg med her

Vi holder os naturligvis opdateret om den generelle udvikling og eventuelle nye anbefalinger fra myndighederne.

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på adm@vaeksthus.dk eller på telefon 8824 5400.

Temadag om spilafhængighed og ludomani

I lyset af Sundhedsstyrelsens anbefalinger flyttes temadagen om spilafhængighed og ludomani, som var planlagt til afholdelse den 15. april.

Følg med her på siden for ny dato til temadagen.

 

Konsulent søges til Væksthuset i Rudersdal

ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning på feltet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag. Vi søger konsulenter, der vil være en del af dette sammen med os og Rudersdal Jobcenter. Vi har i november 2019 indgået partnerskab, hvor vi bevæger os væk fra en “bestiller-udfører-model” og i stedet afprøver en samskabelsesmodel, hvor vi sammen udvikler, evaluerer, justerer og lærer, mens vi går vejen. Det er en nyskabende samarbejdsform, som stiller høje krav til alle involverede om at lytte, udfordre, kritisere og hjælpe hinanden. Det er sjovt og vi øver øs. Alt sammen med det formål at hjælpe mennesker i job og uddannelse på den bedste mulige måde.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At hjælpe mennesker med forskellige typer af problemstillinger i retningen mod uddannelse og arbejde
 • At gøre det på en måde, så det menneske, du samarbejder med, oplever at plan og forløb er sammenhængende, tempofyldt, meningsfuld og passer til netop denne person
 • At samarbejde tæt med arbejdspladser og uddannelser for at skabe individuelle match med forkus på udvikling af sociale, faglige og personlige færdigheder og på sigt at indtræde i et arbejdsfællesskab
 • At arbejde med mestring, rådgivning, problemløsning og inspiration
 • At opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du er ansat til at støtte
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

Det er ikke afgørende, at du har erfaring med beskæftigelsesindsatser, men vi forestiller os, at du har en akademisk, sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund og/eller stor viden om- og erfaring med at arbejde beskæftigelsesfagligt – gerne med sygedagpengemodtagere og fleksjob. Vores nuværende team til opgaven består af psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter samt forskellige akademiske kompetencer indenfor beskæftigelsesfaglighed.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Blik for at spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet, som vil tilbyde både ansættelse og træningsbaner til ledige
 • Lyst og evne til at danne relationer og samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Evne til at tænke og handle kreativt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Evnen til at forholde dig kritisk og refleksivt til eget og kollegers arbejde
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Omfattende faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Mulighed for at bidrage til forskning og kompetenceudvikling på feltet
 • Mulighed for at bidrage i organisationen med flere af din kompetencer – måske er du god til at skrive, opfinde projekter, søge fonde, skabe netværk, designe hjemmesider, bruge sociale medier eller noget helt ottende?

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 15. januar 2020. Skriv “Ansøgning Rudersdal” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.