Misbrugsekspert Henrik Rindom trak fulde huse til temaeftermiddag i Væksthuset

Der var flere end 70 tilmeldte til eftermiddagsarrangementet onsdag d. 3. maj, hvor samarbejdspartnere og venner af huset var inviteret til at komme og høre Henrik Rindom fortælle om sit mangeårige arbejde med mennesker med misbrug.

Henrik Rindom, overlæge og speciallæge i psykiatri, er bl.a. initiativtager til Stofrådgivningen i København. Han har gennem en lang årrække været engageret i udviklingen, forskningen og debatten om, hvordan man bedst hjælper mennesker med misbrug.

Link til Stofrådgivningen her

Drop moralen og gå med modstanden

I sit oplæg opfordrede Henrik Rindom bl.a. de fagprofessionelle, omkring et menneske med misbrug, til at droppe fordommene og tage udgangspunkt i borgernes virkelighed. Pak den moraliserende attitude væk og gå med borgerens modstand, var en af pointerne. Spontane latterbrøl lød, da han spurgte de tilstedeværende, hvornår de sidst havde prøvet at tale med en borger med stort hasforbrug, om hvordan man ryger en spand eller snyder sin pusher.

Motivation og erstatning

Henrik Rindom kom med konkrete redskaber til, hvordan man arbejder med forandringer og motivation hos borgeren, og om hvordan kendskab til rusmidlernes virkning kan reducere skadernes omfang.

Han betonede vigtigheden af, at systemerne omkring borgeren taler sammen og vigtigheden af at hjælpe borgeren til at finde noget meningsfuldt at sætte i stedet for misbruget. En god praktik eller udsigt til job eller uddannelse kan i den forbindelse fungere både som motivation og erstatning for rusmidler og være med til at borgerne stopper eller reducerer misbruget væsentligt.

Efter pausen besvarede Henrik Rindom spørgsmål fra deltagerne.

Tak til alle medvirkende for god stemning og debat.

Se Henrik Rindoms slides fra oplægget her

Væksthuset fortsætter samarbejdet med Odense Jobcenter

Odense Jobcenter har valgt at fortsætte samarbejdet med Væksthuset. Det betyder at Væksthuset også fremover vil levere individuelle udviklings- afklarings og mentorforløb til kommunens borgere på ressourceforløb.

Væksthuset har haft et godt og tæt samarbejde med Odense Jobcenter, og vi er meget glade for at få lov til at fortætte i samme spor, og for fortsat at kunne tilbyde Odenses borgere hjælp til afklaring og støtte til at nærme sig job eller uddannelse.

Du kan læse mere om de forskellige forløb Væksthuset tilbyder i Odense her

Væksthuset fortsætter samarbejdet med Jobcenter Tårnby

”Vi er naturligvis overordentlig glade for at kunne fortsætte det gode og tætte samarbejde med Jobcenter Tårnby i det kommende år og ikke mindst til fortsat at hjælpe ledige i Tårnby kommune mod job og uddannelse,” lyder det fra Jan Rasmussen, direktør i Væksthuset.

Væksthuset kan tilbyde samarbejde til alle ledige i Tårnby, og herunder både opkvalificerende og afklarende forløb samt mentorforløb og introduktionsforløb.

Du kan læse mere om de forskellige forløb Væksthuset tilbyder i Tårnby her

Nyt samarbejde mellem Væksthuset og Café EXIT hjælper indsatte og tidligere indsatte

Med et helt nyt samarbejde vil Væksthuset og Café EXIT hjælpe unge kriminelle og tidligere kriminelle med at skabe en fremtid uden kriminalitet, få fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme i gang med uddannelse.

Tidlig indsats virker
Tiden umiddelbart efter endt afsoning er meget sårbar og mange falder hurtigt tilbage i kriminalitet. Derfor er Væksthuset gået sammen med Café Exit om en tidlig indsats, der tager fat i de kriminelle allerede mens de stadig er indsat – eller lige efter de er kommet ud af fængslet. Det er helt afgørende, at de unge hurtigst muligt får lagt en plan for, hvad der skal ske, når de har afsonet deres straf.

Kombineret indsats med mentorstøtte og job/uddannelsesfokus
Usikkerhed og kaos er hvad der møder mange indsatte, når de kommer ud efter endt afsoning. Nogle mangler et sted at bo, et arbejde, hjælp til at komme ud af misbrug eller behov for et helt nyt netværk.

Café Exit har mange års erfaring med at hjælpe mennesker væk fra en kriminel løbebane gennem opsøgende arbejde i fængslerne, mentorstøtte og etablering af nye netværk. Væksthuset har et stort virksomhedsnetværk og stærke kompetencer med at hjælpe mennesker tilbage i job eller uddannelse.

Sammen glæder vi os til at kunne levere en samlet indsats, der hjælper de unge til en fremtid uden tilbagefald til kriminalitet og forbedrer deres chancer for varig beskæftigelse.

Temaeftermiddag i Væksthuset med misbrugsekspert Henrik Rindom

Væksthuset inviterer kunder og samarbejdspartnere til temaeftermiddag 3. maj 2017. I fokus er denne gang mennesker med misbrug af rusmidler. Hvad siger den nyeste forskning, og hvordan kan man arbejde arbejdsmarkedsrettet med mennesker, der har et aktivt misbrug?

Henrik Rindom er en af Danmarks førende misbrugseksperter og bidrager flittigt med sit store engagement og viden i misbrugsdebatten. Han er overlæge og speciallæge i psykiatri og en af hovedinitiativtagerne bag Stofrådgivningen i København. Læs invitationen her

 

Arrangementet afholdes:

Onsdag d. 3. maj 2017, kl. 14:00 – 16:00

Sundholmsvej 34, 1. sal
2300 København S

Arrangementet er gratis, men der er begrænset antal pladser.

Husk at tilmelde dig senest 26. april til tilmelding@vaeksthus.dk

Velkommen til vores nye hjemmeside

Det har været en lang fødsel, men nu er den her endelig. Væksthusets nye hjemmeside.
Hjemmesiden er primært lavet til de borgere og samarbejdspartnere, blandt andet på jobcentre, som vi samarbejder med og skal samarbejde med i fremtiden.

En overskuelig hjemmeside, der er nem at navigere på
Enkel og overskuelig – og nem at navigere rundt på. Det har været vores mål med hjemmesiden. Og allervigtigst skulle den gerne svare på de spørgsmål, som man sidder inde med. Hvad enten man skal i forløb i Væksthuset eller er samarbejdspartner.

Konkrete fortællinger fra mennesker i forløb er vægtet højt. De giver et indblik i hvem vi hjælper videre, hvordan vi gør – og hvad Væksthuset kan bidrage med.

Vi fatter os i korthed
Vi har forsøgt at fatte os i korthed. Og ikke ”tale” ørene af jer. Det er ikke vores stærke side, men vi synes egentlig, at det er lykkedes meget godt.

Forskning og viden på beskæftigelsesområdet har vi med vilje ikke skrevet en masse om. Det foregår nemlig på Væksthusets Forskningscenters nye hjemmeside 

Så se jer omkring. Hvis I mod forventning ikke finder det, I søger – så tag gerne kontakt til os på adm@vaeksthus.dk

Ny banebrydende forskning bringer Væksthusets Forskningscenter i medievælten igen

Forsiden på Politiken og P1 Morgen var bare nogle af højdepunkterne d. 15. marts, da Forskningscentret igen udkom med nye opsigtsvækkende resultater.

Onsdag d. 15. marts var en hektisk dag på kontoret i Væksthusets Forskningscenter. Den nye forskningsrapport ”Sagsbehandlerens betydning for udsatte lediges jobchancer” udkom.

Medierne ville gerne bringe rapportens resultater, og der var rift om kommentarer fra forskningschef Charlotte Hansen og professor Michael Rosholm, som er en del af Beskæftigelses Indikator Projektet – BIP.

BIP – BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET
BIP er Danmarks mest omfattende forskningsprojekt. Det tilvejebringer ny viden om beskæftigelsesindsatsen for udsatte ledige.10 jobcentre, 4.000 såkaldte udsatte ledige og 300 jobcentermedarbejdere har i perioden 2011-2016 medvirket.

De fleste dagblade bragte artikler med forskningsrapportens resultater. Blandt andet havnede de på forsiden af Politiken .

Forskningschefen Charlotte Hansen var tidlig morgen forbi radiostudiet hos P1 Morgen for at formidle resultaterne.

Her kan du se artiklen i Politiken 

Hør udsendelsen fra P1 Morgen

 

Nye opsigtsvækkende resultater fra Væksthusets Forskningscenter

Sagsbehandleren påvirker udsatte lediges jobchancer. Det viser ny udgivelse fra Væksthusets Forskningscenter.

Nye resultater fra det store, danske forskningsstudie, Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), viser, at en sagsbehandler, der tror på den aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagers jobmulighed, øger personens job- eller uddannelseschance med 33%. Et sagsbehandlerskift reducerer jobchancen med 22%.

TROEN PÅ BORGEREN PÅVIRKER JOBCHANCEN
De nye resultater viser, at der er en direkte sammenhæng mellem sagsbehandlerens tro på aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres jobmuligheder og deres faktiske jobchancer.

“En øget tro på, at kontanthjælpsmodtageren kommer i job, øger job- eller uddannelseschancen med 33%. Det betyder, at hvis du sender den samme kontanthjælpsmodtager ind til to forskellige sagsbehandlere, og den ene tror på vedkommendes jobchance, og den anden ikke gør, vil grundsynet alene betyde, at kontanthjælpsmodtageren er stillet 33% bedre hos den person, der tror på personens jobmulighed,” fastslår Charlotte Hansen, forskningschef fra Væksthusets Forskningscenter.

SAGSBEHANDLERSKIFT REDUCERER JOBCHANCEN
Kontanthjælpsmodtageres jobchance er også påvirket af sagsbehandlerskift. Et sagsbehandlerskift mindsker jobchancen for den enkelte med 22%. I forskningsprojektet oplever 40% af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mindst ét sagsbehandlerskift.

”Vi har nu et forskningsmæssigt belæg for at sige, at sagsbehandlerskift er en kritisk faktor i forhold til kontanthjælpsmodtageres jobmuligheder,” fastslår Charlotte Hansen.

HER KAN DU DOWNLOADE FORSKNINGSRAPPORTERNE
Der er udarbejdet to publikationer, der omhandler forskningsresultaterne om sagsbehandlereffekten.

Den ene er et resume af hovedpointerne fra den nye undersøgelse. Den anden er den fulde version af analysen af sagsbehandlereffekten.

Hovedpointer. Sagsbehandlerens betydning for udsatte borgeres jobchancer.
Sagsbehandlerens betydning for udsatte borgeres jobchancer

 

BIP – BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET
BIP er Danmarks mest omfattende forskningsprojekt. Det tilvejebringer ny viden om beskæftigelsesindsatsen for udsatte ledige.
10 jobcentre, 4.000 såkaldte udsatte ledige og 300 jobcentermedarbejdere har i perioden 2011-2016 medvirket.

Temaeftermiddag i Væksthuset

Onsdag d. 25. januar 2017 var der stort ryk ind i Væksthuset til eftermiddagsarrangement om unge uden uddannelse.

fuldt-hus-til-temaeftermiddag

Mødt op var bl.a. samarbejdspartnere fra virksomheder, sagsbehandlere og uddannelsesvejledere fra København og omegn til en eftermiddag med fagligt indhold og debat.

Anne GörlichNY FORSKNING OM UNGE UDEN UDDANNELSE

Anne Görlich fra Center for Ungdomsforskning lagde ud med at fortælle om nogle af resultaterne fra forskningsprojektet Brobygning til Uddannelse.

Anne Görlich har beskæftiget sig med unge på kanten af uddannelse siden 1995, og kom med bud på, hvad man som fagperson, sagsbehandler, underviser eller arbejdsgiver kan gøre for at styrke de unges tillid, motivation og tro på, at de kan gennemføre uddannelse.

Du kan se slides fra oplægget her.

Du kan læse mere om Center for Ungdomsforskning her.

TEATER DER RØRER OG RYKKER

Herefter aktualiserede teatertruppen C:NTACT nogle af de problematikker, som mange af de unge i målgruppen har tæt inde på livet. C:NTACTs forestilling er bygget op omkring de optrædendes personlige historier. ”Stærkt og gribende” var nogle af kommentarerne fra deltagerne.

Cntact

Både Anne Görlich og de unge fra C:NTACT svarede efterfølgende på spørgsmål fra salen.

Du kan læse mere om C:NTACT på www.contact.dk.

Væksthuset holder løbende temaarrangementer for samarbejdspartnere og interesserede. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at få besked, når vi afholder vores næste arrangement.

Konsulent i Horsens

Konsulent til beskæftigelsesrettede ressourceforløb søges – Væksthuset i Horsens

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem 25 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu to konsulenter til vores nystartede afdeling i Horsens Kommune med tiltrædelse pr. 1. januar 2017.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i ressourceforløbene og sikre, at de hjælper personen i retning af uddannelse og arbejde
 • At skabe match med virksomheder, hvor personen kan træne sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

DIN BAGGRUND

I Væksthuset ønsker vi at have ansatte med mange forskellige uddannelsesmæssige og jobmæssige baggrunde. Du kan eksempelvis have en baggrund som ergoterapeut, akademiker, psykolog, antropolog, socialrådgiver, fysioterapeut, iværksætter, pædagog m.m. Gennem intern efteruddannelse sikrer vi, at alle medarbejdere har et fælles metodemæssigt og værdimæssigt ståsted samtidig med, at vi ønsker at udnytte forskelligheden i baggrunde og erfaringer.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet
 • Evne til at tænke og handle kreativt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Lyst til udadvendte og opsøgende aktiviteter
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 20.11.16. Skriv “ansøgning Horsens” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt Væksthuset på T: 8824 5400.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

For pdf af stillingsannoncen klik her.