Nyt samarbejde med Jobcenter Greve

Fremover vil Væksthuset hjælpe Jobcenter Greve med at få ledige borgere med komplekse problemer tættere på job eller uddannelse.

Væksthuset yder en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borger. Indsatsen vil blandt andet bestå af individuelle samtaler, kontakt til virksomheder, sundhedsmyndigheder mv. med henblik på afklaring og opkvalificering.

Vi har allerede taget hul på opgaven med at afklare, motivere og udvikle kompetencer hos en gruppe af borgere i Greve Kommune. Det sker bl.a. i samarbejde med en lang række virksomheder i kommunen, der stiller deres arbejdsplads og personale til rådighed for praktik og møder med borgerne.

Væksthuset samarbejder med Greve kommune om følgende forløbstyper: Særlig intensivt udviklingsforløb, beskæftigelsesforløb og mentorforløb.