Nyt samarbejde mellem Væksthuset og Café EXIT hjælper indsatte og tidligere indsatte

Med et helt nyt samarbejde vil Væksthuset og Café EXIT hjælpe unge kriminelle og tidligere kriminelle med at skabe en fremtid uden kriminalitet, få fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme i gang med uddannelse.

Tidlig indsats virker
Tiden umiddelbart efter endt afsoning er meget sårbar og mange falder hurtigt tilbage i kriminalitet. Derfor er Væksthuset gået sammen med Café Exit om en tidlig indsats, der tager fat i de kriminelle allerede mens de stadig er indsat – eller lige efter de er kommet ud af fængslet. Det er helt afgørende, at de unge hurtigst muligt får lagt en plan for, hvad der skal ske, når de har afsonet deres straf.

Kombineret indsats med mentorstøtte og job/uddannelsesfokus
Usikkerhed og kaos er hvad der møder mange indsatte, når de kommer ud efter endt afsoning. Nogle mangler et sted at bo, et arbejde, hjælp til at komme ud af misbrug eller behov for et helt nyt netværk.

Café Exit har mange års erfaring med at hjælpe mennesker væk fra en kriminel løbebane gennem opsøgende arbejde i fængslerne, mentorstøtte og etablering af nye netværk. Væksthuset har et stort virksomhedsnetværk og stærke kompetencer med at hjælpe mennesker tilbage i job eller uddannelse.

Sammen glæder vi os til at kunne levere en samlet indsats, der hjælper de unge til en fremtid uden tilbagefald til kriminalitet og forbedrer deres chancer for varig beskæftigelse.