Psykolog søges til konsulentstilling i Væksthuset

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem 27 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi har lige nu en ledig stilling som konsulent i København, som vi ønsker besat med en psykolog.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At have ansvar for en række håndholdte forløb for mennesker med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i deres forløb og sikre, at de hjælper personen i retning mod meningsfulde arbejds- eller uddannelsesfællesskaber
 • At kontakte virksomheder i forhold til praktik, job og uddannelse
 • At bruge din psykologfaglighed til at skabe meningsfulde træningsbaner på virksomheder i form af f.eks. angsteksponering, social træning, kognitiv træning og afklaring
 • At gøre din psykologfaglige viden tilgængelig for kolleger og organisation samt lære af andre fagligheder f.eks. ergoterapeuter, antropologer, pædagoger m.m.
 • At beskrive indsatse og effekter i det enkelte forløb, samt kommunikere præcist og tilpasset med både mennesker i udsatte positioner, pårørende, samarbejdspartnere og virksomheder
 • At samarbejde med Jobcentret
 • at afholde mestringshold for en gruppe borgere.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Nysgerrighed ift.at arbejde med stor metodefrihed, men også store krav til refleksion og dilemmahåndtering
 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Tro på at mennesker har det bedst i meningsfulde fællesskaber og lyst til at bygge broer dertil
 • Lyst til at kombinere din psykologfaglige tilgang med evnen til udadvendte og opsøgende aktiviteter der skaber forandring
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit og dine kollegaers arbejde, så hver enkelt person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Akademiske evner, struktur, overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Fast supervision og muligheder for at opnå autorisation samt efterfølgende relevant efteruddannelse
 • Uddannelse i bl.a. narrativ, systemisk, kognitiv, mentaliseringsbaseret og eksistentiel metode. Deltagelse i et udviklende psykologfagligt netværk på tværs af landets afdelinger
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • En meningsfuld ansættelse i en socialøkonomisk fond der gør en forskel for mennesker i udsatte positioner

Det er ikke afgørende, at du har lang erfaring eller har arbejdet med beskæftigelsesindsats før. Vi har gode erfaringer med ansættelse af nyuddannede psykologer.

ANSØGNING

Ansøgningen sendes hurtigst muligt til os som sikker mail via vores hjemmeside www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail. Skriv ”Psykolog København” i emnelinjen (vigtigt, da vi har flere opslåede stillinger). Der afholdes samtaler løbende, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk. På grund af ferieafholdelse har vi desværre ikke mulighed for at besvare telefoniske henvendelser.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.