Temaeftermiddag: Beskæftigelse – et vigtigt redskab i behandlingen af psykiske sygdomme

Der var fuldt hus i Væksthuset torsdag d. 8. marts, hvor speciallæge i psykiatri Lars Aakerlund fortalte om, hvorfor det er vigtigt at tænke beskæftigelse ind som en del af behandlingsindsatsen for mennesker med psykiske sygdomme og sårbarheder. Og udfordrede påstanden om at fred og ro er den bedste middel mod stress, depression og en lang række andre psykiske lidelser.

Beskæftigelse er sundt 

At det er sundt at arbejde – også for mennesker med de sværere psykiske lidelser – var en af hovedpointerne i Lars Aakerlund oplæg. Den helt centrale forklaring skal findes i, at beskæftigelse holder ensomhed og isolation fra døren. “Alt for ofte møder jeg mennesker i min klinik, der har fået lov at gå alt for længe alene med deres sygdom, uden at der er stillet krav om aktivitet. Det fører sjældent noget godt med sig”, sagde han til de mange interesserede fremmødte.

Det som ofte sker, hvis personen isolerer sig er, at alt udvikling standser, og de havner i en ond spiral, hvor passiviteten fører til negative tanker, der fører til nye symptomer. Hvor man kan tro, at fred og ro alene kan understøtte en positiv udvikling, viser det sig i langt de fleste tilfælde at føre til en forværring af sygdom. Det er derfor vigtigt at få brudt cirklen. Her er det væsentligt, at den lægefaglige behandling arbejder side om side med en socialfaglig og beskæftigelsesfaglig indsats.

Angsten bliver en barriere

På jobcentre er det ikke usædvanligt at beskæftigelsesmedarbejdere møder modstand fra ledige borgere med psykiske lidelser, når de stilles over for krav eller forventning om praktik, arbejde eller anden aktivitet. Modstanden kommer til udtryk som blandt andet ængstelighed, mistillid eller aggressivitet, men til grund for modstanden ligger næsten altid angst. Lars Aakerlund peger på, at angst er den allerstørste barriere for at få psykisk sårbare mennesker på arbejdsmarkedet. Angst er så stærk en følelse, at de fleste er villige til at gå meget langt for at undgå det, som de er bange for. Det er derfor vigtigt at de mennesker, der arbejder omkring borgeren, er opmærksomme på at håndtere angsten: at borgeren lærer om, hvordan den virker og får hjælp til at tage udfordringen op i et tempo, som de kan klare. “Det at gå på arbejde skal gøres så ufarligt som muligt, og der skal tages hånd om borgeren med klare aftaler, viden, og samarbejde sideløbende med evt. behandling”, siger Lars Aakerlund.

De fleste vil profitere af at arbejde

Lars Aakerlund pointerede, at der selvfølgelig findes mennesker, som er for syge til at arbejde. Men for langt størstedelen vil det have positiv indvirkning, hvis man sideløbende med behandling, finder en arbejdsplads og får tilpasset arbejdstider, opgaver og miljø. “Hvis man fokuserede på at hjælpe de 80 pct., der har bedst chancer for at komme sig, i stedet for de 20 pct. dårligste, ville man komme rigtigt langt” sagde Lars Aakerlund og sluttede af med at opfordre alle de forskellige faggrupper omkring borgeren til at tale meget mere sammen og samarbejde om at lægge en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Vi ses igen d. 23. maj

Eftermiddagen blev rundet af med en engageret debat og udveksling af gode ideer og refleksioner.

Mange tak til alle der deltog i arrangementet. Vi håber at se jer igen den 23. maj 2018, hvor vi har inviteret Charlotte Hansen, forskningschef i Væksthusets Forskningscenter. Hun vil med udgangspunkt i den nyeste forskning, herunder rapporterne Fra udsat til ansat – set fra et arbejdsgiverperspetiv og Fra udsat til ansat – set fra et arbejdstagerperspektiv, fortælle om den virksomhedsrettede indsats for mennesker med komplekse problematikker.

Læs Lars Aakerlunds oplæg: Beskæftigelse – et vigtigt redskab i behandlingen af psykiske sygdomme