Hvad laver konsulenten?

Konsulenten tilrettelægger sammen med dig dit forløb. I opstiller mål og delmål, og det er konsulentens rolle at sikre sig, at I når det ved at lytte, støtte, rådgive og udfordre dig undervejs.

Konsulenten kommer gerne ud, og følger dig til de relevante aktiviteter, som I aftaler sammen. Og kan formidle kontakt til for eksempel hjemløseenhed, misbrugscentre, distriktspsykiatrien, socialforvaltningen, kriminalforsorgen osv.

Endelig skal konsulenten løbende skrive rapporter til Jobcentret om status på samarbejdet.

Hvem kan jeg møde i Væksthuset?

Du møder primært din personlige konsulent. Det foregår oftest face-to-face, men kan også indimellem de egentlige samtaler foregå ved telefonsamtaler og sms’er.

Hvis du deltager på hold i løbet af dit forløb, så møder du andre holddeltagere. Du har også mulighed for at deltage i praktik på et af interne værksteder.

Hvor lang tid skal jeg være i Væksthuset?

Forløbets længde bestemmes af dit Jobcenter. Din sagsbehandler på Jobcentret bestiller en længde på forløbet til en start. Væksthuset har forløb fra cirka 4-26 uger. Der er mulighed for at forløbet forlænges, hvis det giver mening.

Hvad skal jeg lave i Væksthuset?

Hvert forløb er unikt og tilrettelagt ud fra den enkeltes ønsker og behov. Samtaler med den personlige konsulent er omdrejningspunktet. I planlægger sammen forløbet og de aktiviteter, det skal indeholde. Eksempler på aktiviteter kan være praktik, træning, holddeltagelse, igangsætning af og støtte til behandling, undervisning, psykolog- eller psykiaterindsats, uddannelsesbesøg og meget mere.

Hvordan starter jeg i Væksthuset?

Det gør du ved at kontakte din sagsbehandler på dit Jobcenter, der kan bestille forløbet i Væksthuset. Når vi får en bestilling fra Jobcentret, indkalder vi dig til samtale og samarbejdet starter.