Hvad laver konsulenten?

Konsulenten tilrettelægger sammen med dig dit forløb. I opstiller mål og delmål, og det er konsulentens rolle at sikre sig, at I når det ved at lytte, støtte, rådgive og udfordre dig undervejs.

Konsulenten kommer gerne ud, og følger dig til de relevante aktiviteter, som I aftaler sammen. Og kan formidle kontakt til for eksempel hjemløseenhed, misbrugscentre, distriktspsykiatrien, socialforvaltningen, kriminalforsorgen osv.

Endelig skal konsulenten løbende skrive rapporter til Jobcentret om status på samarbejdet.