Hvordan starter jeg i Væksthuset?

Det gør du ved at kontakte din sagsbehandler på dit Jobcenter, der kan bestille forløbet i Væksthuset. Når vi får en bestilling fra Jobcentret, indkalder vi dig til samtale og samarbejdet starter.