Hvad kan min virksomhed hjælpe en ledig med?

For mange ledige er mødet med en arbejdsplads en afgørende faktor i forhold til at få en fod ind på arbejdsmarkedet. Virksomheder kan blandt andet hjælpe med:

  • Branchekendskab
  • Netværk i forhold til fremtidigt job/uddannelse/elevplads
  • Udfordre den ledige til at komme hjemmefra og få struktur på hverdagen
  • Træne sociale kompetencer
  • Opkvalificering – lære nye færdigheder inden for en branche
  • Rolig tilbagevenden til arbejdsmarkedet på nedsat tid, der optrappes
  • Øge selvtillid og tro på egne evner
  • Oparbejde erfaring med at skrive på CV og få udtalelse/reference til fremtidig jobsøgning
  • Afklaring af eventuelle skånehensyn i forhold til fremtidigt job
  • Møde nye mennesker og blive en del af noget