Væksthuset arbejder for en mere bæredygtig verden

Læs vores seneste rapport om, hvordan Væksthuset arbejder med bæredygtighed og samfundsansvar.

Læs rapporten her

Rapporten redegør for, hvordan vi i Væksthuset påvirker vores ansatte, miljøet, vores leverandører og ikke mindst gør en forskel i forhold til det samfund, vi er en del af.

Mindre ulighed, anstændige jobs og bedre uddannelse er nogle af de områder, der relaterer sig direkte til vores kerneopgaver, og hvor vi som virksomhed og arbejdsplads har størst mulighed for at sætte et positivt aftryk på vores omverden.

Det gør vi ved at arbejde for et rummeligt arbejdsmarked og støtte og hjælpe mennesker med komplekse problemer i uddannelse eller i job. Og det gør vi ved at udvikle og dele viden om og metoder til, hvordan vi som samfund bedst kan få udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet.

Du kan også læse om, hvordan vi – om end i mindre skala – er med til at begrænse aftrykket på klima og miljø. Vi har haft fokus på minimering af ressourcespild i vores daglige drift,  blandt andet har vores kantine de seneste år arbejde med at begrænse madspild og i højere grad genanvende rester og spildprodukter.

Væksthuset er medlem af FN’s Global Compact. Det betyder, at vi har tilsluttet os organisationens ti grundlæggende principper for ansvarlig virksomhedsførelse, og sammen med virksomheder over hele verden har forpligtet os til at arbejde målrettet med FN’s 17 Verdensmål.

Læs mere om FN’s Verdensmål her