Væksthuset søger HR-konsulent

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER

Væksthuset er en socialøkonomisk virksomhed og erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at udvikle beskæftigelsesindsatsen i Danmark gennem praksis, videndeling og forskning. Vores organisation består af tre enheder: En virksomhed, der samarbejder med Jobcentre om at hjælpe borgere ind i arbejdsfællesskaber. Et kompetencecenter, der udvikler og styrker beskæftigelsesfagligheden i Danmark gennem undervisning, formidling og konsulentydelser. Og et forskningscenter, der i samarbejde med andre forskningsmiljøer, forsker i områder, der kan hjælpe praktikere med at udvikle og innovere beskæftigelsesindsatsen i Danmark.

Som organisation er vi meget stolte af en høj trivsel og medarbejdertilfredshed, der blandt andet er drevet af et udpræget beskæftigelsesfagligt niveau i alle led. Vi har en stærk kultur for at finde fælles løsninger, som vi ønsker, du skal blive en del af.

Det seneste år har vi oplevet en glædelig vækst i alle tre enheder og tæller i dag godt 150 kolleger; en fordobling af vores organisation på meget kort tid. Derfor har vi nu brug for at ansætte en HR-konsulent, der kan understøtte organisationens tværgående behov samt både administrerende direktør, chefgruppe og lokale afdelingslederes daglige HR drift og -udvikling.

Stillingen er nyoprettet og vi har mange drømme om, hvad vores nye kollega skal bidrage med. Vi ved godt, at du sikkert ikke kan det hele, men vi ønsker, at du har lyst til at lære det sammen med os, og at du kan bruge din HR-erfaring til at forme stillingen, så den matcher organisationens behov. Du vil fungere som PA for den administrerende direktør og være husets interne HR-rådgiver, som hjælper ledere med at udvikle og kvalitetssikre HR-områder generelt. I nogle opgaver er du udførende, i andre er du den rådgivende sparringspartner.

VORES ØNSKE ER, AT DU:

 • Fortsætter udviklingen af organisationens forskellige HR-områder i samarbejde med især Væksthusets administrerende direktør, men også chefgruppen og lokale afdelingsledere. Det kunne eksempelvis være som ansvarlig for ansættelsesprocesser (pre-boarding, onboarding, medarbejderens årshjul, organisering af MUS), tovholder på revision af personalehåndbog, holde styr på AMU og TR-processer/årshjul – herunder bistå til udvikling og gennemførelse af APV og andre trivselstiltag
 • Fungerer som HR-juridisk støtte for ledelsen i forbindelse med ansættelser og afskedigelser. Og er den, der kan holde praktisk styr på vores ansættelseskontrakter
 • Kunne være den der udarbejdede retningslinjer for hjemsendelse under corona, understøtter implementeringen af vores kommende overenskomst mv.
 • Skal være projektansvarlig for indkøb og implementering af et nyt HR-system, der skal understøtte både dig og organisationen fremover
 • Skal være projektansvarlig på det fortsatte arbejde med GDPR, herunder styrke organisationens awarenes, forberede tilsyn og understøtte gode arbejdsgange ved eventuelle databrud i tæt samarbejde med vores eksterne specialist

VI FORESTILLER OS, AT DU HAR FØLGENDE KOMPETENCER OG PERSONLIGE EGENSKABER:

 • Bred erfaring på HR opgaver
 • Et stærkt overblik og god systematik i dit arbejde
 • En udadvendt og opsøgende personlighed
 • At du selvstændigt kan få øje på, hvor du kan støtte administrationschef samt chef- og ledergruppe
 • At du har lyst til at indgå i en dynamisk virksomhed, hvor vi alle ser os som en del af løsningen
 • Uddannelse og/eller erfaring, der er relevant for opgaverne. Du behøver ikke være jurist, men du skal have blik for og lyst til at arbejde med grundlæggende HR-jura og kunne forstå HR-juridiske konsekvenser af tiltag, som organisationen skal håndtere aktivt og på forkant

VI TILBYDER DIG:

 • At blive en del af en værdidrevet organisation
 • Et fleksibelt arbejde hvor du selv tilrettelægger din arbejdsdag
 • Gode ansættelsesvilkår
 • Løn i forhold til erfaring og kvalifikationer

Du får din daglige arbejdsplads i vores nye lokaler på Thoravej i København.

SÅDAN ANSØGER DU

Ansøgningen sendes via vores hjemmeside under ”kontakt os”, hvor du finder en knap til ”sikker mail”. Skriv ”ansøgning HR-konsulent” i emnefeltet. Vi holder samtaler i UGE 10. Men vent ikke med at sende din ansøgning, da vi ser på ansøgninger og inviterer til samtale løbende. Har du spørgsmål til stillingen, som opslaget ikke giver svar på, kan du kontakte vores administrerende direktør Jens Højlund på tlf. 20180723. Ansættelse hurtigst muligt og senest 1. maj.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Download ansøgningen i pdf-version her.