“Jeg føler mig
velkommen her”

Peter var efterhånden ved at løbe godt sur i kontanthjælpssystemet. Han følte han blev sendt fra den ene praktik til den anden, uden at det førte nogen vegne hen. Lige indtil hans veje krydsede en af McDonalds restauranter. Et praktiksted – og en praktikvært, der så Peters potentiale og tog højde for hans særlige behov. I dag er han en højt skattet medarbejder og fastansat i fleksjob 20 timer om ugen.

Peter bevæger sig hjemmevant både foran og bagved disken. Han joker lidt med kollegaen, mens han fylder juice og vand i køleskabet. Peter har været ansat i fleksjob som medhjælper på McDonalds i tre måneder. Vejen hertil har ikke altid været nem, og Peter har haft perioder, hvor han var ved at tabe pusten.

peter_citat1

Computerspil frem for kommatering

Peter lider af svær autisme. En diagnose som bl.a. har betydet, at han har måtte tilbringe flere år af sit liv på behandlingshjem samt på forskellige specialskoler. Det har været svært både socialt og fagligt. Selv siger han, at han i dag har et niveau svarende til 6.-7. klasse.

”Skolen var ikke noget for mig. Jeg kunne ikke koncentrere mig og havde ikke tålmodighed. Jeg syntes, det var svært med dansk og matematik. For det meste ville jeg hellere spille computer – og det fik jeg så lov til”.

Efter gennemført STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) kom han på uddannelseshjælp, og her startede så en lang række af praktikker, nogle mere meningsfulde end andre.

”Enkelte steder fik jeg bare lov at passe mig selv og andre steder, var det rent slavearbejde, men jeg skulle jo starte et sted”, fortæller Peter.

Efterhånden tegnede der sig et mønster, Peter var i praktik mellem 14 dage og et halvt år, så ophørte den, uden at det ledte til ordinær ansættelse.

Sidste tur gennem praktikmøllen

Da Peter møder hans konsulent i Væksthuset, Kristine, første gang, er motivationen for endnu en udsigtsløs praktik meget lille. Da valget endelig falder på McDonalds, er det primært tanken om gratis mad samt den daglige udsigt til flyene i Kastrup, der trækker.

Kristine og Peter holder forud for praktikstart møde med praktikvært. Her bliver der grundigt informeret om Peters udfordringer og styrker og hans behov for konkrete instruktioner og klare rammer. Under hele forløbet bliver der løbende holdt opfølgningsmøder, hvor der bliver evalueret og sat nye mål for praktikken.

Og hurtigt viser bekendtskabet med virksomheden og praktikværten at få en helt anderledes positiv indflydelse på Peters fremtid. Han oplever fra dag ét en forskel fra hans tidligere praktikker.

”De var først og fremmest meget flinkere, og så gav de sig tid til at forklare mig, hvordan opgaverne skulle løses”.

Et godt eksempel er den første gang, Peter blev sendt udenfor for at samle skrald. Peter gik bare i gang, men da han kom tilbage 3-4 timer senere, blev han mødt af en undrende chef.

Det viste sig, at Peter ikke alene havde rengjort pladsen foran restauranten, men var fortsat flere hundrede meter og var godt på vej hen imod lufthavnen.

”Men chefen blev hverken sur eller irriteret. Han fortalte og viste mig, hvordan opgaven skulle løses; hvor stort et område jeg skulle passe, og hvor lang tid jeg skulle bruge på det – og så roste han mig, fordi jeg var så grundig”, siger Peter og griner.

peter_citat2

Fra irritation til arbejdsglæde

Måden, som McDonalds kommer Peter i møde og håndterer hans udfordringer på, får stor betydning. Peter udvikler sig markant i løbet af perioden. Både i forhold til arbejdsglæde, hurtighed og i forhold til at forstå de sociale spilleregler på en arbejdsplads.

Nick, Peters daglige leder, fortæller, at Peter i starten godt kunne blive irriteret eller sur, hvis han syntes, at en medarbejder eller leverandør ikke havde gjort arbejdet grundigt nok, eller hvis en gæst var generende.

”Så gik han direkte til personen og skældte ud. Men fordi vi vidste, hvordan Peter var – at han gik op i arbejdet på en helt anden måde end andre, og ikke altid nåede at tænke før han talte – var det nemmere at forstå og forklare, hvordan vi ønskede, at konflikter skulle håndteres. Vi var meget opmærksomme på, hvordan vi talte til Peter – at vi var imødekommende og anerkendende, og det viste sig at give pote. Peter begyndte at spejle vores adfærd”.

Inden længe stortrives Peter i jobbet. Han bliver værdsat blandt kollegaer og ledere for hans hjælpsomhed, grundighed og store dedikation. Efter godt et års praktik tilbyder McDonalds ham ansættelse i fleksjob. McDonalds vil ansætte Peter hurtigst muligt, og Kristine støtter op om processen så bevillingen hos kommunen kan gå igennem hurtigst muligt. I dag er Peter ansat med løn.

”Jeg føler mig som en rigtig medarbejder. Jeg har ansvar og meget frie ramme. Så længe jeg løser mine opgaver, blander de sig ikke så meget i, hvordan jeg gør tingene. I starten var det mest udsigten til at få flere penge, der trak, men i dag betyder det ikke noget – jeg betragter McDonalds som mit andet hjem og bliver glad af at være her”.