Unge afprøver effekten af sansestimulerende kugleveste i undervisningsmiljø

Brug af sansestimulerende kuglevest i undervisningen øger funktionsevnen og reducerer symptomer som uro og koncentrationsbesvær hos unge med sansemodulationsforstyrrelser.

Det er den foreløbige konklusion på et kvalitativt studie, som ergoterapeut og konsulent i Væksthuset Mia Dahl Jensen har lavet. Hun har belyst fire elevers oplevelse af at prøve sansestimulerende kugleveste i forbindelse med klasseundervisning. De unge har gået på Væksthusets Uddannelsespraktikhold, der over seks uger har mødtes to gange om ugen på uddannelsesinstitutionen Københavns Professionshøjskole på Frederiksberg for at træne uddannelsesparathed.

Ro i hoved og krop

Deltagerne har diagnoser som Aspergers, ADHD og Angst. De drømmer om at starte på en længerevarende uddannelse, men har alle dårlige skoleerfaringer og ser store, næsten uovervindelige udfordringer ved at skulle indgå i et ordinært undervisningsmiljø. De beretter alle om psykisk og fysisk uro som fx hjertebanken, tankemylder, svigtende koncentration og selvstimulerende adfærd.

At den sansestimulerende vest har en beroligende og arousaldæmpende effekt på deltagerne fremgår af de kvalitative interviews. Flere af deltagerne oplevede langt bedre at kunne koncentrere sig. De kunne sidde stille og bevare fokus i længere tid, samtidig med at de oplevede at have mere overskud til at indgå i sociale relationer i pauserne og efter skole. En af deltagerne udtrykker det således:

”Men den [vesten] tar tankemylderet. Specielt som aspergers er man så nysgerrig, så de der detours mit hoved kan tage, når jeg får spændende information ka vesten ta rigtig meget af, så kan jeg koncentrere mig om den enkelte information. Den gør lige, at man kan nøjes med at have to tankespor i stedet for tres.”

Fordomme afholder de unge fra at bruge vesten

Frygten for at skille sig ud fra mængden, og blive kigget skævt til af deres omgivelser betød, at der fra starten ikke var en eneste, af studiets deltagere, der frivilligt havde meldt sig til afprøve vesten. Det var først efter en grundig introduktion, at nogle af de unge turde tage den på. Flere af deltagerne nævner det som en afgørende faktor, at en anden af eleverne på holdet i forvejen brugte vest og turde stille sig op og forklare, hvad vesten betød for ham.

Flere af deltagerne udtrykker på samme vis usikkerhed om, hvorvidt og hvor meget de vil bruge vesten i deres videre uddannelsesforløb. En af deltagerne udtrykker det således.

”når jeg starter på universitetet og til store forelæsninger og sådan noget, der ku jeg godt se mig selv bruge den [vesten][…] jeg ville stadig have en udfordring i at skulle have vesten på blandt andre folk som ikke kender den og som kunne dømme mig”.

Du kan læse mere om de unges oplevelse af at bruge en sansestimulerende vest her.

Vestene blev udlånt af PRotac til brug for undersøgelsen.

VÆKSTHUSET UNDERSØGER: Vejene til nye arbejds- og læringsfællesskaber er mange og alsidige. For de fleste mennesker er det ikke gjort med en enkelt indsats, men næsten altid sat sammen af en række forskellige tilgange og opmærksomheder. Væksthuset et tværfagligt hus, der huser forskellige fagligheder som eksempelvis psykologer, antropologer og fysioterapetuter. Det giver os de bedste forudsætninger for at udveksle, afprøve og udvikle ny viden og nye metoder og redskaber, der kan hjælpe mennesker uden for arbejdsmarkedet ind i nye uddannelses- eller arbejdsfællesskaber.  Mia Dahl Jensens artikel er et eksempel på, hvordan ergoterapuetisk faglighed kan bidrage til vores samlede beskæftigelsesfaglighed.