Væksthuset fortsætter samarbejdet med Jobcenter København Ungeindsats

Væksthuset skal også fremover støtte unge ledige i Københavns Kommune i deres vej til uddannelse og job. Fra 1. juni har Jobcenter København Ungeindsats indgået en fireårig rammeaftale med Væksthuset, hvor partnerskabet mellem Jobcenter og leverandører skal skabe nye veje for ledige unge borgere.

De unge københavnere under 30 år tilbydes helhedsorienterede, individuelle og virksomhedsrettede forløb. Målet er at hjælpe endnu flere unge i uddannelse eller job. Den helhedsorienterede indsats kombinerer den unges job- og uddannelsesmål med redskaber og træning, der gør den unge i stand til at mestre helbred og hverdag.

Leif Kongsgaard, faglig direktør i Væksthuset ser frem til en ny fireårig periode:

“Vi er utroligt glade for at kunne forsætte samarbejdet med Jobcenter København om de unge ledige i København. Det er så afgørende, at de unge får den rigtige støtte i overgangen til voksenlivet – og at de tidligt får ryddet de barrierer af vejen, som står i vejen for et godt liv for den enkelte. Vi har i mange år haft et meget konstruktivt parløb med jobcentret omkring udviklingen af ungeindsatsen, og vi ser frem til at kunne fortsætte med at afprøve nye initiativer og udvikle nye samarbejdsformer til gavn for målgruppen”.

Konsulenter søges til Væksthuset i København

ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere en 27 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Væksthuset bidrager selv til forskning på feltet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag. Hvis du vil være en del af dette, sammen med os og Jobcenter København, så søger vi lige nu konsulenter til beskæftigelsesrettede forløb i vores afdelinger i København.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i forløbene og sikre, at de hjælper personen i retning af arbejde eller uddannelse
 • At samarbejde tæt med arbejdspladser og uddannelser for at skabe individuelle match med forkus på udvikling af sociale, faglige og personlige færdigheder og på sigt at indtræde i et arbejdsfællesskab
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rammesættende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At opsøge viden og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulig samarbejde til de mennesker, du er ansat til at støtte
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb.

DIN BAGGRUND

Væksthuset har et stærkt beskæftigelsesfagligt kollegafællesskab med forskellige personlige og faglige kompetencer. Vi ønsker at tilføre vores organisation disse fagligheder og kompetencer:

 • Psykologer, gerne autoriserede
 • Ergoterapeuter
 • Arabisk eller tyrkisk sprogkompetence
 • Undervisningskompetence
 • Anden relevant akademisk, sundheds-, eller socialfaglig uddannelse og/eller erfaring

Gennem vores interne beskæftigelsesfaglige efteruddannelse sikrer vi, at alle medarbejdere har et fælles metode- og værdimæssigt sprog og ståsted samtidig med, at vi ønsker at udnytte forskelligheden i baggrunde og erfaringer.

Vi opfordrer alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder og uddannelser i hovedstadsområdet
 • Blik for at spotte den enkeltes ressourcer
 • Evnen til at forholde dig kritisk og refleksivt til eget og kollegers arbejde
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Omfattende faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Mulighed for at bidrage til forskning og kompetenceudvikling på feltet
 • Mulighed for at bidrage i organisationen med flere af din kompetencer – måske er du god til at skrive, opfinde projekter, søge fonde, skabe netværk, bruge sociale medier eller noget helt ottende?

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via blanketten her på hjemmesiden → kontakt os → sikker mail, eller klik her, senest 25. juni 2020. Skriv “Ansøgning København” i emnelinjen. Samtaler afholdes i uge 27 pg 28. Ansættelse hurtigst muligt. Ved ansøgning gives der samtidig samtykke til, at Væksthuset må opbevare ansøgningen i op til 6. måneder.

Du finder yderligere oplysninger om Væksthusets formål, metoder og beskæftigelsesfaglighed på vores hjemmeside. Ved spørgsmål af opklarende karakter i forhold til stillingsbeskrivelsen kan du kontakt Camilla Nørregaard på tlf. 4040 8856 eller Maria Benavente på tlf. 6043 2590.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Væksthuset skal igen samarbejde med Jobcenter København om ledige borgere over 30 år

Jobcenter København og Væksthuset genoptager 1. juli 2020 samarbejdet om at støtte ledige borgere over 30 år i Københavns kommune i deres vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Det sker i en ny 4-årig rammeaftale, hvor Væksthuset skal samarbejde med aktivitetsparate borgere og borgere i ressourceforløb, ledige fleksjobbere og sygedagpengemodtagere om at finde tilbage til et arbejdsfællesskab.

Samarbejdet foregår i tæt dialog mellem Væksthuset og jobcentret, så borgerne får den bedste serviceoplevelse på vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Sammen skal vi sikre borgerne individuelle, virksomhedsrettede forløb med mening, sammenhæng og fremdrift. Helt i forlængelse med nyeste forskningsresultater på beskæftigelsesområdet.

Faglig direktør i Væksthuset Leif Kongsgaard er begejstret for det nye samarbejde:

”Vi er meget glade for, at vi nu udvider det i forvejen gode samarbejde med Jobcenter København, så vi fremover også i fællesskab skal bane vejen til job for de ledige over 30 år, og vi ser frem til sammen at udvikle og skærpe vores fælles beskæftigelsesfaglighed og beskæftigelsesindsats, så det kan komme borgerne til gavn.

Vi er særligt glade for, at vores beskrivelser af en forskningsbaseret praksis fik så flotte karakterer i bedømmelsen i tildelingen af den nye rammeaftale. Det er værd at rose Beskæftigelsesudvalget og forvaltningen i København for, at de lod kvalitet vægte 80% og pris 20% i udbuddet. Det må være inspirerende for andre at se, at man på den måde kan belønne kvalitet i selve udbuddets udformning”.

COVID-19

Væksthuset følger nøje udviklingen og myndighedernes udmeldinger og anbefalinger i relation til COVID-19. Som en følge af regeringen og myndighedernes nyeste anbefalinger, har vi fra torsdag d. 12. marts 2020 valgt at alle medarbejdere i Væksthuset fortsætter arbejde i videst mulig omfang, men at alle arbejder hjemmefra.

Telefontiden på Væksthusets hovednummer 8824 5400 er reduceret til fra kl. 9-13. Herefter kan du kontakte afdelingslederne:
København: Anne Garder tlf. 6043 2767, Camilla Lund Nørregaard tlf. 4040 8856.
Rudersdal: Anne Weber tlf. 2636 4672, Maria Benavente Rasmussen tlf. 6043 2590.
Odense: Frederikke Heyde Engvad tlf. 6038 6404, Michael Guldbæk tlf. 6043 3409.
Viborg og Sønderborg: Sabine Schönhoff tlf. 2888 1363.
Gribskov: Maria Benavente Rasmussen tlf. 6043 2590.
Hvidovre: Pia Rigbolt tlf. 4040 8923.

Du kan også benytte vores kontaktformular, som du finder her.

Samarbejder du med Væksthuset?

Hvis du har et samarbejde med en konsulent i Væksthuset fortsætter dette telefonisk indtil videre. Du kan altid ringe til din konsulent eller til Væksthusets hovednummer på 8824 5400 hvis du har brug for hjælp, spørgsmål eller andet.
Har du aftalt et fysisk møde med os, vil du blive kontaktet telefonisk.
Er du i praktik eller løntilskud: Kontakt din konsulent for at høre de seneste anbefalinger.

Arbejder du på et jobcenter?

Jobcentrene arbejder netop nu med at implementere seneste opdateringer fra både Beskæftigelsesministeriet og STAR. Kontakt ledelsen på dit jobcenter for at bliver orienteret om de aktuelle samarbejdsaftaler for netop dit jobcenter. Du er også velkommen til at kontakte os på 8824 5400

Følg med her

Vi holder os naturligvis opdateret om den generelle udvikling og eventuelle nye anbefalinger fra myndighederne.

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på eller på telefon 8824 5400.

Temadag om spilafhængighed og ludomani

I lyset af Sundhedsstyrelsens anbefalinger flyttes temadagen om spilafhængighed og ludomani, som var planlagt til afholdelse den 15. april.

Følg med her på siden for ny dato til temadagen.

 

Konsulent søges til Væksthuset i Rudersdal

ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning på feltet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag. Vi søger konsulenter, der vil være en del af dette sammen med os og Rudersdal Jobcenter. Vi har i november 2019 indgået partnerskab, hvor vi bevæger os væk fra en “bestiller-udfører-model” og i stedet afprøver en samskabelsesmodel, hvor vi sammen udvikler, evaluerer, justerer og lærer, mens vi går vejen. Det er en nyskabende samarbejdsform, som stiller høje krav til alle involverede om at lytte, udfordre, kritisere og hjælpe hinanden. Det er sjovt og vi øver øs. Alt sammen med det formål at hjælpe mennesker i job og uddannelse på den bedste mulige måde.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At hjælpe mennesker med forskellige typer af problemstillinger i retningen mod uddannelse og arbejde
 • At gøre det på en måde, så det menneske, du samarbejder med, oplever at plan og forløb er sammenhængende, tempofyldt, meningsfuld og passer til netop denne person
 • At samarbejde tæt med arbejdspladser og uddannelser for at skabe individuelle match med forkus på udvikling af sociale, faglige og personlige færdigheder og på sigt at indtræde i et arbejdsfællesskab
 • At arbejde med mestring, rådgivning, problemløsning og inspiration
 • At opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du er ansat til at støtte
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

Det er ikke afgørende, at du har erfaring med beskæftigelsesindsatser, men vi forestiller os, at du har en akademisk, sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund og/eller stor viden om- og erfaring med at arbejde beskæftigelsesfagligt – gerne med sygedagpengemodtagere og fleksjob. Vores nuværende team til opgaven består af psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter samt forskellige akademiske kompetencer indenfor beskæftigelsesfaglighed.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Blik for at spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet, som vil tilbyde både ansættelse og træningsbaner til ledige
 • Lyst og evne til at danne relationer og samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Evne til at tænke og handle kreativt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Evnen til at forholde dig kritisk og refleksivt til eget og kollegers arbejde
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Omfattende faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Mulighed for at bidrage til forskning og kompetenceudvikling på feltet
 • Mulighed for at bidrage i organisationen med flere af din kompetencer – måske er du god til at skrive, opfinde projekter, søge fonde, skabe netværk, designe hjemmesider, bruge sociale medier eller noget helt ottende?

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 15. januar 2020. Skriv “Ansøgning Rudersdal” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Beskæftigelsesfaglig konsulent med psykologbaggrund til Væksthuset i Viborg

ANSØGNINGSFRISTEN ER NU UDLØBET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere end 25 år arbejdet for, at personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer kan blive en del af uddannelses- og arbejdsfællesskabet. Vi søger lige nu en konsulent til at hjælpe os i vores afdeling i Viborg. Stillingen er et vikariat pga. en planlagt sygemelding. Der vil dog muligvis være mulighed for en efterfølgende fastansættelse.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med psykiske og ofte komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i individuelt tilrettelagt forløb samt sikre, at den unge bevæger sig i retning af arbejde eller uddannelse
 • At skabe match med virksomheder, hvor den unge kan træne sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At strukturere og koordinere særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge
 • At varetage afklarende, støttende og rådgivende samtaler for sygemeldte
 • Generelt at tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisation – altid med fokus på at tilbyde det bedste mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

DIN BAGGRUND

I væksthuset ønsker vi at have ansatte med mange forskellige uddannelsesmæssige og jobmæssige baggrunde. Det er dog en fordel, hvis du har en baggrund som psykolog, har erfaring med at arbejde med unge med psykiske udfordringer og autismespektrumforstyrrelser. Gennem intern efteruddannelse sikrer vi, at alle medarbejdere har et fælles metodemæssigt og værdimæssigt ståsted samtidig med, at vi ønsker at udnytte forskelligheden i baggrunde og erfaringer.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset alder, baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Lyst til udadvendte og opsøgende aktiviteter
 • Et ønske om – til enhver tid – at styrke både din egen og Væksthusets beskæftigelsesfaglige og forskningsbaserende praksis i det daglige samarbejde med borger, virksomheder og jobcenter
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner
 • Kørekort og egen bil

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet socialøkonomisk organisation, der investerer i forskning og derudfra har dannet Væksthusets Forskningcenter, som arbejde med at skabe, udvikle og formidle forskning indenfor området
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 6. december 2019, kl. 12. Skriv “Ansøgning Viborg” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt afdelingschef Sabine Schönhoff på tlf. 2888 1363.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Konsulent søges til Væksthuset i Nordsjælland

ANSØGNINGSFRISTEN ER NU UDLØBET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere end 25 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en konsulent til vores afdeling i Helsinge.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i forløbene og sikre, at du hjælper personen i retning af arbejde eller uddannelse
 • At skabe match med virksomheder og uddannelser, hvor personen kan udvikle sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

Det er ikke afgørende, at du har erfaring med beskæftigelsesindsatser, men vi forestiller os, at du har en akademisk, sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Lyst til udadvendte og opsøgende aktiviteter
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner
 • Kørekort og egen bil

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest 15. november 2019. Skriv “Ansøgning Nordsjælland” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt Væksthuset på T: 8824 5400.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Nyt samarbejde med Sønderborg jobcenter

Sønderborg kommune og Væksthuset har netop taget hul på et nyt samarbejde, hvor vi skal hjælpe unge 18 -29 årige, der er i ressourceforløb eller på uddannelseshjælp, samt fleksjobberettigede i alle aldersgrupper med at komme i uddannelse eller i job.

Der er lagt op til et fleksibelt og udviklingsorienteret samarbejde med tæt dialog om at levere den bedste service for borgerne. Sammen skal vi sikre, at borgerne får individuelle og virksomhedsrettede forløb med mening, sammenhæng og fremdrift. Helt i forlængelse med nyeste forskningsresultater på beskæftigelsesområdet.

Samtidig er det ambitionen, at parterne forpligter hinanden på et læringsfællesskab, hvor vi er sammen om at udvikle og skærpe vores fælles beskæftigelsesfaglighed. Det skal gøre det muligt at finde nye løsninger, der vil komme de ledige i Sønderborg til gavn.

Det nye samarbejde glæder direktør i Væksthuset Jens Højlund:

“Samarbejdet med Sønderborg jobcenter er en drømmeopgave for os. Den ligger helt i tråd med den beskæftigelsesfaglige retning, vi står for, og som vi tror kommer til at være dominerende i fremtiden. Det er et samarbejde, hvor det offentlige og “private” udvikler og videndeler i fællesskab. Hvor vi med hver vores faglighed og erfaring bidrager til fælles mål og stærke resultater. Kvalitet, udvikling og fleksibilitet vil være i fokus, hvad enten det drejer sig om de enkelte forløb, nye lovkrav eller tilpasning til de lokale arbejdsmarkedsforhold.”

Afdelingen i Sønderborg åbnede 1. september og er beliggende i Erhvervsparken Møller og Co, Jyllandsvej 30, 6400 Sønderborg

Unge afprøver effekten af sansestimulerende kugleveste i undervisningsmiljø

Brug af sansestimulerende kuglevest i undervisningen øger funktionsevnen og reducerer symptomer som uro og koncentrationsbesvær hos unge med sansemodulationsforstyrrelser.

Det er den foreløbige konklusion på et kvalitativt studie, som ergoterapeut og konsulent i Væksthuset Mia Dahl Jensen har lavet. Hun har belyst fire elevers oplevelse af at prøve sansestimulerende kugleveste i forbindelse med klasseundervisning. De unge har gået på Væksthusets Uddannelsespraktikhold, der over seks uger har mødtes to gange om ugen på uddannelsesinstitutionen Københavns Professionshøjskole på Frederiksberg for at træne uddannelsesparathed.

Ro i hoved og krop

Deltagerne har diagnoser som Aspergers, ADHD og Angst. De drømmer om at starte på en længerevarende uddannelse, men har alle dårlige skoleerfaringer og ser store, næsten uovervindelige udfordringer ved at skulle indgå i et ordinært undervisningsmiljø. De beretter alle om psykisk og fysisk uro som fx hjertebanken, tankemylder, svigtende koncentration og selvstimulerende adfærd.

At den sansestimulerende vest har en beroligende og arousaldæmpende effekt på deltagerne fremgår af de kvalitative interviews. Flere af deltagerne oplevede langt bedre at kunne koncentrere sig. De kunne sidde stille og bevare fokus i længere tid, samtidig med at de oplevede at have mere overskud til at indgå i sociale relationer i pauserne og efter skole. En af deltagerne udtrykker det således:

”Men den [vesten] tar tankemylderet. Specielt som aspergers er man så nysgerrig, så de der detours mit hoved kan tage, når jeg får spændende information ka vesten ta rigtig meget af, så kan jeg koncentrere mig om den enkelte information. Den gør lige, at man kan nøjes med at have to tankespor i stedet for tres.”

Fordomme afholder de unge fra at bruge vesten

Frygten for at skille sig ud fra mængden, og blive kigget skævt til af deres omgivelser betød, at der fra starten ikke var en eneste, af studiets deltagere, der frivilligt havde meldt sig til afprøve vesten. Det var først efter en grundig introduktion, at nogle af de unge turde tage den på. Flere af deltagerne nævner det som en afgørende faktor, at en anden af eleverne på holdet i forvejen brugte vest og turde stille sig op og forklare, hvad vesten betød for ham.

Flere af deltagerne udtrykker på samme vis usikkerhed om, hvorvidt og hvor meget de vil bruge vesten i deres videre uddannelsesforløb. En af deltagerne udtrykker det således.

”når jeg starter på universitetet og til store forelæsninger og sådan noget, der ku jeg godt se mig selv bruge den [vesten][…] jeg ville stadig have en udfordring i at skulle have vesten på blandt andre folk som ikke kender den og som kunne dømme mig”.

Du kan læse mere om de unges oplevelse af at bruge en sansestimulerende vest her.

Vestene blev udlånt af PRotac til brug for undersøgelsen.

VÆKSTHUSET UNDERSØGER: Vejene til nye arbejds- og læringsfællesskaber er mange og alsidige. For de fleste mennesker er det ikke gjort med en enkelt indsats, men næsten altid sat sammen af en række forskellige tilgange og opmærksomheder. Væksthuset et tværfagligt hus, der huser forskellige fagligheder som eksempelvis psykologer, antropologer og fysioterapetuter. Det giver os de bedste forudsætninger for at udveksle, afprøve og udvikle ny viden og nye metoder og redskaber, der kan hjælpe mennesker uden for arbejdsmarkedet ind i nye uddannelses- eller arbejdsfællesskaber.  Mia Dahl Jensens artikel er et eksempel på, hvordan ergoterapuetisk faglighed kan bidrage til vores samlede beskæftigelsesfaglighed.