Konsulent søges til Væksthuset i København – Du er fx psykolog, ergoterapeut, sociolog, antropolog, cand. soc., fysioterapeut eller socialrådgiver

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager til forskning på beskæftigelsesområdet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag.

Vi har i juli 2020 indgået et spændende samarbejde med Københavns Kommunes Jobcenter – og vi har derfor brug for flere kollegaer. Vi holder samtaler løbende – og derfor skal du ikke vente, men sende din ansøgning snarest.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At hjælpe mennesker med forskellige typer af problemstillinger til at komme uddannelse eller job.
 • At samarbejde tæt med arbejdspladser og uddannelser for at skabe individuelle match med fokus på udvikling af social, faglige og personlige færdigheder så de kan indtræde i et uddannelses- eller arbejdsfællesskab
 • At arbejde med konkret jobsøgning, mestring, rådgivning, problemløsning og inspiration
 • At opsøge viden, dygtiggøre dog og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen
 • At dokumentere dit arbejde i vores fagsystem og i rapporter til jobcenteret.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR EN KOMBINATION AF FØLGENDE

 • Kan spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder, som vil tilbyde både ansættelse, fleksjob, løntilskud, lønnede timer og praktik eller træningsbaner til ledige
 • Stærke relationelle kompetencer og evner til at samarbejde nysgerrigt med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Evne til at tænke og handle kreativt, risikovilligt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Evnen til at forholde sig kritisk og refleksivt til egen og kollegers beskæftigelsesfaglige praksis
 • Ønske om sprogkompetencer – IKKE et krav – (fx tyrkisk, arabisk, somali, urdu, farsi). Vær opmærksom på, at din sprogkompetence IKKE kan stå alene, og at du skal have anden beskæftigelsesfaglig kompetence eller erfaring for at blive konsulent i Væksthuset

Vi søger forskellige akademiske kompetencer til vores tværfaglige teams fx psykologer, ergoterapeuter, sociologer, antropologer, fysioterapeuter eller, cand. soc. Du må gerne være nyuddannet med relevant studieerfaring, ligesom vi søger kolleger med stor erfaring med at arbejde beskæftigelsesfagligt og skabe jobs til borgere med problemer ud over ledighed.

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Omfattende Faglig sparring, Intern grund- og efteruddannelse og udvikling
 • En fleksibel arbejdsplads
 • Stor og lang tradition for både faglige og sociale arrangementer flere gange om året

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via vores hjemmeside som sikker mail: www.vaeksthuset.dk – kontakt os – sikker mail. Det direkte link er: https://vaeksthus.signflow.dk/webapp/securemailbox/new. Skriv “ansøgning konsulent København” i emnelinjen på din mail. Dette er vigtigt, da vi har flere opslåede jobannoncer.

Vi har ingen ansøgningsfrist, da vi løbende har brug for nye kræfter, vi kan derfor heller ikke sige noget om, hvornår du kan forvente et svar fra os på din ansøgning. Alle vil dog høre fra os.

Har du brug for yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk. Hvis du har brug for at tale med en, inden du sender din ansøgning, kan du ringe til vores hovednummer på tlf. 8824 5400 og lægge en besked, du vil herefter blive ringet op af en af vores afdelingsledere.  

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Beskæftigelsesfaglig teamleder søges til Væksthuset i Rudersdal

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER – SE HER HVORDAN DU SØGER UOPFORDRET

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning på feltet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag. Vi søger en temaleder, der vil være en del af dette sammen med os og Rudersdal Jobcenter.

Vi har i november 2019 indgået partnerskab med Rudersdal kommune, hvor vi samarbejder med alle ledigheds- og ydelsesmålgrupper. I partnerskabet bevæger vi os væk fra en ’bestiller-udfører-model’ og afprøver i stedet en samskabelsesmodel. Det betyder, at vi udvikler, evaluerer, justerer og lærer, mens vi går vejen mod fælles mål. Det er en nyskabende samarbejdsform, som stiller høje krav til alle involverede om at lytte, udfordre, kritisere og hjælpe hinanden. Det er sjovt og til tider svært – men vi øver os. Alt sammen med det formål at hjælpe mennesker i job og uddannelse på den bedst mulige måde.

Du vil indgå i den daglige faglige ledelse af Væksthusets afdeling i Rudersdal kommune, og samarbejde tæt med en lokal teamlederkollega og afdelingschefen, som du refererer til. Du vil blive teamleder for den gruppe af kolleger, som fortrinsvis samarbejder med ledige i målgrupperne sygedagpenge, dagpenge, fleksjob, LY og JAF.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • Teamleder for et tværfagligt team i Birkerød på 10 beskæftigelsesfaglige konsulenter (ergoterapeuter, kunsthistorikere, psykologer, fysioterapeuter, antropologer, sprogstudier o.a.)
 • Daglig beskæftigelsesfaglig sparring med konsulenter
 • Tilrettelægge faglig sparring og refleksion på eksempelvis ugentlige teammøder
 • At arbejde med at understøtte mening, sammenhæng og fremdrift i forløb med et skarpt blik for kvalitet i de enkelte forløb
 • At understøtte et kritisk refleksivitet samarbejdsmiljø og udvikle fagligheden i teamet og hos den enkelte – samt i relation til vores tætte samarbejdspartnere i Jobcenteret
 • Personaleledelse som fx trivsel, samarbejde, MUS, ansættelser, udviklingsforløb m.m.
 • At understøtte og kvalitetssikre arbejdsgange, sikre kvalitet i data, evaluere og undersøge praksis med afsæt i diverse datakilder
 • At udvikle og søsætte nye tiltag, projekter og afprøvende initiativer med lokale samarbejdspartnere (frivillige, kommunens forvaltninger, fonde oa) så partnerskabet løbende møder aktuelle behov
 • Samarbejde med Væksthusets øvrige tværfaglige teamledergruppe på godt 15 kolleger rundt om i landet

Vi ved godt at du ikke kan det hele – men så kan du måske lære det hos os? Vi ønsker os også, at du bidrager med andre relevante kompetencer så vi alt i alt tilfører afdelingen faglig tyngde og erfaring.

VI ØNSKER OS, AT DU…….

 • Er god til mennesker, kan sætte retning, motivere og spille andre gode
 • Har erfaring som praktiker på beskæftigelsesfeltet og helst med viden om sygedagpenge, JAF, LY, fleksjob
 • Har ledererfaring
 • Kender til forskning og praksis på feltet og er nysgerrig på at udvikle praksis
 • Har erfaringer med og er god til procesledelse, herunder sparring, mødeledelse og supervision
 • Har selvindsigt, er kritisk tænkende, tør udfordre dine omgivelser, er nysgerrig
 • Er en udpræget holdspiller

Væksthuset er en værdidrevet organisation. Derfor er dine samarbejdsevner og personlighed vigtige brikker, når puslespillet skal gå. Hjælp os med at være tydelig på såvel faglige som personlige ledelseskompetencer i din ansøgning.

VI TILBYDER

 • At blive en del af en helt fantastisk organisation med et højt fagligt niveau og medarbejdertrivsel
 • At blive en del af en ledergruppe, som sammen står på mål for hinanden og for Væksthusets værdier
 • At få mulighed for at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer
 • Gode ansættelsesforhold

OM VÆKSTHUSET

Væksthuset er erhvervsdrivende fond med en bestyrelse. Vi bruger eventuelt overskud til forskning og udvikling på feltet. Vi er i dag ca. 200 medarbejdere og arbejder fra 7 forskellige afdelinger rundt om i landet. Fonden driver også  et forskningscenter (http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/), som gennem en række år har tilført beskæftigelsesområdet ny viden. For nylig har vi åbnet et kompetencecenter, der bidrager til at dele viden og udvikle beskæftigelsesfeltet i Danmark gennem undervisning, kurser og supervision.

Vi arbejder for at styrke beskæftigelsesfagligheden i hele Danmark, så alle borgere kan få kvalificeret indsats og støtte i ledige perioder i deres liv. I Væksthuset får alle konsulenter og ledere en 2-årig beskæftigelsesfaglig grunduddannelse og indgår i sparrings- og supervisionsgrupper på tværs af huset.

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via blanketten på Væksthuset hjemmeside: www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail, direkte link: https://vaeksthus.signflow.dk/webapp/securemailbox/new, skriv ”Teamleder Rudersdal ” (vigtigt, da vi har flere opslåede stillinger. Ansøgningsfristen er den 22. oktober. Der vil blive afholdt samtaler i uge 43.

Ved ansøgning gives der samtidig samtykke til, at Væksthuset må opbevare ansøgningen i op til 6 måneder.

Du finder yderligere oplysninger om Væksthusets formål, metoder og beskæftigelsesfaglighed på vores hjemmeside  www.vaeksthus.dk.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du i uge 40 kontakte teamleder Camilla Jane Standhart på tlf. 3018 5888. Fra uge 41 kan du kontakte afdelingschef Anne Weber på tlf. 2636 4672.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Vil du være med til at formidle og udvikle beskæftigelsesfagligheden?

STILLINGEN ER BESAT

HVEM LEDER VI EFTER?  

Vi leder efter mennesker, der har lyst til at skabe stolthed hos beskæftigelsesfaglige medarbejdere og ledere. Vores kommende kollega er optaget af spørgsmål og dilemmaer frem for svar og færdige løsninger. Vi håber at finde netop dig, der ved meget om vores felt og brænder for at formidle din viden i en refleksiv dialog mellem forskning og praksis. Konkret skal du:

 • Formidle forskning til beskæftigelsesfaglige medarbejdere, teams og organisationer
 • Skabe forbindelser til kommuner, aktører, institutioner på det beskæftigelsesfaglige område
 • Aftale, planlægge, udføre og evaluere undervisning, supervision og organisationsudvikling
 • Bidrage med nye ideer, tanker, metoder og perspektiver i forhold til at løfte feltet.

Du er lyttende og nysgerrig på de behov, en kunde har, men ikke altid sætter ord på. Du formår at samle op på møder og sætte konkrete planer i værk, så et forløb skaber størst mulig gevinst og gavn. Du kan sammensætte læringsforløb, vælge det rette fokus og udvikle de nødvendige undervisningsmaterialer. Du nyder at netværke og har måske allerede et aktivt netværk, som du kan aktivere i dit nye job. Din undervisning er tydelig, og du formidler med engagement og passion, samtidig er du lydhør overfor den kontekst, en undervisning er del af.

HVAD KRÆVER JOBBET? 

Disse kompetencer er vigtige i jobbet, men vi skal nok lære dig det, du ikke kan og håber samtidig, du har en masse at lære os. Vi tænker især at følgende kompetencer er afgørende for at lykkedes i jobbet:

 • Beskæftigelsesfaglig erfaring – gerne erfaring med både borger- og virksomhedskontrakt
 • Formidlings- og undervisningskompetencer på højt niveau
 • Udadvendthed og lyst til at skabe nye samarbejder – gerne også med dit eksisterende netværk
 • Selvstændighed i opgaveløsning og planlægning af en omskiftelig hverdag
 • At du trives i et arbejdsmiljø med fleksibilitet men også rejsedage og periodiske skæve arbejdstider
 • Nysgerrighed overfor organisationer, medarbejdere, problemstillinger og kollegaer.

HVAD ER VI FOR EN ARBEJDSPLADS? 

Vi er sat i verden for at bidrage til at flest muligt får meningsfuld og virksom hjælp til at finde den rette plads i et uddannelses- eller arbejdsfællesskab. Vi tror på, at en sådan plads findes for langt de fleste mennesker og at beskæftigelsesfaglige medarbejdere med de rette værdier, kompetencer og viden er afgørende for, at det lykkes.

I Væksthusets Kompetencecenter arbejder vi som udgangspunkt uden fast arbejdssted. Det er op til dig, om du ønsker at møde ind i én af vores afdelinger eller mest arbejde hjemmefra. Mange møder afholdes digitalt og vores opgaver løses i hele landet, aktuelt har vi dog primært brug for hjælp til opgaver i Sydsverige og på Sjælland.

SØG STILLINGEN

Send en ansøgning via Væksthusets hjemmeside www.vaeksthuset.dk. Benyt funktionen ”Sikker mail” til at uploade dine dokumenter. Du finder den under fanen ”Kontakt os”. I emnelinjen bedes du skrive ”Konsulent Kompetencecenter – det er vigtig, da vi har flere opslåede stillinger.

Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2021. Vi planlægger at afholde jobsamtaler i København den 13. oktober 2021.

Vi elsker at snakke om vores arbejde, så ring endelig til Søren Vinther Fjærestad på +45 21 42 52 70, hvis du har spørgsmål eller ideer til os. Du kan læse mere om kompetencecentret her: https://vaeksthusets-kompetencecenter.dk

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer og erfaringer. Derfor opfordre vi alle – uanset køn, alder og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at downloade annoncen i pdf

Beskæftigelsesfaglig konsulent søges til Væksthuset i Sønderborg

ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET 

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning og kompetenceudvikling på beskæftigelsesområdet og står på et stærkt forsknings- og erfaringsmæssigt grundlag. Vi søger en beskæftigelsesfaglig konsulent, der vil være en del af samarbejdet med mennesker, der står udenfor uddannelses- og arbejdsfællesskaber i Sønderborg. Her vil du blive en del af et tværfagligt team, der samarbejder tæt med både kollegaer i andre afdelinger i Væksthuset, Jobcentret i Sønderborg, samt lokale virksomheder og uddannelser.

Vi ønsker lige nu at tilføre teamet kompetencer i relation til job- og uddannelsessøgende unge, ledige jobsøgende fleksjobbere, samt unge i særligt tilrettelagte ansættelsesforløb; Klar til Start. Du vil i din ansættelse skulle samarbejde med mennesker i alle målgrupper.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • Skræddersy: at samarbejde med borgere med komplekse problemstillinger, så hvert menneske, du samarbejder med, oplever at plan og forløb er sammenhængende og meningsfuldt, samt at der er progression.
 • Match: at opsøge og etablere samarbejder med virksomheder og uddannelser om praktik, brobygning, løntilskud og job, og gøre vejen til job eller uddannelse så kort som mulig.
 • Ansættelsesforløb: at optræne unge med særlige behov på samarbejdsvirksomheder med henblik på udvikling, afklaring og ansættelse.
 • Tværfagligt samarbejde: at samarbejde tæt med dine kolleger på Jobcenteret, øvrige ressourcepersoner samt dine kolleger i Væksthuset.
 • Kritisk refleksiv praksis: at opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du er ansat til at støtte.
 • Data og skriftlighed: at progressionsmåle, dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Erfaring og uddannelsesmæssig baggrund, som er relevant for den beskæftigelsesfaglige indsats – evt. ergoterapeut, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut.
 • Lyst og evne til at danne relationer og samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt netværk blandt virksomheder og uddannelser i området og ikke er bange for opsøgende kontakt
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt altid får et forløb af høj kvalitet og Væksthusets beskæftigelsesfaglige praksis styrkes
 • Kørekort og villighed til at bruge egen bil i jobbet ved behov

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Omfattende faglig sparring, supervision og efteruddannelse
 • Professionelle og engagerede kolleger i en hverdag, hvor du aldrig står alene
 • Et tæt samarbejde i et lille veletableret team

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via ”sikker mail”, som du finder på vores hjemmeside www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail. Skriv ”Konsulent Sønderborg” i emnelinjen (vigtigt, da vi har flere opslåede stillinger). Der afholdes samtaler løbende i september, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt – senest den 8. september kl. 12. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside eller kontakt afdelingschef Sabine Schönhoff på tlf. 2888 1363.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Beskæftigelsesfaglig teamleder søges til Væksthuset i København

STILLINGEN ER BESAT

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem mere end 27 år samarbejdet med mennesker med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at blive en del af arbejds- og uddannelsesfællesskabet. Væksthuset bidrager selv til forskning på feltet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag. Hvis du kan se dig som en del af vores fællesskab, så søger vi lige nu en beskæftigelsesfaglig teamleder i København.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • Teamleder for et team i København på mellem 8 og 16 konsulenter
 • Beskæftigelsesfaglig sparring med konsulenter
 • Sikring af kvalitet, retning, etik og progression i arbejdet med mennesker
 • Personaleledelse som fx trivsel, samarbejde, MUS, ansættelser, udvikling m.m.
 • Koordinering og samarbejde med øvrige teamledere i København og med den øvrige ledelsesgruppe i Væksthuset
 • Tæt samarbejde med kunden, Jobcenter København, på flere niveauer
 • Aftale ugentlige teammøder med dit team
 • Understøtte og implementere administrative krav og procedure

Derudover skal du bidrage i organisationen med det, du ellers kan. Måske er du godt til at skrive, at undervise, at evaluere, at tænke nyt eller lede projekter. Eller også vil du gerne lære det.

VI ØNSKER OS, AT DU…….

 • Er god til mennesker, kan sætte retning, motivere og spille andre gode
 • Har erfaring som praktiker på beskæftigelsesfeltet
 • Har ledelsesmæssig erfaring
 • Kender til forskning og praksis på feltet
 • Har erfaringer med og er god til procesledelse, herunder sparring, mødeledelse og supervision
 • Har selvindsigt, er kritisk tænkende, tør udfordre dine omgivelser, er nysgerrig
 • Er udpræget holdspiller

Vi ved godt, at man næppe kan leve op til alle ovenstående punkter. Det er heller ikke vigtigt. Du kommer gerne med noget af det, og resten lærer du hos os. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde ledelsesmæssigt på beskæftigelsesfeltet i en meget værdidrevet og forskningsbaseret organisation, som konstant arbejder med en (selv)kritisk refleksiv praksis.

LIDT MERE OM OS

Væksthuset er organiseret som en fond med en bestyrelse og genanvender eventuelt overskud til forskning på feltet. Vi er i dag ca. 200 medarbejdere og arbejder fra 7 forskellige afdelinger rundt om i landet. Fonden driver også et forskningscenter (http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/), som gennem en række år har tilført beskæftigelsesområdet ny viden.

Konsulenterne, som du bliver leder for, har en bred vifte af uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrunde. De er fx ergoterapeuter, psykologer, pædagoger, fysioterapeuter, antropologer og meget mere. Alle modtager en 2-årig beskæftigelsesfaglig grunduddannelse (også lederne) og er organiseret i teams med tæt sparring.

VI TILBYDER

 • At blive en del af en helt fantastisk organisation med et højt fagligt niveau
 • At blive en del af en ledergruppe, som sammen står på mål for hinanden og for Væksthuset som helhed
 • At få mulighed for at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer
 • Gode ansættelsesforhold og løn efter kvalifikationer

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via blanketten på Væksthuset hjemmeside: www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail, direkte link: https://vaeksthus.signflow.dk/webapp/securemailbox/new, skriv ”Teamleder København” (vigtigt, da vi har flere opslåede stillinger. Ansøgningsfristen er den 27. august. Der vil blive afholdt samtaler i uge 36 & 37.

Ved ansøgning gives der samtidig samtykke til, at Væksthuset må opbevare ansøgningen i op til 6 måneder.

Du finder yderligere oplysninger om Væksthusets formål, metoder og beskæftigelsesfaglighed på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du i uge 31 kontakte faglig dir. Leif Kongsgaard på tlf. 4040 8809, fra uge 32 kan du kontakte afdelingschef Anne Garder på tlf. 6043 2767 eller adm. dir. Jens  Højlund på tlf. 2018 0723.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Psykolog søges til konsulentstilling i Væksthuset

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem 27 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi har lige nu en ledig stilling som konsulent i København, som vi ønsker besat med en psykolog.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At have ansvar for en række håndholdte forløb for mennesker med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i deres forløb og sikre, at de hjælper personen i retning mod meningsfulde arbejds- eller uddannelsesfællesskaber
 • At kontakte virksomheder i forhold til praktik, job og uddannelse
 • At bruge din psykologfaglighed til at skabe meningsfulde træningsbaner på virksomheder i form af f.eks. angsteksponering, social træning, kognitiv træning og afklaring
 • At gøre din psykologfaglige viden tilgængelig for kolleger og organisation samt lære af andre fagligheder f.eks. ergoterapeuter, antropologer, pædagoger m.m.
 • At beskrive indsatse og effekter i det enkelte forløb, samt kommunikere præcist og tilpasset med både mennesker i udsatte positioner, pårørende, samarbejdspartnere og virksomheder
 • At samarbejde med Jobcentret
 • at afholde mestringshold for en gruppe borgere.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Nysgerrighed ift.at arbejde med stor metodefrihed, men også store krav til refleksion og dilemmahåndtering
 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Tro på at mennesker har det bedst i meningsfulde fællesskaber og lyst til at bygge broer dertil
 • Lyst til at kombinere din psykologfaglige tilgang med evnen til udadvendte og opsøgende aktiviteter der skaber forandring
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit og dine kollegaers arbejde, så hver enkelt person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Akademiske evner, struktur, overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Fast supervision og muligheder for at opnå autorisation samt efterfølgende relevant efteruddannelse
 • Uddannelse i bl.a. narrativ, systemisk, kognitiv, mentaliseringsbaseret og eksistentiel metode. Deltagelse i et udviklende psykologfagligt netværk på tværs af landets afdelinger
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • En meningsfuld ansættelse i en socialøkonomisk fond der gør en forskel for mennesker i udsatte positioner

Det er ikke afgørende, at du har lang erfaring eller har arbejdet med beskæftigelsesindsats før. Vi har gode erfaringer med ansættelse af nyuddannede psykologer.

ANSØGNING

Ansøgningen sendes hurtigst muligt til os som sikker mail via vores hjemmeside www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail. Skriv ”Psykolog København” i emnelinjen (vigtigt, da vi har flere opslåede stillinger). Der afholdes samtaler løbende, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk. På grund af ferieafholdelse har vi desværre ikke mulighed for at besvare telefoniske henvendelser.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Konsulent søges til Væksthuset i Nordsjælland

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem 25 år samarbejdet med mennesker med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en konsulent til beskæftigelsesrettede forløb i vores afdeling i Helsinge.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i forløbene og sikre, at de hjælper personen i retning af arbejde eller uddannelse
 • At skabe match med virksomheder, hvor personen kan træne sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb.

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser
 • Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i lokalområdet
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Lyst til udadvendte og opsøgende aktiviteter
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner
 • Kørekort og egen bil

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via blanketten her på hjemmesiden → kontakt os → sikker mail, direkte link finder du her,  senest 2. juli 2021. Skriv “Ansøgning Nordsjælland” i emnelinjen. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Klik her for at hente stillingsannoncen som pdf.

Konsulenter søges til Væksthuset i København

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning på beskæftigelsesområdet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag.

Vi har i juli 2020 indgået et spændende samarbejde med Københavns Kommunes Jobcentre for alle målgrupper og aldersgrupper. Derfor har vi brug for flere kollegaer. Vi holder løbende samtaler – og derfor skal du ikke vente, men sende din ansøgning snarest.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER VIL VÆRE

 • At hjælpe mennesker med forskellige typer af problemstillinger i retning mod uddannelse og arbejde
 • At gøre det på en måde, så det menneske, du samarbejder med, oplever forløbet som både sammenhængende, tempofyldet, meningsfyldt og responsivt
 • At samarbejde tæt med arbejdspladser og uddannelser for at skabe individuelle match med fokus på udvikling af sociale, faglige og personlige færdigheder og på sigt at indtræde i et arbejdsfællseskab
 • At arbejde med konkret jobsøgning, mestring, rådgivning, problemløsning og inspiration
 • At opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisation som helhed – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du er ansat til at samarbejde med
 • At dokumentere dit arbejde i vores fagsystem og i progressionsrapporter
 • At bidrage ambitiøst til, at Væksthuset, som helhed, leverer en indsats til både borger og Jobcenter, der altid har et øje på data, kvalitetssikring og effekt

VI ØNSKER OS, AT DU HAR EN KOMBINATION AF FØLGENDE

 • Blik for at spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser
 • Allerede har – eller evner at skabet – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder, som vil tilbyde både ansættelser, fleksjob, løntilskud, lønnede timer og praktik eller træningsbaner til ledige
 • Stærke relationelle kompetencer og evner til at samarbejde nysgerrigt med alle mennesker, uanset baggrund og typer af problemstillinger
 • Evne til at tænke og handle kreativt, risikovilligt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Evnen til at forholde dig kritisk og refleksivt til egen og kollegers beskæftigelsesfaglige praksis
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Ønske om sprogkompetencer – IKKE et krav – (fx tyrkisk, arabisk, somali, urdu, farsi). Vær opmærksom på, at din sprogkompetence IKKE kan stå alene, og at du skal have anden beskæftigelsesfaglig kompetence eller erfaring, for at blive konsulent i Væksthuset

Vi forestiller os, at du har en akademisk, sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund. Du må gerne være nyuddannet med relevant studieerfaring, ligesom vi søger kolleger med stor viden om – og erfaring med at arbejde beskæftigelsesfagligt. Vores nuværende tværfaglige teams består blandt andet af psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, cand. soc. samt forskellige akademiske kompetencer indenfor beskæftigelsesfaglighed.

VI TILBYDER DIG

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Omfattende faglig sparring, intern grund- og efteruddannelse og udvikling
 • En fleksibel arbejdsplads

ANSØGNING

Ansøgningen sendes hurtigst muligt til os som sikker mail via vores hjemmeside: www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail, direkte link finder du her.  Skriv “ansøgning konsulent København” i emnelinjen – vigtig da vi har flere opslåede stillinger.  Der afholdes samtaler løbende, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk

Hvis du har spørgsmål til stillingen som konsulent, kan du kontakte afdelingsledere Camilla Lund Nørregaard på tlf. 4040 8856 eller Maria Benavente Rasmussen på tlf. 6043 2590.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Du finder stillingsopslaget her i pdf.

Kommunikationsmedarbejder søges til ny kommunikationsafdeling (deltid)

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Vi er en socialøkonomisk virksomhed, der er på jagt efter en kollega på deltid, som kan bidrage til opbygningen af vores nye kommunikationsafdeling.

Da stillingen er ny, har vi mange drømme om, hvad du skal hjælpe os med. Vi ved godt, at du måske ikke kan det hele, men vores ønskeliste ser sådan ud:

 • Du har gode formuleringsevner på skrift inklusive redigering af tekst samt korrektur på alle platforme.
 • Du kender til begreber som målgrupper, kernebudskaber og virkemidler og kan omsætte teori til praksis.
 • Du kan lave et interview og trække essensen af budskaberne ud.
 • Du kan opsætte hjemmesidetekster i et CMS-system.
 • Du har et godt kendskab til SOME-strategi og opslag – særligt Linkedin.
 • Du kan optage, redigere og tekste små videofilm til diverse platforme. Du ved, hvad der kendetegner en god video og kan opstille en god baggrund.
 • Du kan lave animationer og illustrationer, der skal bruges til hjemmesider, præsentationer o.a.

Byd ind med det, du kan! Måske har du kompetencer, vi ikke har nævnt? Fortæl os i så fald også om dem i din ansøgning.

VI TILBYDER:

 • 15-25 timer om ugen i en tidsbegrænset stilling indtil 31. december 2021. Opstart hurtigst muligt.
 • Et fleksibelt job, hvor du har indflydelse på arbejdstider.
 • Engagerede kolleger der arbejder for sagen i en værdidrevet organisation.
 • Mulighed for at bygge noget nyt op sammen med os.

Du vil samarbejde tæt med Væksthusets kommunikationsansvarlige. Du kan løse dine opgaver fra vores nye kontorer på Thoravej i Nordvest eller hjemmefra efter aftale.

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via ”sikker mail”, som du finder på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk under ”Kontakt”. Skriv “Kommunikationsmedarbejder” i emnelinjen på din mail. Vær opmærksom på at vi afholder samtaler løbende og ansætter løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt – senest den 3. juni, klokken 12. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt kommunikationsansvarlig Mette Bau på tlf. 2338 7648, hvis du har spørgsmål til stillingen.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Ansøgningen finder du her i pdf.

Konsulent med psykologfaglig baggrund søges til beskæftigelsesrettede indsatser i Gribskov Kommune

VI MODTAGER IKKE FLERE ANSØGNINGER

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem 30 år samarbejdet med personer med psykiske, fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en konsulent med psykologfaglig baggrund til vores afdeling i Gribskov Kommune.

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER

 • At være primær konsulent for en række personer med komplekse udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale problematikker)
 • At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i deres forløb og sikre, at de hjælper personen i retning af uddannelse og arbejde
 • At skabe match med virksomheder, hvor personen kan udvikle sociale, faglige og personlige færdigheder
 • At tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, temposættende og motiverende
 • At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til borgeren
 • At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb

VI ØNSKER OS, AT DU HAR

 • Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og komplekse problemstillinger
 • Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser
 • Evne til at tænke og handle kreativt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde
 • Fokus på den enkeltes ressourcer
 • Lyst til udadvendte og opsøgende aktiviteter
 • Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et godt forløb af høj kvalitet
 • Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner

VI TILBYDER

 • Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation
 • Professionelle og engagerede kolleger
 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet
 • Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling
 • Attraktive ansættelsesvilkår

ANSØGNING

Ansøgningen sendes via ”sikker mail”, som du finder på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk under ”Kontakt”. Skriv “Konsulent Gribskov” i emnelinjen på din mail, da vi har flere åbne stillinger. Vær opmærksom på at vi afholder samtaler løbende og ansætter løbende, så send gerne ansøgning hurtigst muligt – senest 14.05.21. Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt afdelingschef Sofie Seier Helms på tlf. 3060 0148.

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge.

Ansøgningen finder du her i pdf.