Væksthuset fortsætter samarbejdet med Jobcenter København Ungeindsats

Væksthuset skal også fremover støtte unge ledige i Københavns Kommune i deres vej til uddannelse og job. Fra 1. juni har Jobcenter København Ungeindsats indgået en fireårig rammeaftale med Væksthuset, hvor partnerskabet mellem Jobcenter og leverandører skal skabe nye veje for ledige unge borgere.

De unge københavnere under 30 år tilbydes helhedsorienterede, individuelle og virksomhedsrettede forløb. Målet er at hjælpe endnu flere unge i uddannelse eller job. Den helhedsorienterede indsats kombinerer den unges job- og uddannelsesmål med redskaber og træning, der gør den unge i stand til at mestre helbred og hverdag.

Leif Kongsgaard, faglig direktør i Væksthuset ser frem til en ny fireårig periode:

“Vi er utroligt glade for at kunne forsætte samarbejdet med Jobcenter København om de unge ledige i København. Det er så afgørende, at de unge får den rigtige støtte i overgangen til voksenlivet – og at de tidligt får ryddet de barrierer af vejen, som står i vejen for et godt liv for den enkelte. Vi har i mange år haft et meget konstruktivt parløb med jobcentret omkring udviklingen af ungeindsatsen, og vi ser frem til at kunne fortsætte med at afprøve nye initiativer og udvikle nye samarbejdsformer til gavn for målgruppen”.