Væksthuset skal igen samarbejde med Jobcenter København om ledige borgere over 30 år

Jobcenter København og Væksthuset genoptager 1. juli 2020 samarbejdet om at støtte ledige borgere over 30 år i Københavns kommune i deres vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Det sker i en ny 4-årig rammeaftale, hvor Væksthuset skal samarbejde med aktivitetsparate borgere og borgere i ressourceforløb, ledige fleksjobbere og sygedagpengemodtagere om at finde tilbage til et arbejdsfællesskab.

Samarbejdet foregår i tæt dialog mellem Væksthuset og jobcentret, så borgerne får den bedste serviceoplevelse på vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Sammen skal vi sikre borgerne individuelle, virksomhedsrettede forløb med mening, sammenhæng og fremdrift. Helt i forlængelse med nyeste forskningsresultater på beskæftigelsesområdet.

Faglig direktør i Væksthuset Leif Kongsgaard er begejstret for det nye samarbejde:

”Vi er meget glade for, at vi nu udvider det i forvejen gode samarbejde med Jobcenter København, så vi fremover også i fællesskab skal bane vejen til job for de ledige over 30 år, og vi ser frem til sammen at udvikle og skærpe vores fælles beskæftigelsesfaglighed og beskæftigelsesindsats, så det kan komme borgerne til gavn.

Vi er særligt glade for, at vores beskrivelser af en forskningsbaseret praksis fik så flotte karakterer i bedømmelsen i tildelingen af den nye rammeaftale. Det er værd at rose Beskæftigelsesudvalget og forvaltningen i København for, at de lod kvalitet vægte 80% og pris 20% i udbuddet. Det må være inspirerende for andre at se, at man på den måde kan belønne kvalitet i selve udbuddets udformning”.