Ny rapport om socialøkonomiske virksomheder forvirrer og er fuld af fejl

Folketinget afsatte i 2016 fem mio. kr. til at kaste lys over de socialøkonomiske virksomheder rolle og bidrag til at integrere udsatte ledige på arbejdsmarkedet. Den første og for nyligt offentliggjorte rapport skuffer desværre ved både at være fejlbehæftet og ved at bære præg af et alt for ringe kendskab til området generelt.

Socialfaglig chef i Væksthuset, Mikkel Jes Hansen har sammen med direktør for Grantoftegaard Tanja Höper, direktør for SIVIL Camilla Schwalbe og konsulent Ulrik Boe Kjeldsen fra Kooperationen – de socialøkonomiske virksomheders arbejdsgiverorganisation – rettet en skarp kritik af den længe ventede rapport. Rapporten er udarbejdet af Deloitte for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Et af kritikpunkterne lyder på, at rapporten intet nyt bringer til torvs. Der er ingen nye indsigter, eller ny viden som politikerne kan bruge til at navigere deres fremtidige politik efter. Hvad der er værre, er, at rapporten både indholder fejl og er med til at øge forvirringen om, hvad en socialøkonomisk virksomhed i det hele taget er.

Læs indlægget i Mandag Morgen her

Læs rapporten her