Parallelle og sammenhængende indsatser får udsatte tættere på arbejdsmarkedet

Ny analyse fra Væksthusets Forskningscenter ”Aktiv beskæftigelsesindsats og progression” undersøger forholdet mellem forskellige typer af beskæftigelsesindsats og progression i forhold til arbejdsmarkedet for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Konklusionen er meget klar: Helhedorienterede og sammenhængende indsatser med fokus på job skaber de bedste resultater. De borgere, der får en virksomhedsrettet indsats parallelt med en anden indsats – det være sig en sundhedsfaglig, socialfaglig eller opkvalificerende indsats – opnår den største progression. Omvendt viser analysen, at de borgere der slet ikke modtager nogen indsats, i bedste fald oplever stilstand, men for det meste oplever negativ progression.

Kigger man på enkeltstående indsatser, ser det ud til, at de virksomhedsrettede indsatser har størst effekt, men effekten forstærkes altså yderligere, hvis indsatsen kombineres med andre indsatser.

Analysen er foretaget på baggrund af data fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), der gennem 4 år har indsamlet over 27.000 progressionsmålinger fra aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og deres sagsbehandlere i jobcentrene. BIP rapporten, der blev offentliggjort i 2017, er den mest omfattende undersøgelse af beskæftigelses indsatsen for udsatte kontanthjælpsmodtagere nogensinde.

Læs mere på Væksthusets Forskningscenters hjemmeside her

DU KAN HENTE RAPPORTEN HER:
Aktiv beskæftigelsesindsats og progression