Væksthuset og Odense kommune går sammen om projekt SMÅ-JOB

Nyt samarbejde mellem Væksthuset og Odense Jobcenter skal bygge bro til lønnet beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Projektet er en udløber af et tidligere samarbejde, hvor Væksthuset var medvirkende til at finde praktikker til borgere i ressourceforløb. Det er 50 af disse borgere som Væksthuset nu vil følge særligt tæt i en periode med henblik på at undersøge hvorledes praktik-indsatsen kan understøttes, så der opstår muligheder for ansættelse som led i ressourceforløb.

Håndholdt og virksomhedsrettet indsats med fokus på jobskabelse

Væksthuset skal varetage den løbende kontakt til de involverede virksomheder, og samtidig stå for en håndholdt og helhedsorienteret indsats, der sikrer, at borgeren sideløbende får håndteret de udfordringer, der ligger ud over deres ledighed.

Parallelt hermed vil Væksthuset undersøge og observere, dels om – og hvordan – de etablerede virksomhedspraktikker kan udmønte sig i en konkret ansættelse på virksomheden, og dels hvilken betydning det har for udvikling af borgernes arbejdsevne og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du kan læse mere om Væksthusets samarbejde med Odense Jobcenter her

Link til Odense Kommunes hjemmeside