Misbrugsekspert Henrik Rindom trak fulde huse til temaeftermiddag i Væksthuset

Der var flere end 70 tilmeldte til eftermiddagsarrangementet onsdag d. 3. maj, hvor samarbejdspartnere og venner af huset var inviteret til at komme og høre Henrik Rindom fortælle om sit mangeårige arbejde med mennesker med misbrug.

Henrik Rindom, overlæge og speciallæge i psykiatri, er bl.a. initiativtager til Stofrådgivningen i København. Han har gennem en lang årrække været engageret i udviklingen, forskningen og debatten om, hvordan man bedst hjælper mennesker med misbrug.

Link til Stofrådgivningen her

Drop moralen og gå med modstanden

I sit oplæg opfordrede Henrik Rindom bl.a. de fagprofessionelle, omkring et menneske med misbrug, til at droppe fordommene og tage udgangspunkt i borgernes virkelighed. Pak den moraliserende attitude væk og gå med borgerens modstand, var en af pointerne. Spontane latterbrøl lød, da han spurgte de tilstedeværende, hvornår de sidst havde prøvet at tale med en borger med stort hasforbrug, om hvordan man ryger en spand eller snyder sin pusher.

Motivation og erstatning

Henrik Rindom kom med konkrete redskaber til, hvordan man arbejder med forandringer og motivation hos borgeren, og om hvordan kendskab til rusmidlernes virkning kan reducere skadernes omfang.

Han betonede vigtigheden af, at systemerne omkring borgeren taler sammen og vigtigheden af at hjælpe borgeren til at finde noget meningsfuldt at sætte i stedet for misbruget. En god praktik eller udsigt til job eller uddannelse kan i den forbindelse fungere både som motivation og erstatning for rusmidler og være med til at borgerne stopper eller reducerer misbruget væsentligt.

Efter pausen besvarede Henrik Rindom spørgsmål fra deltagerne.

Tak til alle medvirkende for god stemning og debat.

Se Henrik Rindoms slides fra oplægget her