Væksthuset og Odense Jobcenter løfter den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats markant

Væksthuset og Odense Kommune har sammen løftet den virksomhedsrettede indsats for borgere på ressourceforløb markant det seneste år. Fra at ca. 2% af ressourceforløbene var virksomhedsrettede i marts 2016 til at op mod 20 % af aktive ressourceforløb i dag involverer virksomhedspraktik.

Læs flere resultater og konklusioner fra samarbejdet i evalueringsrapporten: Evaluering af særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i resssourceforløb.

Individuel matchet praktik udvikler og afklarer

Dette er gjort ved at sætte særligt fokus på det virksomhedsrettede arbejde i perioden og målrettet gå efter individuelle praktikmatch mellem borgere og virksomheder i Odense og omegn. Formålet med praktikkerne har været både at udvikle og afklare arbejdsevnen hos borgerne.

Virksomhedskonsulenter åbner døre til virksomheder

Det tætte samarbejde har samtidigt betydet, at Væksthuset i en seksmåneders periode fra 1. oktober 2016 til 1. april 2017 har udlånt fire konsulenter til jobcenteret. De har målrettet arbejdet mod at løfte antallet af virksomhedspraktikker for borgere på ressourceforløb. I tæt dialog med sagsbehandlere på jobcenteret har de fire konsulenter blandt andet stået for den opsøgende virksomhedsindsats og varetaget etableringen og opfølgningen på praktikkerne.

Læs mere om Væksthusets samarbejde med  Odense kommune