Væksthusets Bestyrelse

Thea Hass
Borgerrådgiver,
Guldborgsund Kommune
Formand for Bestyrelsen

Michael Rosholm
Formand AE &
Professor Aarhus Universitet
Bestyrelsesmedlem

Jens Folman
Job- og Socialchef
Solrød Kommune
Bestyrelsesmedlem

Frederik Nordentoft
Kontorchef, KL
Bestyrelsesmedlem

Jon Krog
Direktør, Selveje Danmark
Bestyrelsesmedlem

Morten Felding
Konsulent i Væksthuset
Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)

Søren Villadsen
Konsulent i Væksthuset
Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)

Frederikke Heyde Engvad
Konsulent i Væksthuset
Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)

Karen Ask
Chefkonsulent i Væksthuset
Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt – suppleant)

Væksthusets bestyrelse afgiver årligt en redegørelse for God Fondsledelse.

Redegørelsen forholder sig konkret til det skema, som Komitéen for god Fondsledelse har offentliggjort i 2020.

Du kan se redegørelsen her.