Temaeftermiddag: Dét virker i beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedsrettet indsats virker, og sagsbehandlerens tro på borgerens jobchancer er afgørende, fastslog forskningschef Charlotte Hansen fra Væksthusets Forskningscenter til Væksthusets temaeftermiddag d. 22. november.

Væksthusets sal var fyldt med engagerede lyttere til forskningschef Charlotte Hansen oplæg om Beskæftigelses Indikator Projektet.

Virksomhedspraktik virker

En af hovedkonklusionerne fra Beskæftigelses Indikator Projektet er blandt andet, at virksomhedsrettet indsats virker. Faktisk er det den eneste indsats, der har dokumenterede positive beskæftigelseseffekter i forhold til udsatte borgere. Derudover er det den indsats, der er bedst til at skabe progression i borgerens forløb.

Alligevel bliver virksomhedspraktik brugt meget lidt – og sandsynligheden for at få et virksomhedsrettet tilbud falder over tid og i forhold til, hvordan borgeren er kategoriseret af jobcentret. Jobparate kontanthjælpsmodtagere modtager således i langt højere grad virksomhedsrettet indsats ift. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Et af de centrale spørgsmål er, hvor parat en borger skal være for at komme i virksomhedspraktik. Skal man lære noget for at komme ud – eller skal man ud for at lære noget? Det handler altså om, hvorvidt en borger skal tilegne sig en række kompetencer, før en virksomhedspraktik bliver igangsat. Charlotte Hansen er ikke i tvivl:

”Det er rigtigt vigtigt, at vi gør op med ”trappestige-tænkningen” om, at borgeren skal tilegne sig en lang række kompetencer, før de er klar til at kunne deltage i en virksomhedspraktik. Vi kan se, at når borgeren kommer i virksomhedspraktik så sker der en langt større progression, og vi skal derfor blive gode til at igangsætte virksomhedspraktik så tidligt som muligt og i kombination med andre indsatser, hvis borgeren fx samtidig har behov for behandling eller hjælp til andre ting. Det skal foregå sideløbende og parallelt med hinanden i stedet for sekventielt.

Tro på borgerens chancer for job er afgørende

En anden konklusion fra projektet er, at sagsbehandlerens tro på borgerens mulighed for job er afgørende for borgerens jobchance. Faktisk viser projektet, at chancen for job øges med 32 procent for de borgere, hvis sagsbehandlere tror på, at borgerne kan komme i job, fortæller forskningschefen. Forskningen viser, at sagsbehandlerens vurdering af borgernes jobchancer ikke kun er baseret på en faglig vurdering af borgerens kompetencer, ressourcer og udfordringer, men også hænger sammen med sagsbehandlerens generelle tilgang til borgerne.

Charlotte Hansen kom også med bud på, hvordan man kan arbejde med at øge sagsbehandlernes tro på borgernes jobchancer:

”Del de gode historier, tænk over hvordan, I taler om jeres borgere, vær god til at sætte spørgsmålstegn ved dine forforståelser, overvej betydningen af organisering og ressourcer og endelig sørg for at være opdaterede på den nyeste viden om arbejdsmarkedet, herunder konkrete muligheder for gode match”.

Vi ses i det nye år
Eftermiddagen blev rundet af med en engageret debat og udveksling af gode ideer og refleksioner.

Mange tak til alle der deltog i arrangementet. Vi håber at se jer igen den 8. marts 2018, hvor Lars Aakerlund, psykiater og direktør fra PP Clinic kommer og deler ud af sine gode erfaringer med virksomhedsrettet indsats i behandlingen af psykiske lidelser.

Her kan du læse forskningschef Charlotte Hansens oplæg fra dagen:

Hovedpointer fra Beskæftigelses Indikator Projektet