Væksthuset i nyt samarbejde med Jobcenter Gladsaxe

Væksthuset skal fra januar 2018 levere beskæftigelsesrettede forløb til ledige borgere i Gladsaxe Kommune. 

Væksthuset skal fremover hjælpe ledige med at komme tættere på arbejdsmarkedet. Målgruppen vil primært være borgere med komplekse psykiske eller sociale problemer, og indsatsen vil tage udgangspunkt i personlig-, helbredsmæssig- og social udvikling, rettet mod beskæftigelse.

Væksthuset vil lægge vægt på en individuel, helhedsorienteret og håndholdt indsats, der passer til den enkeltes behov og problematikker. Som altid vil det ske i samarbejde med relevante samarbejdspartnere og virksomheder i området.

I forbindelse med det nye samarbejde åbner Væksthuset en ny afdeling i kommunen. Vi glæder vi os til at møde borgerne i Gladsaxe og til at samarbejde med medarbejderne på Jobcenter Gladsaxe.